Các thông tin phổ biến và các thông báo

DiscussionStarted byRepliesLast post
Thông báo thay đổi lịch bảo vệ đồ án: Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 24 May 2019, 12:59 AM
Quyết định vv cấp học bổng KKHT học kì 1 năm học 2018-2019 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Mon, 13 May 2019, 10:40 PM
Danh sách thông qua Hội đồng xét học bổng học kì 1 năm học 2018-2019 sv hệ chính quy 9,10,11,12 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Fri, 10 May 2019, 02:18 AM
Thông báo dành cho sinh viên đổi tên đề tài đồ án tốt nghiệp: Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 1 May 2019, 08:30 PM
Dự thảo học bổng học kì 1 năm học 2018-2019 sv hệ chính quy 9,10,11,12 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 24 Apr 2019, 04:54 AM
Thông báo kế hoạch báo cáo thực tập 2 (Đợt 7 tuần) Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 9 Apr 2019, 12:30 AM
Thông báo thực tập 1 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 5 Apr 2019, 12:06 AM
Thông báo lịch bảo vệ đồ án đợt 1 năm 2019 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 5 Apr 2019, 12:03 AM
THÔNG BÁO SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÊN ĐỒ ÁN , SINH VIÊN BẢO VỆ ĐỢT 1_HK2 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 12 Mar 2019, 08:11 PM
Thông báo bảo vệ đồ án Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 13 Feb 2019, 08:10 PM
Danh sách sinh viên làm đồ án TN Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 29 Jan 2019, 01:49 AM
Thông báo phân công thực tập 2 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 28 Jan 2019, 01:23 AM
Thông báo thực tập 2 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 14 Jan 2019, 08:42 PM
Thông báo thực tập 1 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 24 Dec 2018, 01:18 AM
Về việc làm thẻ sinh viên hệ đại học chính quy(làm cho sv thiếu thẻ) Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 19 Dec 2018, 08:34 PM
QĐ V/v Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2017-2018 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 5 Dec 2018, 07:03 PM
Danh sách học bổng HK2, năm học 2017-2018 đưa ra Hội đồng xét học bổng Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Mon, 3 Dec 2018, 10:44 PM
THÔNG BÁO PHÁT LỊCH TẾT 2019 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Mon, 3 Dec 2018, 08:55 PM
Thông báo về bảo hiểm y tế Picture of Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Thu, 29 Nov 2018, 09:13 PM
Thông báo lịch bảo vệ đồ án Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 13 Nov 2018, 08:03 PM
Thông báo thực tập 1: Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 12 Nov 2018, 07:43 PM
Thông báo dự kiến học bổng KKHT học kì 2 năm học 2017-2018 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Sun, 11 Nov 2018, 09:54 PM
Thông báo thực tập 1 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 8 Nov 2018, 08:56 PM
THÔNG BÁO THỜI GIAN TRẢ GIẤY CHỨNG NHẬN TUẦN ĐỊNH HƯỚNG CHO SINH VIÊN K12 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 31 Oct 2018, 12:29 AM
Cấp thẻ sinh viên làm lại (đợt thu tháng 5/2018) Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Tue, 30 Oct 2018, 01:38 AM
Thông báo sinh viên đủ điều kiện bảo vệ đồ án Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 29 Oct 2018, 12:12 AM
Thông báo thực tập Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 25 Oct 2018, 01:33 AM
Thông báo phát thẻ sinh viên K12 (2018-2022) Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 24 Oct 2018, 04:33 PM
Thông báo thu hồ sơ Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2018-2019 Picture of Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Mon, 8 Oct 2018, 01:03 AM
Về việc: Đóng tiếp 3 tháng tiền bảo hiểm y tế đối với sinh viên khóa 12 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Thu, 27 Sep 2018, 01:28 AM
Lịch học tuần định hướng 2018 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Sat, 18 Aug 2018, 09:15 PM
Thông báo tới sinh viên Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Sat, 18 Aug 2018, 09:14 PM
Phân công thực tập Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 13 Aug 2018, 02:16 AM
Thông báo nộp đơn xét thực tập 1 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 26 Jul 2018, 09:01 PM
Thông báo sinh viên K7 làm đồ án tốt nghiệp đợt 2 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 17 Jul 2018, 05:50 PM
Thông báo sinh viên K8 bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 2 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 17 Jul 2018, 05:48 PM
V/v sinh viên Khóa 8 (2014-2018) hệ chính quy nộp Bằng tốt nghiệp THPT và Học bạ THPT (Bản chính) bổ sung cho Khóa 8 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 27 Jun 2018, 09:53 PM
Thông báo lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp K8 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 13 Jun 2018, 01:16 AM
Về việc làm thẻ sinh viên hệ đại học chính quy Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Mon, 11 Jun 2018, 06:53 PM
Thông báo thời gian mở cửa và tăng cường hệ thống Wifi tại phòng đọc của Thư viện Picture of Nguyễn Đình Trung Nguyễn Đình Trung 0 Nguyễn Đình Trung
Thu, 7 Jun 2018, 02:09 AM
Thông báo điểm thi Thực tập 1_K9 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 5 Jun 2018, 07:15 PM
Mẫu bảo vệ K8 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 4 Jun 2018, 08:18 PM
Thông báo ngày báo cáo thực tập 2_Phương án 2_K8 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Sun, 3 Jun 2018, 06:55 PM
THÔNG BÁO LỊCH BÁO CÁO THỰC TẬP 1_KHÓA 9 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Sun, 27 May 2018, 08:37 PM
THU GUI HOC TRO Picture of Thị Tuyết Hạnh Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Nguyễn 0 Thị Tuyết Hạnh Nguyễn
Thu, 24 May 2018, 07:44 AM
Quyết định cấp học bổng KKHT học kì 1 năm học 2017-2018 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Thu, 24 May 2018, 02:46 AM
Thông báo trả thẻ sinh viên cho sinh viên Khóa 11 năm học 2017-2021 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Tue, 15 May 2018, 03:17 AM
Dự kiến danh sách sinh viên thuộc đối tượng hưởng Trợ cấp xã hội, Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2017-2018 Picture of Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Thu, 10 May 2018, 01:31 AM
DS Học bổng KKHT k8-CNTT thay đổi Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Thu, 10 May 2018, 01:00 AM
học bổng KKHT học kì 1 năm học 2017-2018 k11 cntt Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Sun, 6 May 2018, 08:11 PM
Danh sách học bổng KKHT học kì 1 năm học 2017-2018(dự thảo) Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 2 May 2018, 12:01 AM
Thông báo lịch báo cáo thực tập 2_K8_Phương án 7 tuần Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 23 Apr 2018, 07:44 PM
Thông báo kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam Picture of Nguyễn Đình Trung Nguyễn Đình Trung 0 Nguyễn Đình Trung
Wed, 18 Apr 2018, 10:27 PM
Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập. Picture of Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Wed, 18 Apr 2018, 12:36 AM
Thông báo về Trợ cấp xã hội, Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2017-2018 Picture of Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Sat, 14 Apr 2018, 11:14 PM
Thông báo về thu hồ sơ Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2017-2018 Picture of Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Sat, 14 Apr 2018, 11:10 PM
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 Picture of Nguyễn Đình Trung Nguyễn Đình Trung 0 Nguyễn Đình Trung
Fri, 13 Apr 2018, 01:34 AM
Thông báo về thực tập tốt nghiệp K7 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 10 Apr 2018, 07:21 PM
Thông báo thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT Picture of Nguyễn Đình Trung Nguyễn Đình Trung 1 Nguyễn Đình Trung
Fri, 6 Apr 2018, 02:48 AM
Thông báo về đăng ký đơn vị thực tập 1 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 4 Apr 2018, 01:41 AM
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THỰC TẬP 1_KHÓA 9 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 28 Mar 2018, 12:55 AM
Thông báo hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp _ K7 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 19 Mar 2018, 07:55 PM
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THỰC TẬP 1_KHÓA 9 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 16 Mar 2018, 12:58 AM
Thông báo về đăng ký tên đề tài đồ án tốt nghiệp Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 9 Mar 2018, 01:42 AM
Thông báo ngày bảo vệ đồ án tốt nghiệp Khóa 7 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 8 Mar 2018, 07:21 PM
Thông báo về đăng ký tên đề tài đồ án tốt nghiệp Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 8 Mar 2018, 06:45 PM
Thông báo về đăng ký tên đề tài đồ án tốt nghiệp Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 5 Mar 2018, 11:31 PM
Hội thảo "Hướng nghiệp việc làm sinh viên Khoa Công nghệ thông tin" Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 2 Mar 2018, 07:04 PM
THÔNG BÁO MỞ LỚP CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC 2018 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Wed, 28 Feb 2018, 12:01 AM
V/v sinh viên Khóa 8 (2014-2018) hệ chính quy nộp Bằng tốt nghiệp THPT và Học bạ THPT (Bản chính) Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Sun, 11 Feb 2018, 08:22 PM
Học bổng KKHT kì 2 năm học 2016-2017 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 27 Dec 2017, 12:48 AM
TB danh sách sinh viên hưởng TCXH, MGHP và HTCPHT học kỳ I năm học 2017-2018 Picture of Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Sun, 24 Dec 2017, 09:27 PM
THÔNG BÁO PHÁT LỊCH TẾT 2018 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 20 Dec 2017, 09:09 PM
Thông báo thu hồ sơ Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập Picture of Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Fri, 3 Nov 2017, 02:22 AM
Cấp tài khoản và kiểm tra kết quả đăng ký học lại cho SV khóa 7 trở về trước ĐK học cùng khóa 8, 9, 10 học kỳ 1, năm học 2017-2018 Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Wed, 27 Sep 2017, 10:14 AM
Danh sách và mã sinh viên khóa 11 (2017-2021) Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Mon, 18 Sep 2017, 07:55 PM
Thông báo đăng ký học dành cho sinh viên khóa 7 trở về trước đăng ký cùng khóa 8,9,10 Học Kỳ 1 Năm Học 2017-2018 Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Tue, 12 Sep 2017, 09:44 AM
Phòng KHTC thông báo nộp tiền học phí học kỳ phụ năm học 2016-2017. Picture of Nguyễn Đình Trung Nguyễn Đình Trung 0 Nguyễn Đình Trung
Thu, 7 Sep 2017, 01:00 AM
Thông báo lịch báo cáo thực tập 1 đợt 2 khóa 8 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 31 Aug 2017, 07:25 PM
Thu báo cao thực tập đợt 2 - hè Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Sun, 27 Aug 2017, 08:03 PM
Mã sinh viên, lớp sinh viên Khóa 11 (2017-2021) Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 23 Aug 2017, 08:58 PM
Thông báo trả hồ sơ cho sinh viên khóa VII tốt nghiệp đợt 1 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Mon, 21 Aug 2017, 07:58 PM
Danh sách phân lớp sinh viên khóa 11 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Mon, 21 Aug 2017, 03:03 AM
TB: V/v tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khóa VII (2013-2017) Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Fri, 18 Aug 2017, 08:50 PM
Thông báo lịch báo cáo thực tập 1 lần 2 khóa 8 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Sat, 5 Aug 2017, 06:38 PM
Phân công thực tập1 _ K8 đợt 2 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 28 Jul 2017, 06:50 AM
Danh sách Giảng viên hướng dẫn sinh viên đi thực tập hè - Đợt 2 Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Fri, 28 Jul 2017, 02:07 AM
V/v Nộp báo cáo thực tập cơ sở lần 1 đợt 2 Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 27 Jul 2017, 07:59 PM
DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP 1 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 11 Jul 2017, 01:50 AM
DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP CƠ SỞ HÈ ĐỢT 1 Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Fri, 7 Jul 2017, 01:54 AM
Hồ sơ thực tập cơ sở Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Fri, 7 Jul 2017, 01:14 AM
Thông báo danh sách SV xét tốt nghiệp đợt 1 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 4 Jul 2017, 12:40 AM
Thông báo: Danh sách sinh viên được nhận hỗ trợ chi phí học tập HK II năm 2016-2017; và danh sách bổ sung sinh viên nhận CPHT học kỳ I năm học 2016-2017 Picture of Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Fri, 30 Jun 2017, 12:18 AM
Thông báo điểm đồ án TN khóa 7 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 12 Jun 2017, 01:52 AM
Thông báo nộp Khóa luận sau khi chỉnh sửa Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Tue, 6 Jun 2017, 08:11 PM
QĐ V/v Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2016 – 2017 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Thu, 1 Jun 2017, 07:37 PM
Thông báo thu giấy tờ hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2016-2017 Picture of Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Wed, 31 May 2017, 02:56 AM
QUYẾT ĐỊNH TRỢ CẤP XÃ HỘI VÀ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017 Picture of Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Wed, 31 May 2017, 02:54 AM
Thay đổi Lịch bảo vệ HĐ do Cô Trần Thị Minh Hằng làm chủ tịch Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Tue, 30 May 2017, 12:58 AM
Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp sinh viện K7 Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 29 May 2017, 06:24 PM
Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp sinh viện K7 Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Fri, 26 May 2017, 01:22 AM
Chuyển lịch bảo vệ Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 24 May 2017, 11:04 PM
Thông báo V/v Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp sinh viên Khóa 7 Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 22 May 2017, 12:44 AM
Thông báo phòng chấm đồ án TN khóa 7 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 12 May 2017, 01:18 AM
Thông báo điêm thi lần 2 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 3 May 2017, 07:39 PM
Điểm thực tập tốt nghiệp Khóa 7 Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 27 Apr 2017, 07:38 PM
Điểm báo cáo thực tập cơ sở Khóa 8 2 đợt Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 27 Apr 2017, 07:36 PM
Thông báo đăng ký môn thi điều kiện K7 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 6 Apr 2017, 07:55 PM
Thông báo lịch báo cáo thực tập 1 lần 2 khóa 8 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 27 Mar 2017, 08:02 PM
Thông báo lại về đăng ký học phần tín chỉ K8 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 24 Mar 2017, 02:16 AM
Thông báo thu báo cáo thực tập tốt nghiệp Khóa 7 KGD Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 20 Mar 2017, 07:26 PM
Thông báo về đăng ký học phần tín chỉ K8 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 20 Mar 2017, 01:00 AM
Thông báo phân công Thực tập 1 lần 1 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Sun, 19 Mar 2017, 08:13 PM
THÔNG BÁO MỞ LỚP KỸ NĂNG SỬ DỤNG SPSS Picture of Nguyễn Đình Trung Nguyễn Đình Trung 0 Nguyễn Đình Trung
Thu, 16 Mar 2017, 11:11 PM
Thông báo: Thu hồ sơ trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí Học kỳ II năm học 2016-2017 Picture of Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Mon, 13 Mar 2017, 09:15 PM
Thống bào nộp báo cáo thực tập cơ sở đợt 1 Khóa 8 - KGD Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 2 Mar 2017, 12:16 AM
Thông báo V/v tham gia hoạt động ngoại khóa đối với sinh viên chính qui. Hình thức: xem vở kịch “Cát bụi” Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 1 Mar 2017, 01:34 AM
Điểm giáo dục hành vi lệch chuẩn K7C Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 23 Feb 2017, 12:23 AM
Điểm trung bình chung học kì 1 năm 2016 - 2017 HK1 Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Wed, 22 Feb 2017, 08:44 PM
Thông báo V/v sinh viên Khóa VII (2013-2017) hệ chính quy nộp Bằng tốt nghiệp THPT và Học bạ THPT (Bản chính) Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Sun, 19 Feb 2017, 08:33 PM
Phân công giảng viên hướng dẫn lần 2 đợt 1 Ngành GDH Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Fri, 17 Feb 2017, 01:02 AM
Phân công giảng viên hướng dẫn lần 2 đợt 1 ngành TLHGD Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Fri, 17 Feb 2017, 12:55 AM
Thông báo phân công Thực tập 1 lần 1 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 14 Feb 2017, 09:13 PM
THÔNG BÁO ĐIỂM THI K7 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 14 Feb 2017, 02:39 AM
Kế hoạch thực tập cơ sở lần 2 Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Tue, 14 Feb 2017, 12:18 AM
Phân công giảng viên hướng dẫn Thực tập 1 lần 1 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 10 Feb 2017, 10:28 PM
Gobike tuyen dung Cong tac vien kinh doanh khu vuc Hà Nội Picture of Nguyễn Đình Trung Nguyễn Đình Trung 0 Nguyễn Đình Trung
Thu, 9 Feb 2017, 02:27 AM
Phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp K7 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 8 Feb 2017, 10:19 PM
Thông báo danh sách sinh viên thực tập cơ sở K8 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 6 Feb 2017, 09:06 PM
Thông báo hướng dẫn đi thực tập cơ sở Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 6 Feb 2017, 07:29 PM
Thông báo về việc Khoa hướng dẫn sinh viên Khóa 8 đi thực tập cơ sở Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 6 Feb 2017, 02:27 AM
Thông báo đăng kí thực tập cơ sở lần 2 Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 6 Feb 2017, 01:50 AM
Thông báo lịch gặp giáo viên hướng dẫn - CNTT Picture of Vũ  Lê Quỳnh Giang Vũ Lê Quỳnh Giang 0 Vũ Lê Quỳnh Giang
Sun, 5 Feb 2017, 05:03 PM
Đăng kí thực tập Khóa 8 Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 23 Jan 2017, 12:55 AM
Danh sách phân công Hướng dẫn Khóa luận và thực tập Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 16 Jan 2017, 07:45 PM
Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 16 Jan 2017, 02:21 AM
Thông báo về thực tập 1 - Khóa 8 - Khoa CNTT Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 13 Jan 2017, 02:29 AM
Thông báo phân công TTTN Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 12 Jan 2017, 11:01 PM
Thông báo thời gian đăng ký đồ án tốt nghiệp Khóa 7 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 12 Jan 2017, 09:08 PM
THÔNG BÁO PHÁT LỊCH TẾT 2017 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Thu, 12 Jan 2017, 08:48 PM
Dánh sách phân công thực tập Khóa 7 Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Wed, 11 Jan 2017, 09:24 PM
Lịch lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp K4_ Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 9 Jan 2017, 03:03 AM
Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp K6 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 28 Dec 2016, 02:04 AM
Tổng hợp điểm K7-CNTT Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 21 Dec 2016, 01:41 AM
V/v Đăng kí làm Khóa luận tốt nghiệp sinh viên Khóa 7 - Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Tue, 20 Dec 2016, 07:12 PM
V/v phát thẻ sinh viên hệ chính quy K10 (2016-2020) Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Mon, 19 Dec 2016, 05:28 PM
Thông báo: danh sách sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập. Picture of Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Mon, 19 Dec 2016, 12:54 AM
Thông báo: Danh sách sinh viên hưởng trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2016-2017. Picture of Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Mon, 19 Dec 2016, 12:53 AM
V/v Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2015 – 2016 đối với sinh viên hệ chính quy Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Mon, 19 Dec 2016, 12:48 AM
Điểm thi lại K7 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 16 Dec 2016, 12:21 AM
Kế hoach thực tập tốt nghiệp K7 - KGD Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 15 Dec 2016, 01:06 AM
Kế hoạch thực tập sinh viên Khóa 7 - KGD Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Wed, 14 Dec 2016, 12:18 AM
Thông báo dự kiến kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp lần 2 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 13 Dec 2016, 07:47 PM
Kế hoạch triển khai thực tập Khóa 7 - Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Sun, 11 Dec 2016, 09:02 PM
Thông báo thu trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2016-2017 Picture of Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Tue, 6 Dec 2016, 07:31 AM
Thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp K7-CNTT Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 1 Dec 2016, 06:02 PM
TB V/v Tổ chức buổi tọa đàm "Học tập và hành trang lập nghiệp" cho sinh viên hệ Đại học chính quy Học viện Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 9 Nov 2016, 09:00 PM
Kế hoạch phòng thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2015-2016 Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Mon, 7 Nov 2016, 09:01 PM
Điểm thi học kỳ phụ Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 2 Nov 2016, 06:41 PM
Danh sách sinh viên thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2015-2016 Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 2 Nov 2016, 02:35 AM
Thông báo kế hoạch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2015-2016 Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 2 Nov 2016, 02:28 AM
Thông báo: về việc thực hiện hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên khóa VII, VIII, IX, X hệ chính quy từ năm học 2013-2014 đến năm học 2016-2017. Picture of Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Wed, 26 Oct 2016, 09:13 PM
Thông tin tuyển dụng trường Trung cấp Công nghiệp Hà Nội Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 4 Oct 2016, 01:13 AM
Cuộc thi Rung chuông vàng (Khoa CNTT) Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 26 Sep 2016, 05:16 AM
Thông báo lịch học môn Lập trình PHP&My SQL Khóa 7 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Sat, 17 Sep 2016, 08:15 AM
Thông báo kết quả xem lại bài thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 15 Sep 2016, 08:57 AM
Bảng điểm Kì 2 Khóa 7 Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Wed, 14 Sep 2016, 07:50 PM
Lịch học tuần SHCDHSSV năm học 2016-2017 Picture of Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Wed, 31 Aug 2016, 02:19 AM
Thông báo trả hồ sơ (bằng TN THPT và Học bạ THPT) cho sinh viên hệ chính qui Khóa VI (2012-2016) tốt nghiệp đợt 1 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Thu, 25 Aug 2016, 01:44 AM
Thông báo điểm thi lần 1 khóa 7 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 22 Aug 2016, 09:11 PM
Thông Báo V/v tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính qui Khóa VI (2012-2016) tốt nghiêp đợt 1 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Mon, 22 Aug 2016, 01:15 AM
Thông báo V/v tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Giám đốc Học viện với sinh viên hệ chính qui năm học 2015-2016 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Thu, 14 Jul 2016, 09:24 PM
Thông báo đối thoại sinh viên khoa CNTT Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 20 Jun 2016, 07:22 PM
Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại sinh viên cấp khoa Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 13 Jun 2016, 08:17 PM
KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị đối thoại sinh viên năm 2016 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Sun, 12 Jun 2016, 02:31 AM
Thông báo lịch báo cáo lần 2 - TTCS Khóa 7 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 8 Jun 2016, 01:25 AM
Thông báo về việc sửa chửa hoàn thiện Khóa luận tốt nghiệp Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 2 Jun 2016, 09:39 PM
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ tốt nghiệp đối với sinh viên K6 (2012-2016) Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Mon, 30 May 2016, 01:55 AM
Thông báo thời gian địa điểm Bảo vệ Khóa luận TN sinh viên Khóa 6 KGD Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 26 May 2016, 12:37 AM
Thông báo về TCXH và miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2015-2016. Picture of Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Wed, 25 May 2016, 11:18 PM
Quyết định V/v Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2015 – 2016 đối với sinh viên Khóa VI, VII, VIII, IX hệ chính quy Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Tue, 24 May 2016, 06:54 PM
Danh sách Hội đồng Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Sun, 22 May 2016, 07:25 PM
V/v bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Tue, 17 May 2016, 12:17 AM
V/v Nộp Khóa luận và bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 6 Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 12 May 2016, 08:26 PM
Giới hạn Ôn thi tốt nghiệp Môn chuyên ngành và cơ sở ngành Ngành Tâm lý học giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 9 May 2016, 09:36 PM
Điểm tổng hợp sinh viên K6-CNTT Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 5 May 2016, 07:13 PM
Điểm tích lũy (khoa Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 4 May 2016, 08:58 PM
Thông báo cho sinh viên Khoa Giáo dục Dự Hội nghị sinh viên nghiên cứu Khoa học cấp Khoa Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Wed, 4 May 2016, 12:53 AM
Thông báo điểm thi lần 2 khóa 6 & khóa 7 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 28 Apr 2016, 09:27 PM
Điểm thi lần 2 khóa 7 (Khoa Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Tue, 26 Apr 2016, 09:55 PM
Điểm thi lần 2 khóa 7 (Khoa Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Tue, 26 Apr 2016, 09:55 PM
Điểm thi lần 2 khóa 6 Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Tue, 26 Apr 2016, 01:42 AM
Điểm thi lại K6,7 Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 25 Apr 2016, 08:07 PM
Thông báo việc nộp Khóa luận sinh viên Khóa 6 khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 25 Apr 2016, 06:47 PM
Điểm thực tập cơ sở Khóa 7 - Khoa giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 25 Apr 2016, 06:31 PM
Thông báo nộp khóa luận tốt nghiệp (khoa Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Sun, 24 Apr 2016, 08:35 PM
Điểm thực tập cơ sở Khóa 7 - Khoa giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Sun, 24 Apr 2016, 08:25 PM
Phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 22 Apr 2016, 12:00 AM
Điểm thực tập cơ sở khóa 7 Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 20 Apr 2016, 07:48 PM
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP -K6 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 13 Apr 2016, 12:54 AM
TRUNG TÂM CNTT KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIN HỌC THÁNG 5/2016 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Tue, 12 Apr 2016, 09:42 PM
Mẫu đơn và giấy chứng nhận hộ nghèo cho sinh viên thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2015-2016. Picture of Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Tue, 12 Apr 2016, 02:45 AM
Thông báo nộp báo cáo TTTN-K6 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 11 Apr 2016, 08:24 PM
Thông báo nộp hồ sơ thực tập tốt nghiệp Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 7 Apr 2016, 08:25 PM
Thông báo đăng ký môn thi điều kiện Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 6 Apr 2016, 06:55 PM
Đăng ký môn thi điều kiện tốt nghiệp Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 6 Apr 2016, 03:13 AM
Thông báo thu giấy tờ TCXH Học kỳ II năm học 2015-2016 Picture of Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Tue, 5 Apr 2016, 01:52 AM
Lịch nộp báo cáo thực tập Khóa 6 - Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 4 Apr 2016, 06:40 PM
Danh sách lớp tự chọn mới khóa 7 (khoa Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Mon, 4 Apr 2016, 02:54 AM
Lịch báo cáo thực tập cơ sở - khóa 7 - Khoa QL Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Mon, 4 Apr 2016, 02:49 AM
Thông báo nộp báo cáo thực tập cơ sở - khóa 7 khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 30 Mar 2016, 01:04 AM
Thông báo điểm thi TTCS-K7 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 29 Mar 2016, 12:12 AM
Thông báo lịch nộp tiền thi lại Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Fri, 25 Mar 2016, 01:55 AM
Thông báo sinh viên Khóa 7 nộp báo cáo thực tập cơ sở Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Wed, 23 Mar 2016, 07:47 PM
Danh sách sinh viên các lớp tự chọn (khóa 7 khoa Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Tue, 22 Mar 2016, 12:54 AM
Chuyển lịch báo cáo TTCS-Khóa 7 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 21 Mar 2016, 01:33 AM
Điểm môn Đảm bảo chất lượng giáo dục - lớp QL6A, QL6B Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Sun, 20 Mar 2016, 09:33 PM
Điểm thi Giáo dục hành vi lệch chuẩn K6 Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 17 Mar 2016, 07:26 PM
Điểm sinh viên học lại Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Tue, 15 Mar 2016, 07:03 PM
Điểm thi Môn Kĩ năng làm việc nhóm K7 A Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Wed, 9 Mar 2016, 09:12 PM
Điểm thi Môn Kĩ năng làm việc nhóm K7 A Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Wed, 9 Mar 2016, 09:05 PM
Điểm thi Môn tự chọn Khóa 7 Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Wed, 9 Mar 2016, 08:46 PM
Điểm thi Giáo dục kĩ năng sống K7 KGD Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Tue, 8 Mar 2016, 12:57 AM
Điểm thi môn Giáo dục giới tính K6 Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Tue, 8 Mar 2016, 12:57 AM
Điểm Khóa 6 - Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 7 Mar 2016, 12:54 AM
Khoa CNTT Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 4 Mar 2016, 04:04 PM
Điểm đánh giá giáo dục - khóa 6 Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 3 Mar 2016, 02:16 AM
Điểm thi và Danh sách xét tốt nghiệp đợt 2 khóa 5 Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Wed, 2 Mar 2016, 11:34 PM
Điêm thi học phần Khóa 6 Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Wed, 2 Mar 2016, 02:17 AM
Sinh viên Khóa 7 - Khoa Giáo dục lấy giấy giới thiệu thực tập Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Tue, 1 Mar 2016, 06:24 PM
Thông báo xem điểm thi Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 1 Mar 2016, 12:30 AM
Điểm khóa 6 - Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Mon, 29 Feb 2016, 09:51 PM
điểm khóa 6 Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Mon, 29 Feb 2016, 09:48 PM
Điểm thi tâm lý học lao đồng K7 KGD Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Sun, 28 Feb 2016, 09:18 PM
Điểm thi học phần Khóa 6 Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Sun, 28 Feb 2016, 09:18 PM
QĐ V/v Bổ sung cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2014 – 2015 đối với sinh viên Khóa V, VI, VII, VIII hệ chính quy Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Thu, 25 Feb 2016, 11:41 PM
Điểm môn Hệ thông thông tin quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 25 Feb 2016, 01:21 AM
ĐIỂM THI LẦN 1 SINH VIÊN KHÓA 7 - KGD Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 25 Feb 2016, 12:00 AM
Thông báo điểm thi lần 1 khóa 6 & khóa 7 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 24 Feb 2016, 08:32 PM
Điểm học kỳ 1 năm học 2015-2016 (khóa 7 khoa Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 24 Feb 2016, 01:27 AM
Điểm học kỳ 1 năm học 2015-2016 (khóa 7 khoa Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 24 Feb 2016, 01:26 AM
Thông báo hướng dẫn sinh viên khoa CNTT Thực tập Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Sun, 21 Feb 2016, 08:09 PM
Danh sách phân công thực tập cơ sở Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 18 Feb 2016, 07:15 PM
Đăng ký nhóm ngành tự chọn (khóa 7 - khoa Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 10 Feb 2016, 03:58 AM
Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Fri, 29 Jan 2016, 12:42 AM
Gửi lại Phân công thực tập K6B Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Fri, 29 Jan 2016, 12:35 AM
Danh sách phân công thực tập tốt nghiệp Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 28 Jan 2016, 07:53 PM
Kế hoạch thực tập cơ sở Khoa Giao dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 28 Jan 2016, 12:49 AM
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Wed, 27 Jan 2016, 10:45 PM
Thông báo danh sách TTCS_K7&TTTN_K6 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 26 Jan 2016, 11:59 PM
Khoa Quản lý gửi một số lưu ý tới sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Sun, 24 Jan 2016, 09:00 PM
Phân công hướng dẫn thực tập cơ sở - khóa 7 khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Sun, 24 Jan 2016, 03:33 AM
Phân công hướng dẫn thực tập tốt nghiệp - khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Sun, 24 Jan 2016, 03:19 AM
Phân công hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Sun, 24 Jan 2016, 02:54 AM
Thông báo V/v sinh viên Khóa VI hệ chính quy nộp Bằng tốt nghiệp THPT và Học bạ THPT (Bản chính) Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Tue, 19 Jan 2016, 08:32 PM
Kế hoạch phòng thi các môn tự chọn (khóa 6 - khoa Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Mon, 18 Jan 2016, 05:33 PM
Danh sách phòng thi các môn tự chọn (khóa 6 - khoa Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Mon, 18 Jan 2016, 12:46 AM
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp (khóa 6- khoa Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 6 Jan 2016, 01:28 AM
Cập nhật một số vấn đề làm khóa luận cho sinh viên khóa 6 khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 6 Jan 2016, 01:04 AM
Kế hoạch thực tập cơ sở (khóa 7- khoa Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 6 Jan 2016, 12:53 AM
Gợi ý một số hướng nghiên cứu cho sinh viên làm khóa luận khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 31 Dec 2015, 02:58 AM
Đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 31 Dec 2015, 02:53 AM
Đăng ký địa điểm thực tập tốt nghiệp (khóa 6 - khoa Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 31 Dec 2015, 02:26 AM
Đăng ký nhóm và địa điểm thực tập cơ sở (khóa 7-khoa Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 31 Dec 2015, 02:18 AM
Thông báo: Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2015-2016 cho sinh viên khóa VI, VII, VIII, IX hệ chính qui. Picture of Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Thu, 24 Dec 2015, 02:05 AM
QUYẾT ĐỊNH V/v Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, II, năm học 2014 – 2015 đối với sinh viên Khóa VIII hệ chính quy Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 23 Dec 2015, 02:35 AM
Thông báo phát lịch tết 2016 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Mon, 21 Dec 2015, 05:41 AM
Thông báo thay đổi phòng học các lớp khu S ngày 22 và sáng 23 tháng 12 năm 2015 Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Mon, 21 Dec 2015, 03:16 AM
Dự thảo "Danh sách sinh viên hưởng trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2015-2016" Picture of Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Mon, 21 Dec 2015, 02:11 AM
QUYẾT ĐỊNH V/v Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2014 – 2015 đối với sinh viên Khóa V, VI, VII hệ chính quy Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Sun, 20 Dec 2015, 10:05 PM
Thông báo lịch thi tốt nghiệp đợt 2 Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Tue, 15 Dec 2015, 08:40 AM
THÔNG BÁO TỔ CHỨC MỞ LỚP ĐÀO TẠO KỸ NĂNG CHO HỌC VIÊN, SINH VIÊN Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Thu, 10 Dec 2015, 08:34 PM
Danh sách sinh viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp đợt 2 Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Tue, 8 Dec 2015, 07:06 PM
Điểm tích lũy khóa 6 Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Mon, 30 Nov 2015, 01:59 AM
Điểm tích lũy khóa 7 Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Mon, 30 Nov 2015, 01:40 AM
Thông báo (Bổ sung hồ sơ trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí) Picture of Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Tue, 24 Nov 2015, 01:33 AM
Thông báo về việc hướng dẫn làm thủ tục xét hưởng trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2015-2016 cho sinh viên hệ chính qui. Picture of Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Wed, 11 Nov 2015, 01:39 AM
Thông báo Về việc tổ chức sinh hoạt ngoại khóa cho sinh viên Học viện Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Mon, 9 Nov 2015, 02:53 AM
Kế hoạch thi lần 2 học kỳ phụ năm học 2014 – 2015 Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Mon, 9 Nov 2015, 12:14 AM
Thông báo về việc phát thẻ sinh viên Khóa 9 (K9) Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Sun, 8 Nov 2015, 10:27 PM
Thông báo thu học phí kỳ 1 năm học 2015 – 2016 Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Wed, 4 Nov 2015, 09:26 PM
THÔNG BÁO V/V TUYỂN CHỌN SINH VIÊN THAM GIA HỘI THI “TIẾNG HÁT SINH VIÊN” TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV, NĂM HỌC 2015 – 2016 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Fri, 30 Oct 2015, 02:48 AM
Thông báo điểm tích lũy khóa 6+ khóa 7 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 20 Oct 2015, 07:43 PM
MỞ LỚP ĐÀO TẠO TIN HỌC CẤP CHỨNG CHỈ B Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Mon, 5 Oct 2015, 11:52 PM
TB V/v: Sinh viên đăng ký học các lớp kỹ năng Tiếng Anh tại Học viện Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Tue, 29 Sep 2015, 12:20 AM
Thông báo V/v sinh viên hệ chính qui tham dự Lễ khai giảng năm học 2015-2016 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Mon, 28 Sep 2015, 02:40 AM
Lịch thi học kỳ phụ năm học 2014-2015 khóa 8 đợt 1 Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Tue, 15 Sep 2015, 01:52 AM
Điểm thi lần 2 Giáo dục thể chất Khóa 7 Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Tue, 25 Aug 2015, 07:21 PM
Điểm thi lần 2 môn Giáo dục thể chất khóa 7 Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Mon, 24 Aug 2015, 08:38 PM
Điểm logic Khóa 7, Lịch sử giáo dục K7C, logic thi lại của học lại Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Sun, 23 Aug 2015, 10:19 PM
Thông báo điểm thi lần 2 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Sun, 23 Aug 2015, 05:42 PM
Thông báo điểm lần 2 Đường lối Đảng cộng sản Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Tue, 18 Aug 2015, 07:18 PM
Điểm thi lần 2 Tâm lý học nhận thức, PP nghiên cứu tâm lý giáo dục học K6,7 Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 17 Aug 2015, 08:11 PM
Lịch thi kỳ phụ đợt 1 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Mon, 17 Aug 2015, 12:31 AM
Điểm thi lần 2 khóa 6,7 Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Sun, 16 Aug 2015, 08:14 PM
Điểm thi lần 2 khóa 6,7 Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Sun, 16 Aug 2015, 07:47 PM
Điểm thi lần 2 khóa 6,7 và sinh viên học lại Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Fri, 14 Aug 2015, 12:54 AM
Điểm Quản lý cơ sở vật chất, phát triển chương trình Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 13 Aug 2015, 02:32 AM
Điểm môn Khoa học dự báo, Kỹ năng QLĐT ở CSGD đại học, cao đẳng Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Tue, 11 Aug 2015, 12:25 AM
Điểm thi lần 2 Tâm lý học tôn giáo K7C Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 10 Aug 2015, 08:19 PM
Địa điểm thi lần 2 của sinh viên khóa 8 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Mon, 10 Aug 2015, 01:03 AM
Điểm thi lại tâm lý học tôn giáo, tâm lý học quản lý, Tâm bệnh lý trẻ em thanh thiếu niên, Tâm lý học tham vấn Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Sun, 9 Aug 2015, 11:20 PM
V/v thi lần 2 của sinh viên K8 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Sun, 9 Aug 2015, 06:51 PM
Điểm thi lại khóa 6 (HK2/2014-2015) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Fri, 7 Aug 2015, 12:37 AM
Điểm thi lại khóa 7 Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 6 Aug 2015, 09:05 PM
Thông báo kế hoạch thi môn giáo dục thể chất Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Tue, 4 Aug 2015, 07:44 PM
Ke hoach thi lan 2 cua khoa 8 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Tue, 4 Aug 2015, 07:43 PM
Danh sách thi của sinh viên học lại khoa QL Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Tue, 28 Jul 2015, 12:14 AM
Danh sách thi của sinh viên học lại khoa QL Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Tue, 28 Jul 2015, 12:14 AM
Danh sách thi của sinh viên học lại khoa GD Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Tue, 28 Jul 2015, 12:13 AM
danh sách thi lại của sinh viên học lại khoa CNTT Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Tue, 28 Jul 2015, 12:13 AM
Thông báo địa điểm thi lần 2 K6,7 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Tue, 28 Jul 2015, 12:12 AM
Danh sách thi lại của học lại Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 23 Jul 2015, 07:23 PM
Thông báo kế hoạch thi lần 2 khóa 6,7 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Mon, 20 Jul 2015, 08:58 PM
Thông báo điểm thi Cầu lông - lần 1 - khóa 7 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 20 Jul 2015, 02:28 AM
Điểm môn Phát triển chương trình giáo dục Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 15 Jul 2015, 07:26 PM
Điểm Giáo dục thể chất khóa 7 khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 15 Jul 2015, 02:32 AM
Thông báo điểm thi lần 1 K6+K7 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 14 Jul 2015, 07:45 PM
Điểm thi sinh viên học lại Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 6 Jul 2015, 01:17 AM
Điểm thi học phần PP nghien cứu TLH va GDH , Lý luận dạy học K7 - Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 6 Jul 2015, 01:15 AM
THÔNG BÁO trả hồ sơ cho sinh viên k5 (Khóa 2011-2015) Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Sun, 5 Jul 2015, 07:45 PM
Thông báo về việc trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 5 Picture of Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Fri, 3 Jul 2015, 01:43 AM
Giao dục hòa nhập K6B Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 2 Jul 2015, 08:53 PM
Điểm của sinh viên học lại Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 2 Jul 2015, 08:40 PM
Điểm thi môn Giáo dục hòa nhập và Tâm lý học nhận thức Khóa 6 Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 2 Jul 2015, 07:44 PM
Điểm môn Kỹ năng soạn thảo văn bản Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 2 Jul 2015, 02:23 AM
Điểm các học phần khóa 7 Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 2 Jul 2015, 02:23 AM
Điểm khóa 6 Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 1 Jul 2015, 04:01 AM
Điểm các học phần khóa 7 Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 1 Jul 2015, 03:59 AM
ĐIỂM THI HỌC PHẦN KHÓA 6 KGD Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Tue, 30 Jun 2015, 02:35 AM
Điểm thi Môn Kĩ năng tổ chức sự kiện Khóa 6 Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 29 Jun 2015, 08:43 PM
ĐIỂM THI HỌC PHẦN KHÓA 7 HK2 Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 29 Jun 2015, 08:22 PM
Điểm các học phần khóa 6 Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Mon, 29 Jun 2015, 02:48 AM
Thông báo thay đổi địa điểm thi Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Tue, 23 Jun 2015, 08:53 PM
Thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại Học viện Thẩm Mỹ Bích Nguyệt năm 2015 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Sun, 21 Jun 2015, 07:28 PM
THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP, TƯ VẤN VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 17 Jun 2015, 09:01 PM
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH MỞ LỚP ĐÀO TẠO KỸ NĂNG CHO SINH VIÊN Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 17 Jun 2015, 09:01 PM
Thông báo kế hoạch thi lần 1 khóa 8 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Mon, 15 Jun 2015, 07:34 PM
Danh sách đăng ki môn tự chọn khóa 7 - Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Wed, 3 Jun 2015, 09:00 PM
Kế hoạch phòng thi của K6,7 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Tue, 2 Jun 2015, 02:33 AM
Danh sách môn tự chọn khoa QL Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Tue, 2 Jun 2015, 01:52 AM
Danh sách môn tự chọn khoa GD Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Tue, 2 Jun 2015, 01:51 AM
Thông báo kế hoạch thi lần 1 kỳ 2 ( mới nhất) Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Tue, 2 Jun 2015, 01:30 AM
Danh sách thi học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 - Khóa 6 Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Thu, 28 May 2015, 08:56 PM
Danh sách thi học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 - Khóa 7 Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Thu, 28 May 2015, 08:56 PM
Danh sách SV học lại khóa 7 Khoa QL Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Thu, 28 May 2015, 01:11 AM
Danh sách SV học lại khoa QL Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Thu, 28 May 2015, 01:10 AM
Danh sách SV học lại khoa CNTT Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Thu, 28 May 2015, 01:08 AM
Danh sách SV học lại khoa GD Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Thu, 28 May 2015, 01:07 AM
Thông báo kế hoạch thi lần 1 kỳ 2 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Thu, 28 May 2015, 01:05 AM
Thông báo nộp Khóa luận tốt nghiệp sinh viên Khóa 5 - Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Sun, 24 May 2015, 07:44 PM
ĐỊA ĐIỂM BẢO VỆ KHÓA LUẬN CỦA SINH VIÊN TRONG HỘI ĐỒNG 1 Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Fri, 22 May 2015, 02:35 AM
Sinh viên đăng ký thi lại tốt nghiệp cùng khóa 5 Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Thu, 21 May 2015, 09:13 PM
(V/v: Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên năm 2015) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 20 May 2015, 02:39 AM
Thông báo chỉnh sửa và nộp khóa luận (khoa Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Mon, 18 May 2015, 08:05 PM
Thông báo thời gian địa điểm , hội đồng BVKL tốt nghiệp Khóa 5 khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Sun, 17 May 2015, 11:43 PM
Thay đổi thời gian và địa điểm bảo vệ khóa luận Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Fri, 15 May 2015, 03:34 AM
V/v chấm khóa luận cho sinh viên Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Fri, 15 May 2015, 02:15 AM
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN TRÌNH BÀY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Tue, 12 May 2015, 08:08 PM
Thông báo nộp Khóa luận Tốt nghiệp của sinh viên Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Tue, 12 May 2015, 02:12 AM
THÔNG BÁO danh sách sinh viên k5 thiếu hồ sơ Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Mon, 11 May 2015, 09:51 PM
Thông báo V/v thu khóa luận tốt nghiệp (khóa 5 khoa Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Fri, 8 May 2015, 05:13 AM
Trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2014-2015 Picture of Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Fri, 8 May 2015, 02:19 AM
Thông báo sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận và dự thi tốt nghiệp Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 27 Apr 2015, 06:39 AM
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TỐT NGHIỆP - KHOA QUẢN LÝ NĂM HỌC 2014-2015 Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Mon, 27 Apr 2015, 03:24 AM
QĐ V/v Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2014 – 2015 đối với sinh viên Khóa V, VI, VII hệ chính quy Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Fri, 24 Apr 2015, 08:00 PM
Danh sách đăng ký thi môn điều kiện tốt nghiệp khóa 5 Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Wed, 15 Apr 2015, 09:04 PM
Đăng kí đề tài NCKH sinh viên khoa CNTT Picture of Thị Thanh Thảo Đặng Thị Thanh Thảo Đặng 0 Thị Thanh Thảo Đặng
Tue, 14 Apr 2015, 09:50 PM
Viết bài tham dự hội nghị KHSV khoa CNTT Picture of Thị Thanh Thảo Đặng Thị Thanh Thảo Đặng 0 Thị Thanh Thảo Đặng
Tue, 14 Apr 2015, 09:42 PM
Thông báo bảo vệ khóa luận khóa 5 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 13 Apr 2015, 02:23 AM
Thông báo mở lớp tin học cấp chứng chỉ B Picture of Tâm Minh Nguyễn Tâm Minh Nguyễn 0 Tâm Minh Nguyễn
Thu, 2 Apr 2015, 07:56 PM
Điểm thực tập tốt nghiệp Khóa 5 Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 2 Apr 2015, 06:52 PM
danh sach thi lan 2 cua sinh vien K8 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Thu, 2 Apr 2015, 03:33 AM
Những sinh viên K8 đã đủ điểm đạt Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Thu, 2 Apr 2015, 02:58 AM
Sơ đồ phòng thi lần 2 K8 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Thu, 2 Apr 2015, 02:57 AM
THÔNG BÁO ĐIỂM THI LẦN 2 KHÓA 7 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 1 Apr 2015, 03:34 AM
Mẫu đăng ký thi tốt nghiệp môn điều kiện Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Tue, 31 Mar 2015, 09:33 PM
Thông báo về việc đăng kí thi mônDĐiều kiện tốt nghiệp của sinh viên Khóa 5 Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Tue, 31 Mar 2015, 12:09 AM
Thông báo kế hoạch thi lần 2 của sinh viên K8 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Sun, 29 Mar 2015, 08:56 PM
ĐIỂM THƯCJ TẬP TỐT NGHIỆP -KHÓA 5 KHOA QUẢN LÝ Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Fri, 20 Mar 2015, 01:29 AM
ĐIỂM THỰC TẬP CƠ SỞ KHÓA 6 KHOA GIÁO DỤC Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Tue, 17 Mar 2015, 07:09 PM
Thông báo địa điểm thi lần 2 K7 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Tue, 10 Mar 2015, 02:45 AM
Thông báo kết quả xem lại điểm bài thi Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Tue, 10 Mar 2015, 01:40 AM
Điểm thi Lần 2 Khóa 5,6 Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 9 Mar 2015, 02:03 AM
Điểm thi Lần 2 Khóa 5,6 Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 9 Mar 2015, 02:01 AM
Thông báo điểm thi lần 2 (K5+K6) Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Sun, 8 Mar 2015, 11:42 PM
Thông báo: V/v hướng dẫn làm thủ tục cho sinh viên hệ chính qui thuộc diện xét hưởng trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2014-2015 Picture of Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Fri, 6 Mar 2015, 03:06 AM
Danh sách sinh viên học lại thi lần 2 khoa GD Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Fri, 6 Mar 2015, 12:48 AM
Danh sách sinh viên học lại thi lần 2 khoa CNTT Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Thu, 5 Mar 2015, 09:00 PM
Thông báo danh sách sinh viên học lại thi lần 2 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Thu, 5 Mar 2015, 08:59 PM
Thông báo phòng thi C++ K7 lần 2 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Thu, 5 Mar 2015, 07:27 PM
Thông báo tới sinh viên khóa 5 khoa Quản lý làm khóa luận tốt nghiệp Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Mon, 2 Mar 2015, 07:21 PM
Kế hoạch thi lần 2 của sinh viên K7 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Thu, 26 Feb 2015, 08:03 PM
Thông báo kế hoạch nộp lệ phí thi lần 2 của SV K7 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Wed, 25 Feb 2015, 08:37 PM
Thông báo: Danh sách thi LẠI Khóa 7 học kỳ I năm học 2014-2015 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Tue, 24 Feb 2015, 11:33 PM
Điểm xem lại bài thi học phần K7 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Tue, 24 Feb 2015, 08:24 PM
Thông báo điểm thi K7 (CNTT) Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 11 Feb 2015, 07:52 PM
PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 11 Feb 2015, 07:16 PM
thông báo chuyển địa điểm thi Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Mon, 9 Feb 2015, 02:46 AM
Thông báo phòng thi lại môn bài tập khóa 5 (CNTT) Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 6 Feb 2015, 01:17 AM
Tuyển Lập Trình viên làm việc tại Nhật Bản Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Sun, 1 Feb 2015, 08:43 PM
Điểm Quản lý hành chính nhà nước-khóa 7 Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Fri, 30 Jan 2015, 02:53 AM
Thông báo điểm thi lần 1 - Khóa 7 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 30 Jan 2015, 02:49 AM
Thông báo về việc sử dụng giảng đường phục vụ thi học kỳ Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Fri, 30 Jan 2015, 02:43 AM
Điểm thi Tâm lý học phát triển Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Fri, 30 Jan 2015, 12:24 AM
Điểm thực tập cơ sở khóa 6 - khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 29 Jan 2015, 09:12 PM
Điểm môn Khoa học quản lý K7A Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Wed, 28 Jan 2015, 07:37 PM
Đăng ký học lại cùng khóa 6, khóa 7 Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 28 Jan 2015, 02:43 AM
Điểm sinh viên học lại cùng Khóa 7 Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Wed, 28 Jan 2015, 01:32 AM
ĐIỂM THI HỌC PHẦN KHÓA 7 - KHOA GIÁO DỤC Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Wed, 28 Jan 2015, 01:30 AM
kế hoạch thi và địa điểm thi lần 2 của K5,6 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Tue, 27 Jan 2015, 07:50 PM
Điểm Khóa 7 khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Tue, 27 Jan 2015, 02:09 AM
Thông báo lịch báo cáo thực tập tốt nghiệp K5 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 22 Jan 2015, 07:15 PM
Lịch báo cáo thực tập cơ sở - khóa 6 - Khoa QL Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 21 Jan 2015, 09:04 PM
Thông báo : Cập nhật - K6-QL - Danh sách THI LẠI môn Quản lý dự án Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Wed, 21 Jan 2015, 08:01 PM
Điểm sinh viên Khóa 5,6 học lại Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Wed, 21 Jan 2015, 07:18 PM
Điểm môn Kiểm tra đánh giá trong giáo dục Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 21 Jan 2015, 01:32 AM
Điểm Khoa học quản lý khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 21 Jan 2015, 01:22 AM
Kế hoạch thi chính thức của K8 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Wed, 21 Jan 2015, 01:18 AM
Kế hoạch thi lần 2 của sinh viên K5,6 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Wed, 21 Jan 2015, 01:13 AM
thông báo về việc thu lệ phí thi lần 2 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Tue, 20 Jan 2015, 12:22 AM
Thông báo: Danh sách thi LẠI Khóa 5-6 học kỳ I năm học 2014-2015 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Mon, 19 Jan 2015, 11:38 PM
ĐIỂM KHÓA 7-QL Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Mon, 19 Jan 2015, 11:08 PM
Điểm môn kỹ năng giao tiếp truyền thông lớp QL5D Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Mon, 19 Jan 2015, 11:04 PM
ĐIỂM QUẢN LÝ DỰ ÁN -K6 Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Mon, 19 Jan 2015, 07:53 PM
Điểm môn lý thuyết hệ thống Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Mon, 19 Jan 2015, 06:54 PM
Danh sách sinh viên các lớp tự chọn Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Sun, 18 Jan 2015, 08:15 PM
Thông báo điểm TTCS khóa 6 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 15 Jan 2015, 07:38 PM
Điểm của sinh viên học lại Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 15 Jan 2015, 06:36 PM
Đểm khóa 6 - khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 15 Jan 2015, 01:46 AM
Đểm khóa 5-khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 15 Jan 2015, 01:44 AM
điểm học phần các môn còn lại Khóa 6 Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 15 Jan 2015, 01:12 AM
Điểm thi học phần khóa 5 - KGD Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 15 Jan 2015, 01:11 AM
Kế hoạch thi học phần lần 1 khóa 8 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Wed, 14 Jan 2015, 07:31 PM
Thông báo điểm thi lần 1 khóa 5- khóa 6 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 12 Jan 2015, 08:20 PM
Thông báo báo đổi lịch báo cáo thực tập cơ sở khóa 6 (CNTT) Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 1 Đình Hiệp Lê
Wed, 7 Jan 2015, 07:29 PM
ĐIỂM THI HỌC PHẦN KHÓA 5 - KHOA GIÁO DỤC Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Tue, 6 Jan 2015, 12:27 AM
Thông báo nộp báo cáo thực tập cơ sở Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Tue, 6 Jan 2015, 12:06 AM
Điểm thi học phần Khóa 6 - Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Tue, 6 Jan 2015, 12:02 AM
Thông báo nộp hồ sơ thực tập cơ sở - khóa 6 Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Mon, 5 Jan 2015, 01:26 AM
ĐIỂM MÔN CÔNG VỤ - CÔNG CHỨC Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 31 Dec 2014, 02:46 AM
Điểm Hệ thống thông tin quản lý- khóa 6 Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 31 Dec 2014, 02:45 AM
Thông báo kế hoạch phát chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên Khóa 8 Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Tue, 30 Dec 2014, 02:20 AM
Điểm khóa 5+Khóa 6 (Khoa CNTT) Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 30 Dec 2014, 01:19 AM
Đăng ký nhóm ngành tự chọn - khóa 6 khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Mon, 29 Dec 2014, 03:01 AM
Điểm môn Hành chính văn phòng , lập kế hoạch giáo dục , quản lý sự thay đổi Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Fri, 26 Dec 2014, 02:48 AM
Điểm các môn: Tình huống , kiểm tra đánh giá, tiếng anh chuyên ngành-khóa 5 Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Fri, 26 Dec 2014, 02:45 AM
Nhận tiền trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2014-2015 Picture of Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Mon, 22 Dec 2014, 09:59 PM
THÔNG BÁO PHÁT LỊCH TẾT 2015 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Mon, 22 Dec 2014, 06:57 PM
Thông báo: Yêu cầu trước khi vào phòng thi học kỳ kết thúc học phần Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Mon, 22 Dec 2014, 03:58 AM
Thông báo về trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2014-2015 Picture of Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Thu, 18 Dec 2014, 10:00 PM
Thông báo về việc khám sức khỏe cho sinh viên K8 Picture of Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Thu, 18 Dec 2014, 09:50 PM
Địa điểm thi học kỳ của K7 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Thu, 18 Dec 2014, 07:50 PM
danh sách sinh viên học lại khoa QL Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Thu, 18 Dec 2014, 07:49 PM
Danh sách sinh viên học lại khoa CN Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Thu, 18 Dec 2014, 07:48 PM
danh sách sinh viên học lai khoa GD Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Thu, 18 Dec 2014, 07:44 PM
Gửi sinh viên khóa 7 khoa Quản lý tài liệu môn Lý Thuyết Hệ Thống Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 18 Dec 2014, 08:02 AM
Thông báo: Danh sách thi khóa 7 học kỳ I năm học 2014-2015 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Thu, 18 Dec 2014, 02:50 AM
HƯỚNG DẪN CẤU TRÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP-NGÀNH QLGD Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Mon, 15 Dec 2014, 02:40 AM
Kế hoạch hướng dẫn sinh viên đi thực tập Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Fri, 12 Dec 2014, 09:02 PM
Kế hoạch bảo vệ đề cương khóa luận - khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Fri, 12 Dec 2014, 02:43 AM
Kế hoạch thi học phần lần 1 khóa 7 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Wed, 10 Dec 2014, 07:44 PM
Thông báo thực tập cơ sở khóa 6 và thực tập tốt nghiệp khóa 5 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 8 Dec 2014, 07:47 PM
Kê hoạch thực tập tốt nghiệp Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 8 Dec 2014, 07:19 PM
Thông báo lịch bảo vệ đề cương khóa luận-khóa 5 khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Mon, 8 Dec 2014, 03:07 AM
Phân công thực tập tốt nghiệp và kế hoạch thực tập Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Sun, 7 Dec 2014, 09:51 PM
Phân công thực tập cơ sở và kế hoạch thực tập Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Sun, 7 Dec 2014, 09:49 PM
Phân công hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Sun, 7 Dec 2014, 09:44 PM
KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2014 Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Sun, 7 Dec 2014, 08:07 PM
Thông báo V/v sinh viên Khóa V hệ chính quy nộp Bằng tốt nghiệp THPT và Học bạ THPT (Bản chính) Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Sun, 7 Dec 2014, 07:35 PM
PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN THỰC TẬP CƠ SỞ-KHÓA 6 KHOA QUẢN LÝ Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Fri, 5 Dec 2014, 09:54 PM
PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN VÀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN KHÓA 5-KHOA QUẢN LÝ Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Fri, 5 Dec 2014, 09:50 PM
Danh sách sinh viên học lại khoa GD Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 1 Nguyễn Quỳnh Trang
Wed, 19 Nov 2014, 08:01 PM
Danh sách SV học lại khoa QL, GD Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Tue, 18 Nov 2014, 09:18 PM
KẾ HOẠCH THI LẦN 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2014 - 2015 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Tue, 18 Nov 2014, 09:06 PM
Thông báo phòng thi học lại (CNTT) + Chuyển lịch thi Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 18 Nov 2014, 12:46 AM
Thông báo: PHÒNG THI KHÓA 5,6 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Mon, 17 Nov 2014, 08:54 PM
Ke hoach thi ky 1 cua sv K5, 6 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Mon, 17 Nov 2014, 12:42 AM
Thông báo tiêu chí làm Khóa luận tốt nghiệp Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Fri, 14 Nov 2014, 12:58 AM
Thông báo v/v phát thẻ sinh viên k8(2014-2018) tiếp tục. Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Mon, 10 Nov 2014, 07:39 PM
Thông báo về việc xét sinh viên khóa 5 khoa Quản lý đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Mon, 10 Nov 2014, 07:03 PM
Thông báo v/v phát thẻ sinh viên k8(2014-2018) Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Sun, 9 Nov 2014, 07:37 PM
Thông báo: V/v hướng dẫn làm thủ tục cho sinh viên hệ chính qui thuộc diện xét hưởng trợ cấp xã hội năm học 2014-2015 Picture of Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Wed, 5 Nov 2014, 09:18 PM
Thông báo điểm thi lần 2 học kỳ phụ Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 5 Nov 2014, 07:13 PM
Quyết định V/v Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2013 – 2014 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Mon, 3 Nov 2014, 07:38 PM
Thông báo cho phép sinh viên các khóa đăng ký học lại các học phần cùng khóa 8 Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Fri, 31 Oct 2014, 02:06 AM
Đăng ký địa điểm thực tập và nhóm thực tập cơ sở Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 30 Oct 2014, 02:42 AM
Thông báo về việc triển khai kế hoạch thực tập cơ sở và thực tập tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 5,6 Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 30 Oct 2014, 01:32 AM
Thong bao kế hoạch thi lần 2 học kỳ phụ hè 2014 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Tue, 14 Oct 2014, 09:37 PM
Điểm tích lũy Sinh viên Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 13 Oct 2014, 11:59 PM
Điểm Tiếng Anh 3 Học kì phụ Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Wed, 8 Oct 2014, 01:13 AM
Điểm học lại của sinh viên khóa 4.5.6 khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Tue, 7 Oct 2014, 08:08 PM
Thông báo điểm kì phụ và các môn thay đổi chương trình Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 6 Oct 2014, 08:04 PM
Thông báo điểm thi học kỳ phụ và thay đổi chương trình Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 6 Oct 2014, 02:31 AM
ĐIỂM THI LẠI CỦA SINH VIÊN HỌC LẠI KHOA GIÁO DỤC Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Wed, 24 Sep 2014, 01:32 AM
Điểm thi lại Logic Khóa 6 Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 22 Sep 2014, 01:20 AM
Điểm thi lại của sinh viên học lại Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 22 Sep 2014, 01:19 AM
Gửi Sinh viên Điểm thi lại HKII Năm 2013-2014 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Mon, 22 Sep 2014, 01:06 AM
Điểm thi lại môn Cơ sở văn hóa VN và Thống kê trong khoa học xã hội Khóa 7 - KGD Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 22 Sep 2014, 12:13 AM
Hội thảo “Sinh viên CNTT – Bạn chọn nghề gì cho tương lai?” Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 17 Sep 2014, 10:39 PM
Dach sách sinh viên khoa CNTT đủ điều kiện trở lại học tập Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 16 Sep 2014, 08:09 PM
Thông báo cho sinh viên thuộc diện tạm ngừng học, đình chỉ học tập 1 năm Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Tue, 16 Sep 2014, 12:37 AM
Thông báo điểm thi lại Khóa 7 Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 15 Sep 2014, 07:44 PM
Thông báo điểm thi lại Khóa 6 Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 15 Sep 2014, 07:43 PM
Thông báo điểm thi lại Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 15 Sep 2014, 07:42 PM
Thông báo điểm thi lại Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 15 Sep 2014, 02:54 AM
danh sach thi học kỳ phụ Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Tue, 9 Sep 2014, 09:52 PM
Kế hoạch thi học kỳ phụ (new) Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Tue, 9 Sep 2014, 09:51 PM
Kế hoạch thi học kỳ phụ (mới nhất) Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Tue, 9 Sep 2014, 09:50 PM
Kế hoạch phòng thi tuần từ 25/8 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Tue, 26 Aug 2014, 01:17 AM
Kế hoạch phòng thi học kỳ 2 lần 2 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Mon, 18 Aug 2014, 08:09 PM
ĐIỂM SINH VIÊN HỌC LẠI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2013 - 2014 Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Wed, 13 Aug 2014, 07:27 PM
Kết quả xem lại bài thi học kì 2 Năm học 2013 - 2014 Khoa Giáo dục! Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Wed, 13 Aug 2014, 07:14 PM
(Thông báo điều chỉnh) kế hoạch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2013 - 2014 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Tue, 12 Aug 2014, 09:25 PM
(Bổ sung)Gửi Sinh viên K5,6,7: DANH SÁCH THI LẠI HKII NĂM HỌC 2013-2014 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Tue, 12 Aug 2014, 03:02 AM
Giấy học lại Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 11 Aug 2014, 06:58 PM
Thông báo kế hoạch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2013 - 2014 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Mon, 11 Aug 2014, 01:13 AM
ĐIỂM CÁC MÔN TỰ CHỌN KHÓA 5 KHOA GIÁO DỤC Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 11 Aug 2014, 01:10 AM
V/V Xem lại bài thi học kì 2 Năm học 2013 - 2014 Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Fri, 8 Aug 2014, 02:36 AM
Điểm sinh viên học lại học kì 2 năm học 2013 -2014 Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 7 Aug 2014, 12:50 AM
Điểm sinh viên học lại học kì 1 năm học 2013 - 2014 Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 7 Aug 2014, 12:48 AM
Điểm lý thuyết xác suất thống kê - khóa 7 (QL) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 6 Aug 2014, 02:27 AM
Điểm thi của sinh viên học lại khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Tue, 5 Aug 2014, 12:34 AM
Thông báo thu tiền thi lại, học lại Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Sun, 3 Aug 2014, 06:59 PM
Thống báo cho sinh viên Khóa 5,6,7 Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Sun, 3 Aug 2014, 06:16 PM
Điểm trung bình các học phần học kỳ 2 năm học 2013-2014 Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Fri, 1 Aug 2014, 02:04 AM
Gửi Sinh viên K5,6,7: DANH SÁCH THI LẠI HKII NĂM HỌC 2013-2014 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Fri, 1 Aug 2014, 12:41 AM
THÔNG BÁO V/v giải quyết thủ tục hành chính đối với sinh viên hệ chính quy thuộc Học viện Quản lý giáo dục Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Fri, 25 Jul 2014, 03:16 AM
Thông báo điểm thi lần 1 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 24 Jul 2014, 09:34 PM
Điểm sinh viên học lại học kì 2 năm học 2013 -2014 Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 24 Jul 2014, 06:32 PM
( Đưa Điểm Đợt 3) DIEM THI HOC KY II NAM 2013 - 2014 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Wed, 23 Jul 2014, 09:18 PM
THÔNG BÁO ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CÁC MÔN HỌC KÌ 2 KHÓA 7 KHOA GIÁO DỤC Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 21 Jul 2014, 07:28 PM
THÔNG BÁO ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CÁC MÔN HỌC KÌ 2 KHÓA 6 KHOA GIÁO DỤC Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 21 Jul 2014, 07:26 PM
THÔNG BÁO ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CÁC MÔN HỌC KÌ 2 KHÓA 5,6,7 KHOA GIÁO DỤC Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 21 Jul 2014, 07:26 PM
Thông báo điểm thi lần 1 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 14 Jul 2014, 06:26 PM
TỔ CHỨC HỌC KỲ HÈ CHO SINH VIÊN KHÓA 4, 5 Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Sun, 6 Jul 2014, 09:21 PM
Thông báo điểm thi lần 1 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Sat, 5 Jul 2014, 01:43 AM
(Điểm Đợt 2) DIEM THI HOC KY II NAM 2013 - 2014 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Fri, 27 Jun 2014, 02:52 AM
Thông báo trả hồ sơ sinh viên khóa IV (2010-2014) tốt nghiệp đợt 1 (bằng tốt nghiệp THPT, học bạ THPT...) Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Fri, 27 Jun 2014, 01:46 AM
Thông báo thời gian nhận bằng, thủ tục nhận bằng Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Thu, 26 Jun 2014, 02:20 AM
THÔNG BÁO V/v tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khóa IV(2010-2014) Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Tue, 24 Jun 2014, 08:26 PM
Thông báo điểm thi lần 1 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 24 Jun 2014, 08:08 PM
Về việc đăng kí môn tự chọn của sinh viên Khóa 6 - KGD Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Sun, 22 Jun 2014, 07:36 PM
DIEM THI HOC KY II NAM 2013 - 2014 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Wed, 18 Jun 2014, 09:51 PM
Thông báo v/v đăng ký đề tài khoa học sinh viên năm 2014 - 2015 Picture of Thị Thanh Thảo Đặng Thị Thanh Thảo Đặng 0 Thị Thanh Thảo Đặng
Mon, 16 Jun 2014, 09:09 PM
Thay đổi lịch thi môn Lập trình mạng K5 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 16 Jun 2014, 02:17 AM
thông báo thay đổi phòng thi bài tập lớn QL6 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Fri, 13 Jun 2014, 01:35 AM
Thông báo kế hoạch thi phòng máy Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Thu, 12 Jun 2014, 05:20 PM
Kế hoạch phòng thi kỳ 2 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Wed, 28 May 2014, 08:13 PM
Điểm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 28 May 2014, 08:07 PM
Điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Wed, 28 May 2014, 06:39 PM
Thông báo đổi lịch thi Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 28 May 2014, 03:11 AM
Thông báo : Môn tự chọn Khoa QL (Update) Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Tue, 27 May 2014, 08:01 PM
Ngày hội tuyển dụng nhân sự CNTT 2014 Picture of Thị Thanh Thảo Đặng Thị Thanh Thảo Đặng 0 Thị Thanh Thảo Đặng
Tue, 27 May 2014, 02:38 AM
Khoa GD : SBD Môn tự chọn + Thi lại Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Mon, 26 May 2014, 09:23 PM
Thông báo nộp khóa luận chỉnh sửa và điểm khóa luận tốt nghiệp Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Mon, 26 May 2014, 03:35 AM
Kế hoạch thi kỳ 2 (mới nhất) Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Sun, 25 May 2014, 08:40 PM
Thông báo: Môn tự chọn + Thi lại + Học lại + HK II Năm học 2013 -2014 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Fri, 23 May 2014, 01:54 AM
Thông báo nộp giấy học lại Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 22 May 2014, 07:26 PM
Thông báo : Phòng thi + Số báo danh + Học kỳ II năm 2013 - 2014 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Thu, 22 May 2014, 09:04 AM
Thông báo cho sinh viên khóa 3 thi tốt nghiệp cùng đợt với khóa 4 Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 21 May 2014, 02:38 AM
Thông báo thi môn chuyên ngành tốt nghiệp khóa 4 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 20 May 2014, 02:59 AM
Địa điểm các Hội đồng Bảo vệ Khóa Luận TN Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 19 May 2014, 06:55 PM
Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp và địa điểm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp - khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Fri, 16 May 2014, 03:58 AM
Thông báo tới sinh viên xin đi thực tập lại Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 15 May 2014, 10:03 PM
Thông báo hội đồng bảo vệ khóa 4 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 13 May 2014, 08:38 PM
ĐÁNH GIÁ CẤP HỌC VIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC SINH VIÊN Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Mon, 12 May 2014, 03:24 AM
Thời gian bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 4 Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Sun, 11 May 2014, 07:04 PM
Thông báo tuyển dụng tháng 5 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Thu, 8 May 2014, 07:57 PM
Danh sách sinh viên thiếu hồ sơ Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Thu, 8 May 2014, 12:07 AM
Thông báo nộp khóa luận - khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Mon, 5 May 2014, 06:47 PM
Trợ cấp xã hội 2014 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Mon, 5 May 2014, 02:45 AM
Thông báo điểm thi bảo trì hệ thống và quản trị PM Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 5 May 2014, 12:40 AM
Thông báo lịch bảo vệ khóa luận K4 (CNTT) Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Sun, 4 May 2014, 11:17 PM
V/v bảo vệ khóa luận và thi tốt nghiệp khóa 4 Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 28 Apr 2014, 01:07 AM
QĐ V/v Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2013 – 2014 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Sun, 27 Apr 2014, 07:12 PM
Thông báo nhận Chứng Chỉ Tin học B. Đợt thi: 10/4/2014 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Sun, 27 Apr 2014, 07:05 PM
Thông báo lịch thu khóa luận tốt nghiệp khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Fri, 25 Apr 2014, 09:06 PM
Điểm tích lũy của sinh viên khóa 4 Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Fri, 25 Apr 2014, 08:18 PM
Lịch ôn thi các môn tốt nghiệp Khóa 4 Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 21 Apr 2014, 12:40 AM
Thông báo báo cáo bài tập lớn môn bảo trì hệ thống khóa 4 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Sat, 19 Apr 2014, 02:10 AM
thông báo kết quả sinh viên tích lũy điểm thi khóa 4 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Sat, 19 Apr 2014, 01:59 AM
Thông báo thời gian thi tốt nghiệp môn điều kiện (dành cho sinh viên khóa 4) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 16 Apr 2014, 02:01 AM
. Tổ chức hội nghị khoa học SV khoa CNTT Picture of Thị Thanh Thảo Đặng Thị Thanh Thảo Đặng 0 Thị Thanh Thảo Đặng
Tue, 15 Apr 2014, 07:11 PM
Danh sách phòng thi môn Điều kiện tốt nghiệp dành cho sinh viên Khóa 4 Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Thu, 10 Apr 2014, 08:05 PM
Điểm thực tập tốt nghiêp k4 Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Wed, 9 Apr 2014, 08:06 PM
Điểm thi lại lần 2 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 9 Apr 2014, 07:10 PM
Công ty Murakumo (Nhật Bản) tuyển kỹ sư phần mềm Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Fri, 4 Apr 2014, 06:02 AM
Thông báo điểm thi lại + Thời khóa biểu học ôn thi điều kiện K4 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 2 cntt5a cntt5a
Tue, 1 Apr 2014, 07:21 AM
Điểm thi các môn thay đổi chương trình Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 31 Mar 2014, 12:14 AM
Lịch ôn thi môn điều kiện k4 Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 31 Mar 2014, 12:09 AM
Lịch ôn thi tốt nghiệp môn điều kiện Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Sun, 30 Mar 2014, 08:44 PM
Diem thi lai cac khoa Khoa Giao duc Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Sun, 30 Mar 2014, 07:52 PM
Thông báo mở lớp Tin học văn phòng và Tổ chức thi cấp chứng chỉ trình độ B. Picture of Nguyễn Đình Trung Nguyễn Đình Trung 1 Nguyễn Đình Trung
Sun, 30 Mar 2014, 04:08 PM
Nội dung ôn thi môn Điều kiện tốt nghiệp dành cho sinh viên Khóa 4 Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Fri, 28 Mar 2014, 12:59 AM
Về việc hướng dẫn làm thủ tục cho sinh viên thuộc diện xét hưởng trợ cấp xã hội năm học 2013-2014 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 26 Mar 2014, 08:50 PM
Thông báo về viết bài cho hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên cấp khoa Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 26 Mar 2014, 08:47 PM
Thông báo học khóa 4 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Sun, 23 Mar 2014, 11:42 PM
Sinh viên khóa 4 đăng kí thi tốt nghiệp môn điều kiện Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Mon, 17 Mar 2014, 09:19 PM
Đểm thi thực tập tốt nghiệp khóa 4 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Sun, 16 Mar 2014, 08:49 PM
Thông báo: sinh viên khóa 4 khoa Quản lý nộp hồ sơ thực tập tốt nghiệp và đề cương khóa luận Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Sat, 15 Mar 2014, 07:24 AM
Thông báo lịch báo cáo lại môn C++ Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 10 Mar 2014, 11:41 PM
Thông báo điểm thực tập cơ sở và thời gian nộp thực tập tốt nghiệp Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 10 Mar 2014, 08:14 PM
Thông báo lịch bảo vệ thực tập tốt nghiệp Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 4 Mar 2014, 01:20 AM
Thông báo lịch thi lại tin học cơ sở khoa Quản lý và Khoa Giáo dục. Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Sun, 2 Mar 2014, 09:25 PM
Thông báo nộp tiền học phí HK2(2013-2014) Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Sun, 2 Mar 2014, 08:57 PM
Thông báo : Sinh viên thi lần 2 Học kỳ I năm 2013 - 2014 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Wed, 26 Feb 2014, 04:36 AM
Kế hoạch thi lần 2 Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Tue, 25 Feb 2014, 01:00 AM
KẾ HOẠCH THI LẦN 2 - KHÓA 4-5-6-7 (Cập nhật) Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Mon, 24 Feb 2014, 11:15 PM
Cập nhật Phòng thi K6 - QL: Môn Tiếng Anh 3 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Mon, 24 Feb 2014, 01:01 AM
Cập nhật: Danh sách Phòng thi lần 2 Học kỳ I Năm 2013-2014 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Mon, 24 Feb 2014, 12:58 AM
Điểm thi thể dục K7 - Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Wed, 19 Feb 2014, 07:23 PM
Điểm Thể dục K6 - Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Wed, 19 Feb 2014, 02:55 AM
Gửi Sinh viên học lại K4_K5_K6_K7: Danh sách phòng thi Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Wed, 19 Feb 2014, 01:18 AM
Điểm thi sinh viên học lại Khoa giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Wed, 19 Feb 2014, 01:04 AM
Thông báo về việc học các môn tự chọn K5 - KGD! Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 17 Feb 2014, 11:33 PM
Diem thi cac mon tu chon K4 _ KGD Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 17 Feb 2014, 11:29 PM
Thông báo phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên làm khóa luận khóa 4 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 17 Feb 2014, 06:51 PM
Diem thi cac mon tu chon K5 - Khoa Giao duc Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 17 Feb 2014, 02:59 AM
Diem Nhung nguyen ly co ban CNMLN K7 - KGD Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 17 Feb 2014, 02:00 AM
Diem thi K6 - KGD Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Sun, 16 Feb 2014, 09:46 PM
Điểm của sinh viên học lại - khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Sun, 16 Feb 2014, 02:54 AM
Thông báo điểm thi HK1+Nộp tiền thi lại HK1 và học lại HK2 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Sat, 15 Feb 2014, 09:16 PM
Điểm các học phần học kỳ 1 năm học 2013-2014 Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Sat, 15 Feb 2014, 03:08 AM
Diem thi K7 Khoa Giao duc Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Sat, 15 Feb 2014, 01:42 AM
Diem thi K6 - Khoa Giao duc Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Sat, 15 Feb 2014, 01:34 AM
Diem thi K4 Khoa Giao duc Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Sat, 15 Feb 2014, 01:32 AM
Thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2013 - 2014 (áp dụng từ ngày 17/02) Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Thu, 13 Feb 2014, 11:36 PM
Thông báo tới sinh viên khóa 4 khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 13 Feb 2014, 03:33 AM
Đăng ký học lại và nộp tiền thi lại Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 13 Feb 2014, 02:20 AM
Điểm và lịch thi lại các học phần thay đổi chương trình (dành cho sv khóa 4,5) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 13 Feb 2014, 02:12 AM
Danh sách sinh vien thi la cac mon thay doi chuong trinh Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 13 Feb 2014, 01:18 AM
Điểm thi các môn học lại thay đổi chương trình Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Tue, 11 Feb 2014, 01:45 AM
Đăng kí học lại Học kì 2 năm học 2013 - 2014 Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 10 Feb 2014, 07:32 PM
Thông báo đăng ký môn thi điều kiện Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Sun, 9 Feb 2014, 06:23 PM
Thông báo xét làm khóa luận tốt nghiệp khóa 4 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Sat, 8 Feb 2014, 07:34 AM
Thông báo điểm báo cáo TTCS Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 20 Jan 2014, 01:14 AM
Mẫu giấy tờ phục vụ cho hoạt động NCKH Sinh viên 2014 Picture of Nguyễn Đình Trung Nguyễn Đình Trung 0 Nguyễn Đình Trung
Sun, 19 Jan 2014, 08:32 PM
Thông báo v/v nhận quyết định trở lại học tập từ học kỳ II năm 2013 -2014 Picture of Thị Thanh Thảo Đặng Thị Thanh Thảo Đặng 0 Thị Thanh Thảo Đặng
Fri, 17 Jan 2014, 12:56 AM
Thông báo tới 7 nhóm sinh viên khoa Quản lý làm đề tài khoa học công nghệ của sinh vinê Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 16 Jan 2014, 07:47 PM
Lịch báo cáo thực tập tốt nghiệp của sinh viên khóa 5 khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 15 Jan 2014, 07:06 PM
Thông báo v/v chuyển lớp đối với SV K7 CNTT Picture of Thị Thanh Thảo Đặng Thị Thanh Thảo Đặng 0 Thị Thanh Thảo Đặng
Mon, 13 Jan 2014, 02:19 AM
Thông báo nộp hồ sơ thực tập cơ sở - khóa 5 khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Fri, 10 Jan 2014, 07:02 AM
Chốt đề tài khóa luận và nộp đề cương khóa luận Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Fri, 10 Jan 2014, 06:45 AM
Thông báo thay đổi lịch bảo vệ thực tập cơ sở Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 10 Jan 2014, 03:12 AM
Lịch thi môn chính trị học và lý luận về nhà nước và pháp luật Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Fri, 10 Jan 2014, 02:51 AM
Thông báo v/v nhận thẻ BHYT Picture of Thị Thanh Thảo Đặng Thị Thanh Thảo Đặng 0 Thị Thanh Thảo Đặng
Wed, 8 Jan 2014, 07:10 PM
Điểm thi Môn: Giáo dục thể chất Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Tue, 7 Jan 2014, 09:52 AM
Phân công giảng viên hướng dẫn thực tập và hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp khóa 4 - khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 2 Jan 2014, 07:25 PM
Hồ sơ thực tập tốt nghiệp Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 2 Jan 2014, 08:32 AM
Điểm thi hết học phần khóa Khoá 4 ngành CNTT Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 2 Ngô Việt Quân
Mon, 30 Dec 2013, 08:22 PM
Thông báo điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 26 Dec 2013, 10:18 PM
Danh sách phòng thi các môn có sư thay đổi chương trình Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 25 Dec 2013, 07:59 PM
V/v Góp ý đề cương cho sinh viên làm KLTN K4 Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 23 Dec 2013, 01:51 AM
Thông báo lấy giấy giới thiệu TTTN Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 23 Dec 2013, 01:45 AM
KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014 (Khóa 6 và khóa 7) Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Mon, 23 Dec 2013, 12:05 AM
Điểm tích lũy 3 năm Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Sun, 22 Dec 2013, 08:11 PM
Thông báo lịch thi học lại môn do thay đổi chương trình Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 20 Dec 2013, 12:41 AM
Lịch thi các môn có sự thay đổi chương trình Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 19 Dec 2013, 07:38 PM
Gửi lại lịch thi các môn thay đổi chương trình Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 19 Dec 2013, 07:35 PM
Thông báo chương trình lễ hội I'Xmas 2013 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 1 Nguyễn Văn Sang
Thu, 19 Dec 2013, 04:07 PM
Danh sách phân công hướng dẫn làm KLTN K4 KGD Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 19 Dec 2013, 02:57 AM
Lịch thi Tiếng anh học lại thay đổi chương trình Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 19 Dec 2013, 02:55 AM
GỬI SINH VIÊN K6-7: KẾ HOẠCH THI; DS PHÒNG THI SINH VIÊN HỌC LẠI Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Wed, 18 Dec 2013, 08:07 PM
Thông báo sinh viên đủ điều kiện xét làm khóa luận tốt nghiệp Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 16 Dec 2013, 07:11 PM
GỬI SINH VIÊN K6 + K7: DANH SÁCH PHÒNG THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Mon, 16 Dec 2013, 01:37 AM
Danh sách phân công hướng dẫn thực tập tốt nghiệp Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 16 Dec 2013, 01:05 AM
Thông báo học môn Logic toán K6 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 10 Dec 2013, 12:47 AM
Thông báo phân công hướng dẫn kế hoạch thực tập cơ sở K5 và Thực tập cơ sở khóa 4 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 9 Dec 2013, 08:03 PM
Phân công hướng dẫn thực tập cơ sở-khóa 5-khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Fri, 6 Dec 2013, 02:21 AM
Thông báo phân công hướng dẫn thực tập cơ sở sinh viên K5-KGD Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Fri, 6 Dec 2013, 01:58 AM
Kế hoạch thi môn Ứng dụng CNTT trong GD Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 5 Dec 2013, 07:56 AM
THÔNG BÁO LỊCH THI K4+K5 (CNTT) Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 5 Dec 2013, 02:24 AM
Thông báo lịch thi K4+K5(CNTT) Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 3 Dec 2013, 01:35 AM
Cập nhật DS Phòng thi môn tự chọn -GD 4 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Thu, 28 Nov 2013, 03:48 AM
Cập nhật lại thông tin Phòng thi CN-K5 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Wed, 27 Nov 2013, 09:50 PM
Thông báo V/v sinh viên Khóa IV hệ chính quy nộp Bằng tốt nghiệp THPT Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 27 Nov 2013, 08:51 PM
Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2012 – 2013 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 1 cntt5b cntt5b
Tue, 26 Nov 2013, 10:38 PM
Khám sức khỏe cho sinh viên K7 Picture of Thị Thanh Thảo Đặng Thị Thanh Thảo Đặng 0 Thị Thanh Thảo Đặng
Mon, 25 Nov 2013, 07:12 PM
Thông báo về việc đăng kí địa điểm thực tập tốt nghiệp Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Mon, 25 Nov 2013, 03:26 AM
DS Thi Sinh Viên học lại cùng K4,K5 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Tue, 19 Nov 2013, 09:42 PM
Thông báo kế hoạch đóng bảo hiểm y tế năm 2013-2014 của Sinh viên Picture of Nguyễn Đình Trung Nguyễn Đình Trung 0 Nguyễn Đình Trung
Mon, 18 Nov 2013, 09:15 PM
Thông báo lịch đá bóng giải Khoa CNTT Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 18 Nov 2013, 08:38 PM
DS Phòng thi môn tự chọn K4&5 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Mon, 18 Nov 2013, 08:47 AM
Thông báo thời gian thi, môn thi, phòng thi, địa điểm thi chính thức HKI K4;K5 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Sun, 17 Nov 2013, 08:10 PM
Thông báo thay đổi lịch học lại môn Tiếng Anh 1 Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Fri, 15 Nov 2013, 01:19 AM
thông báo đăng ký học nhóm các môn tự chọn Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 14 Nov 2013, 02:51 AM
DANH SÁCH THI HKI K4;K5 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Wed, 13 Nov 2013, 05:08 AM
Điểm thi lại thể dục K6 Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Tue, 12 Nov 2013, 07:35 PM
Điểm thi lại thể dục K5 Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Tue, 12 Nov 2013, 07:34 PM
Thông báo vòng loại giải bóng đá khoa CNTT mở rộng Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 11 Nov 2013, 08:18 PM
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp K4 Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 11 Nov 2013, 01:08 AM
Thông báo Kế hoạch thực tập Cơ sở Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 11 Nov 2013, 01:07 AM
Khóa 5 khoa Quản lý đăng kí nhóm và địa điểm thực tập cơ sở Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Mon, 4 Nov 2013, 08:24 PM
Thời khóa biểu các học lại các môn có sự thay đổi chương trình Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 31 Oct 2013, 07:58 PM
Thông báo lịch học môn bổ sung Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 31 Oct 2013, 02:03 AM
Tiêu chí làm khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Khóa 4 Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 31 Oct 2013, 01:05 AM
Thời khóa biểu học lại môn thay đổi chương trình! Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 31 Oct 2013, 12:27 AM
Thông báo v/v phát thẻ sinh viên hệ đại học chính quy khóa 7(2013-2017) Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 1 Nguyễn Hùng Sơn
Thu, 24 Oct 2013, 09:57 PM
Kết quả thi tốt nghiệp môn điều kiện đợt 2 Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 2 Nguyễn Hùng Sơn
Thu, 24 Oct 2013, 09:57 PM
Danh sách trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2013-2014 Và Truy lĩnh trợ cấp xã hội cho 02 đối tượng hộ nghèo và sinh viên tàn tật năm học 2012-2013 Picture of Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 1 Thùy Anh Trần
Thu, 24 Oct 2013, 03:01 AM
Thông báo kết quả xét lên lớp năm học 2012 - 2013 Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Thu, 10 Oct 2013, 09:14 PM
V/v đăng kí học lại các môn thay đổi chương trình cho sinh viên K4,5 Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Tue, 8 Oct 2013, 08:13 PM
Thông báo lịch học vi xử lý Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Sun, 6 Oct 2013, 09:41 PM
THÔNG BÁO MỞ LỚP TIN HỌC CẤP CHỨNG CHỈ B TẠI HỌC VIỆN Picture of Nguyễn Đình Trung Nguyễn Đình Trung 0 Nguyễn Đình Trung
Tue, 1 Oct 2013, 01:12 AM
Thông báo thu học phí Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 30 Sep 2013, 07:02 PM
Thông báo Tuần lễ CNTT Nhật Bản năm 2013 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 30 Sep 2013, 07:01 PM
Thông báo học do thay đổi chương trình Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 30 Sep 2013, 02:13 AM
Thông báo V/v Tổ chức học lại cho sinh viên khóa 4,5 các môn thay đổi chương trình Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 26 Sep 2013, 06:16 PM
Thông báo Tổ chức học lại các môn thay đổi chương trình cho sinh viên Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 26 Sep 2013, 02:24 AM
Thông báo điểm thi lại khóa 5, 6 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 24 Sep 2013, 08:38 PM
THÔNG BÁO MỞ LỚP TIN HỌC CẤP CHỨNG CHỈ B TẠI HỌC VIỆN Picture of Nguyễn Đình Trung Nguyễn Đình Trung 0 Nguyễn Đình Trung
Tue, 24 Sep 2013, 01:16 AM
Điểm thi lại Logic K5 Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 23 Sep 2013, 02:02 AM
Điểm thi lại Môn Tổ chức hoạt động giáo dục K4 KGD Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Sun, 22 Sep 2013, 08:50 PM
Điểm thi lại môn Tổ chức và quản lý nhà trường K5 KGD Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Sun, 22 Sep 2013, 08:49 PM
Thông báo thu giấy tờ trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí Học kỳ I năm học 2013-2014 Picture of Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Tue, 17 Sep 2013, 03:17 AM
Điểm thi lại K4 Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 12 Sep 2013, 06:56 PM
Điểm thi lại K2 K5D Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 12 Sep 2013, 06:55 PM
Điểm thi lại học kì 2 K 5C Khoa GD Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 12 Sep 2013, 06:54 PM
Điểm thi lại học kì 2 K 5B Khoa GD Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 12 Sep 2013, 06:54 PM
Điểm thi lại học kì 2 K 5A Khoa GD Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 12 Sep 2013, 06:53 PM
Điểm thi lại hoc K6 KGD Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Wed, 11 Sep 2013, 08:14 PM
Điểm thi lại học kì 2 K4 Khoa GD Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Wed, 11 Sep 2013, 12:09 AM
Điểm thi lại học kì 2 K 5C Khoa GD Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Wed, 11 Sep 2013, 12:08 AM
Điểm thi lại học kì 2 K 5B Khoa GD Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Wed, 11 Sep 2013, 12:07 AM
ĐIểm thi lại học kì 2 K5A KGD Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Wed, 11 Sep 2013, 12:07 AM
Điêm thi lại học kì 2 khóa 6 Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Wed, 11 Sep 2013, 12:06 AM
Điểm thi lại học kì 2 K 5D Khoa GD Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 5 Sep 2013, 08:40 PM
Điểm thi lại học kì 2 K 5C Khoa GD Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 5 Sep 2013, 08:40 PM
Điểm thi lại học kì 2 K 5B Khoa GD Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 5 Sep 2013, 08:39 PM
Điểm thi lại học kì 2 K 5A Khoa GD Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 5 Sep 2013, 08:39 PM
Thông báo điểm thi lại K4 - K5 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 4 Sep 2013, 07:44 PM
Điểm của sinh viên học lại logic Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Tue, 13 Aug 2013, 02:03 AM
Lịch thi lại và địa điểm thi lại (có sự thay đổi so với thông báo trước) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Fri, 9 Aug 2013, 02:56 AM
Lịch thi lại học kỳ 2 năm học 2012-2013 Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Tue, 6 Aug 2013, 12:45 AM
Giấy giới thiệu sinh viên học lại Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Mon, 5 Aug 2013, 06:48 PM
Danh sách học Giáo dục Quốc phòng - an ninh đối với SV K6 (đã cập nhật DS học lại và bỏ tên các em được miễn Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Fri, 2 Aug 2013, 06:13 AM
Thông báo nộp tiền học lại và thi lại Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 30 Jul 2013, 01:54 AM
Thông báo thu tiền thi lại, học lại Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Sun, 28 Jul 2013, 09:03 PM
Điểm của sinh viên học lại HK2năm học 2012-2013 Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 25 Jul 2013, 03:22 AM
Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 25 Jul 2013, 01:12 AM
Điểm học kỳ 2 năm học 2012 - 2013 khoa Giáo dục Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Wed, 24 Jul 2013, 05:36 AM
Thông báo điểm thi Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 17 Jul 2013, 07:00 PM
Thông báo học Giáo dục Quốc phòng - an ninh đối với sinh viên khóa 6 Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Sun, 14 Jul 2013, 04:17 AM
Thời gian trở lại học tập đối với sinh viên các khóa 4,5,6 Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Sun, 14 Jul 2013, 04:17 AM
Thông báo Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 25 Jun 2013, 08:52 PM
Thời gian, danh sách thi tốt nghiệp cho sinh viên Đại học chính quy khóa 3 Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Tue, 25 Jun 2013, 05:01 AM
ĐIỂM HỌC LẠI CỦA SINH VIÊN KHÓA 3 Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Fri, 21 Jun 2013, 01:26 AM
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 3 (KHOA QUẢN LÝ) ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TỐT NGHIỆP Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Fri, 21 Jun 2013, 01:11 AM
Lịch bảo vệ Bài tập lớn môn HTTT, ứng dụng CNTT trong QLGD của sinh viên K5 khoa QL Picture of Vũ  Lê Quỳnh Giang Vũ Lê Quỳnh Giang 0 Vũ Lê Quỳnh Giang
Thu, 20 Jun 2013, 11:03 PM
Thông báo thời gian thi tốt nghiệp cho sinh viên Đại học chính quy khóa 3 Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Thu, 20 Jun 2013, 09:35 PM
THÔNG BÁO Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 20 Jun 2013, 12:33 AM
Thông báo điểm thi học lại khóa 3 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 19 Jun 2013, 09:44 PM
Thông báo nợ học phí khóa 3. Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 19 Jun 2013, 08:54 PM
Thông báo phòng thi môn Pascal Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 14 Jun 2013, 06:50 AM
danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện thi tốt nghiệp Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 12 Jun 2013, 02:54 AM
Lịch thi của sinh viên học lại cùng khóa sau (dùng cho những môn thi sau ngày 17/6) Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Mon, 10 Jun 2013, 01:22 AM
Thông báo lịch thi sinh viên khóa 3 đăng ký học lại Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 4 Jun 2013, 08:52 PM
Thông báo nộp khóa luận đã chỉnh sửa (khoa Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Tue, 4 Jun 2013, 01:05 AM
Thông báo v/v đăng ký đề tài khoa học sinh viên năm 2013 Picture of Thị Thanh Thảo Đặng Thị Thanh Thảo Đặng 0 Thị Thanh Thảo Đặng
Tue, 4 Jun 2013, 12:57 AM
Lịch thi học kỳ phụ năm học 2012 - 2013 Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Mon, 3 Jun 2013, 08:17 PM
Danh sách sinh viên học lại khóa 3 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 3 Jun 2013, 02:54 AM
Điểm thi môn điều kiện tốt nghiệp môn khoa học Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Sun, 26 May 2013, 11:01 PM
Địa điểm bảo vệ Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Sun, 26 May 2013, 06:55 AM
Thông báo bảo vệ khóa luận Khóa 3 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 22 May 2013, 09:51 PM
Kế hoạch thi và phòng thi học kỳ 2 năm học 2012 - 2013 Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Wed, 22 May 2013, 02:28 AM
Lịch bảo vệ khóa luận khóa 3 khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 22 May 2013, 01:16 AM
THÔNG BÁO Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 2 Đỗ Thanh Phúc
Mon, 20 May 2013, 04:05 AM
THÔNG BÁO Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 2 Trịnh Thị Huyền Trang
Sat, 18 May 2013, 04:03 AM
Thông báo nộp khóa luận. Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Sun, 12 May 2013, 06:40 PM
thông báo lịch tổ chức hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Fri, 10 May 2013, 01:11 AM
Tên đề tài khóa luận tốt nghiệp khóa 3 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 9 May 2013, 01:04 AM
Danh sách thi điều kiện tốt nghiệp môn khoa học Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Fri, 3 May 2013, 05:20 AM
Phân công phòng học thứ 7 ngày 03/5/2013 (học bù ngày thứ 2) Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Fri, 3 May 2013, 05:19 AM
THÔNG BÁO VỀ HỌC KỲ PHỤ Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 2 May 2013, 06:58 PM
Thông báo học kỳ phụ sinh viên khóa 3 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 2 May 2013, 06:36 PM
Danh sách sinh viên khóa 3 nợ môn Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 25 Apr 2013, 07:33 PM
Thông báo v/v sinh viên khóa III còn thiếu Bằng tốt nghiệp và Học bạ THPT(Yêu cầu nộp bổ sung) Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 24 Apr 2013, 06:04 PM
Thông báo thu khóa luận tốt nghiệp Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 18 Apr 2013, 01:33 AM
Thông báo nhận học bổng học kỳ 1 năm học 2012-2013 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 1 Lê Phị Phương Hoa
Wed, 17 Apr 2013, 12:50 AM
Thông báo về Hội nghị Sinh viên NCKH năm 2013 Picture of Trình Phạm Quang Trình Phạm Quang 0 Trình Phạm Quang
Tue, 16 Apr 2013, 09:05 PM
QUYẾT ĐỊNH CẤP HB KKHT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012-2013 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 1 Đỗ Thanh Phúc
Mon, 15 Apr 2013, 08:48 PM
Thông báo điểm thi lại Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 5 Dương Thị Hồng Trang
Sat, 13 Apr 2013, 10:52 PM
Đăng ký thi tốt nghiệp môn thi Khoa học Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí minh (khoa Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 2 Phạm Thị Thơ
Thu, 4 Apr 2013, 07:06 PM
Thông báo đăng ký môn thi điều kiện Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 2 Apr 2013, 09:01 PM
Thông báo về hội nghị khoa học của sinh viên khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Tue, 26 Mar 2013, 01:15 AM
Thông báo điểm thi TTTN_K3 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 20 Mar 2013, 01:17 AM
Thông báo các hoạt động kỷ niệm 82 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Picture of Thị Loan Nguyễn Thị Loan Nguyễn 0 Thị Loan Nguyễn
Wed, 13 Mar 2013, 08:56 AM
Thông báo lịch thi lại Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 13 Mar 2013, 12:38 AM
THÔNG BÁO V/v sinh viên khóa III nộp Bằng tốt nghiệp Picture of Thị Thanh Thảo Đặng Thị Thanh Thảo Đặng 0 Thị Thanh Thảo Đặng
Sun, 10 Mar 2013, 07:41 AM
Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2012-2013 Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 1 Hoàng Việt Quang
Fri, 8 Mar 2013, 10:51 PM
Lớp K5B khoa Giáo dục, K6C khoa Quản lý xem lại lịch học của lớp Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Fri, 8 Mar 2013, 03:26 AM
Điểm môn Nguyên lý của sinh viên học lại (khoa QL) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 6 Mar 2013, 02:10 AM
Điểm Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Leenin 2 lớp QLGDK6B, 6D Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Tue, 5 Mar 2013, 09:09 PM
Thông báo mở lớp Tin học Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 5 Mar 2013, 07:29 PM
Thông báo v/v sinh viên khóa III nộp Bằng tốt nghiệp và Học bạ THPT Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 1 Nguyễn Trung Dũng
Tue, 5 Mar 2013, 05:13 AM
THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ HỌC KỲ 2 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 28 Feb 2013, 08:21 PM
Thông báo lịch thực tập tốt nghiệp khóa 3 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 28 Feb 2013, 08:02 PM
Điểm môn Nguyên lý và môn Toán cao cấp Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 28 Feb 2013, 07:32 PM
Thông báo nộp tiền Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Sun, 24 Feb 2013, 07:54 PM
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2012 - 2013 (bản sửa mới, áp dụng từ ngày 25/02/2013) Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Fri, 22 Feb 2013, 10:16 PM
danh sách lớp môn tự chọn (K4 - Khoa Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 21 Feb 2013, 08:36 PM
Thông báo về hội nghị khoa học sinh viên khoa CNTT Picture of Thị Thanh Thảo Đặng Thị Thanh Thảo Đặng 0 Thị Thanh Thảo Đặng
Thu, 21 Feb 2013, 01:03 AM
Thông báo điểm thi Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 2 Nguyễn Thu Trang
Tue, 19 Feb 2013, 08:36 AM
Thông báo thu tiền thi lại, học lại (khoa Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Tue, 19 Feb 2013, 06:36 AM
Thông báo TTTN + TTCS Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 1 Đỗ Thanh Phúc
Tue, 19 Feb 2013, 04:46 AM
Điểm của sinh viên học lại (khoa Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Mon, 18 Feb 2013, 02:25 AM
Thông báo nộp đề cương khóa luận tốt nghiệp - khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Fri, 8 Feb 2013, 06:46 AM
Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 và lịch học học kỳ 2 Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 1 Âu Hồng Quân
Thu, 7 Feb 2013, 07:13 AM
Điểm học phần Toán cao cấp khóa 6 khoa Quản lý Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Wed, 6 Feb 2013, 03:44 AM
Thông báo lịch nộp hồ sơ thực tập tốt nghiệp- khóa 3 khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Sun, 3 Feb 2013, 09:07 PM
Điểm môn Tâm lý học khóa 6 - khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Sun, 3 Feb 2013, 07:59 PM
Điểm thi học phần Sinh lý thần kinh cấp cao K6 Khoa Giáo dục! Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Sun, 3 Feb 2013, 07:34 PM
Điểm môn cơ sở văn hóa việt nam lớp 6C Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Fri, 1 Feb 2013, 02:13 AM
Điểm môn Tin học -khóa 6 - QL Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Fri, 1 Feb 2013, 02:01 AM
ĐIểm thi học phần Tâm lý đại cương K6 Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 31 Jan 2013, 07:25 PM
Thông báo điểm thi Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 31 Jan 2013, 03:10 AM
Điểm Tư tưởng Hồ Chí Minh Khóa 5 Khoa Giáo dục (Gửi lại) Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 31 Jan 2013, 12:10 AM
Điểm môn cơ sở văn hóa việt nam-khóa 6-QL Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 30 Jan 2013, 07:11 PM
Gửi lại điểm môn Tâm lý học tôn giáo K5 Khoa Giáo dục! Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Wed, 30 Jan 2013, 01:03 AM
Điểm Tiếng Anh 1- khóa 6- QL Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Tue, 29 Jan 2013, 08:20 PM
Điểm thi học phần K6 Khoa Giáo dục! Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Tue, 29 Jan 2013, 08:10 PM
Điểm thi học phần môn Giáo dục học 2 K5 Khoa Giáo dục! Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Tue, 29 Jan 2013, 08:09 PM
Thông báo hoãn lịch báo cáo TTCS Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 29 Jan 2013, 02:03 AM
Điểm thi học phần Khóa 5 Khoa Giáo dục! Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 28 Jan 2013, 09:04 PM
Lịch bảo vệ báo cáo thực tập cơ sở - khóa 4 khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Tue, 22 Jan 2013, 08:50 PM
Thông báo thay đổi lịch thi Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 1 Đình Hiệp Lê
Tue, 15 Jan 2013, 09:15 PM
Nhắc sinh viên khóa 3, 4 CNTT Picture of Trình Phạm Quang Trình Phạm Quang 0 Trình Phạm Quang
Tue, 15 Jan 2013, 09:01 PM
Đăng kí môn học tự chọn (Khóa 4 khoa Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Mon, 14 Jan 2013, 09:02 PM
Thông báo nộp hồ sơ thực tập cơ sở khóa 4 (Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Mon, 14 Jan 2013, 02:24 AM
Thông báo nhận tiền trợ cấp Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Sun, 13 Jan 2013, 09:16 PM
điểm môn tâm lý học xã hội K3 Khoa Giáo dục! Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 10 Jan 2013, 01:22 AM
Danh sách trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2012-2013 Picture of Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Wed, 9 Jan 2013, 08:39 PM
Thông báo điểm thi khóa 3, khóa 4 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 9 Jan 2013, 07:00 PM
Thông báo Giấy xác nhận thực tập, Đề tài khóa luận Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 1 Trịnh Thị Huyền Trang
Mon, 7 Jan 2013, 11:44 PM
Thông báo điểm thi Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 27 Dec 2012, 08:43 PM
Thông báo khóa luận,TTCS,TTTN Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 27 Dec 2012, 08:17 PM
Lịch phát bằng tốt nghiệp khóa 2 đợt 2 Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 1 Nguyễn Thị Hoàn
Wed, 26 Dec 2012, 09:36 PM
Điểm thi học phần khóa 4 Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Wed, 26 Dec 2012, 09:18 PM
Điểm thi học phần K3 Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Wed, 26 Dec 2012, 09:17 PM
Điểm môn Đường lối, Tình huống và cách xử lý tình huống trong QLGD - k3 Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Tue, 25 Dec 2012, 02:29 AM
Điểm thi kết thúc học phần Tâm lý học dạy học K4 KGD Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Tue, 25 Dec 2012, 12:43 AM
Điểm thi học phần K3 môn Giáo dục và TVHN và PTCTTCQTĐT Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Tue, 25 Dec 2012, 12:42 AM
KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I (KHÓA 5 - 6) NĂM HỌC 2012 - 2013 Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Mon, 24 Dec 2012, 06:00 PM
Thông báo điểm thi K3+K4 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 1 Ngô Thị Thu Thanh
Mon, 24 Dec 2012, 08:47 AM
Thông báo Picture of Vũ  Lê Quỳnh Giang Vũ Lê Quỳnh Giang 0 Vũ Lê Quỳnh Giang
Mon, 24 Dec 2012, 02:14 AM
Thông báo phân công giáo viên hướng dẫn khóa luận K3 và Thực tập cơ sở khóa 4. Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 1 Nguyễn Thị ánh Tuyết
Sat, 22 Dec 2012, 11:18 PM
Mẫu hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp - khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 20 Dec 2012, 12:59 AM
Điểm môn Kiểm tra đánh giá trong giáo dục -k4 Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 20 Dec 2012, 12:49 AM
Điểm môn Công vụ công chức; đảm bảo kiểm định chất lợng -k3 Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 20 Dec 2012, 12:46 AM
Điểm thi học phần môn Giáo dục hành vi lệch chuẩn K3 Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Wed, 19 Dec 2012, 01:59 AM
Điểm thi học phần môn Giáo dục pháp luật K3 Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Wed, 19 Dec 2012, 01:58 AM
THÔNG BÁO Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 18 Dec 2012, 08:04 PM
Thông báo lich học môn Xử lý ảnh Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 17 Dec 2012, 07:00 PM
Điểm thi học phần môm Giáo dục đại học VN và TG Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 17 Dec 2012, 12:39 AM
Điểm thi học phần môn Đánh giá trong giáo dục K3 Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 17 Dec 2012, 12:38 AM
Điểm thi Tâm lý học lao động Khóa 4 Khoa Giáo dục! Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Sun, 16 Dec 2012, 09:18 PM
Điểm thi Đường lỗi ĐCSVN khóa 3 Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Sun, 16 Dec 2012, 09:17 PM
Điểm thi môn Tâm lý giáo dục đại học K4 Khoa Giáo dục! Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Fri, 14 Dec 2012, 12:49 AM
Điểm thi học phần Khóa 4 Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Fri, 14 Dec 2012, 12:49 AM
Danh sách sinh viên khóa 3 được xét làm khóa luận Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 1 Đỗ Thanh Phúc
Thu, 13 Dec 2012, 02:43 AM
Thông báo TTTN,TTCS Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 2 Nguyễn Thị Lệ Thu
Tue, 11 Dec 2012, 04:49 AM
Thông báo ký xác nhận tốt nghiệp khóa 2 lần 2: Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 2 Đình Hiệp Lê
Mon, 10 Dec 2012, 11:30 PM
Danh sách sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp và phân công hướng dẫn! Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Tue, 4 Dec 2012, 01:57 AM
Nộp giấy học lại Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 3 Dec 2012, 07:32 PM
Lịch thi khóa 3 và khóa 4 Đại học chính quy Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 1 Nguyễn Quốc Hưng
Fri, 30 Nov 2012, 10:14 AM
Điểm thi tốt nghiệp khóa 2 lần 2 Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 6 Vũ Văn Phùng
Thu, 29 Nov 2012, 09:59 AM
Lịch Bảo vệ Môn Lập trình trực quan K4 khoa CNTT Picture of Vũ  Lê Quỳnh Giang Vũ Lê Quỳnh Giang 0 Vũ Lê Quỳnh Giang
Wed, 28 Nov 2012, 06:58 AM
Lịch Bảo vệ Môn Lập trình ứng dụng WEB K3 khoa CNTT Picture of Vũ  Lê Quỳnh Giang Vũ Lê Quỳnh Giang 0 Vũ Lê Quỳnh Giang
Wed, 28 Nov 2012, 06:56 AM
Thông báo học môn vi xử lý Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 23 Nov 2012, 01:06 AM
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP NGÀY 20/11 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Sun, 18 Nov 2012, 07:05 PM
Danh sách xét lên lớp khóa 3,4,5 khoa CNTT Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 14 Đinh Văn Tú
Sat, 17 Nov 2012, 12:43 AM
HỘI THẢO: KHÁM PHÁ THẾ GIỚI 3D, ỨNG DỤNG MOBILE VÀ LỄ TRAO HỌC BỔNG Picture of Vũ  Lê Quỳnh Giang Vũ Lê Quỳnh Giang 0 Vũ Lê Quỳnh Giang
Thu, 15 Nov 2012, 02:36 AM
Thông báo học môn vi xử lý khóa 4 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 15 Nov 2012, 12:45 AM
Thông báo mượn giảng đường Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 12 Nov 2012, 02:11 AM
Thông báo làm Khóa luận tốt nghiệp sinh viên Khóa 3 Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 5 Nov 2012, 01:59 AM
Thông báo làm Khóa luận tốt nghiệp sinh viên Khóa 3 Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Sun, 4 Nov 2012, 09:24 PM
Điểm lần 2 tiếng anh K5 _ Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Wed, 31 Oct 2012, 11:33 PM
Danh sách xét lên lớp khóa 3,4,5 khoa Quản lý Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Fri, 26 Oct 2012, 03:30 AM
Danh sách sinh viên thi lại tốt nghiệp đợt 2 khóa 2 Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 1 Trương Vĩnh Bình
Thu, 25 Oct 2012, 04:49 AM
Điểm Thi lại Khóa 5 Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Sun, 21 Oct 2012, 07:21 PM
Danh sách xét lên lớp khóa 5 khoa Quản lý Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Tue, 16 Oct 2012, 11:33 PM
Điểm Thi lại Khóa 5 Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Tue, 16 Oct 2012, 08:03 PM
Thông báo thu nộp học phí Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 15 Oct 2012, 10:52 PM
Thông báo Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 15 Oct 2012, 03:01 AM
Thông báo lịch thi tốt nghiệp lần 2 cho sinh viên hệ Chính quy khóa 2 Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 1 Nguyễn Văn Tùng
Sun, 14 Oct 2012, 03:19 AM
Thông báo thay đổi phòng học từ ngày 15/10/2012 Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Fri, 12 Oct 2012, 11:12 PM
Thông báo tuyển dụng năm 2012 Picture of Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Xuân Huy 0 Nguyễn Xuân Huy
Wed, 10 Oct 2012, 02:06 AM
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2012 - 2013 Khóa 3,4,5 Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 2 Nguyễn Thị Kim Hoan
Sat, 29 Sep 2012, 07:13 PM
Thông báo lịch thi lại khóa 5, điểm thi lại khóa 4 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 25 Sep 2012, 07:56 PM
Thông báo mở lớp tin học cấp chứng chỉ B Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 17 Sep 2012, 08:12 PM
Thông báo Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 1 Trần Công Nguyên
Fri, 14 Sep 2012, 10:00 PM
Thông báo học kỳ 1 khóa 5 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 10 Sep 2012, 07:31 PM
Thông báo nghỉ lễ 2-9-2012 Picture of Trình Phạm Quang Trình Phạm Quang 1 Bùi Văn Nam
Sat, 1 Sep 2012, 08:09 AM
Đổi địa điểm phòng học GDQP Khóa 5 Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Mon, 27 Aug 2012, 03:37 AM
Kết quả xem lại bài thi học kì 2 Khoa Giáo dục! Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Sun, 26 Aug 2012, 07:17 PM
Khóa học chuyên đề APEX + ANDROID Plus/ PHP Plus Picture of Vũ  Lê Quỳnh Giang Vũ Lê Quỳnh Giang 6 Vũ Lê Quỳnh Giang
Thu, 23 Aug 2012, 03:09 AM
Thời khóa biểu khóa 3,4 (thực hiện từ 19-08-2012) Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Thu, 16 Aug 2012, 10:43 AM
Thông báo lại Thời Khóa biểu Khóa 3, 4 Khoa Giáo dục! Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 16 Aug 2012, 10:42 AM
Thông báo lịch học các lớp K3,K4 Quản lý (ngày 14/08/2012) Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Tue, 14 Aug 2012, 05:39 AM
Thông báo học kỳ 1 năm học 2012-2013 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 1 Nguyễn Quốc Khải
Wed, 1 Aug 2012, 07:14 AM
Tiếng anh K5D Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 30 Jul 2012, 11:05 PM
Tiếng anh K5c Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 30 Jul 2012, 11:05 PM
Tiếng anh K5B Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 30 Jul 2012, 11:04 PM
Tiếng anh K5A Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 30 Jul 2012, 11:04 PM
Thông báo đăng kí thi lại! Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 30 Jul 2012, 09:00 PM
Giấy xác nhận tốt nghiệp Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Tue, 24 Jul 2012, 08:31 PM
Điểm thi học phần K5C Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Tue, 24 Jul 2012, 12:47 AM
Sinh viên Khóa 4 đăng kí môn tự chọn Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 23 Jul 2012, 08:12 PM
Điểm thi học phần K5D Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 23 Jul 2012, 07:27 PM
Điểm thi học phần K5C Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 23 Jul 2012, 07:27 PM
Điểm thi học phần K5B Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 23 Jul 2012, 07:26 PM
Điểm thi học phần K5A Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 23 Jul 2012, 07:25 PM
Thông báo điểm thi học lại Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 3 Nguyễn Văn Tùng
Mon, 23 Jul 2012, 03:54 AM
Sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2012 xác nhận thông tin in trên bằng tốt nghiệp (BẮT BUỘC) Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 3 Nguyễn Thị Linh
Fri, 20 Jul 2012, 08:37 AM
Điểm thi học phần PPNCKH K5D-KGD Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 19 Jul 2012, 08:21 PM
Điểm thi học phần PPNCKH K5C-KGD Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 19 Jul 2012, 08:21 PM
Điểm thi học phần PPNCKH K5B-KGD Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 19 Jul 2012, 08:20 PM
Điểm thi học phần PPNCKH K5A-KGD Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 19 Jul 2012, 08:19 PM
Điểm thi Khóa 3 Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 19 Jul 2012, 01:09 AM
Điểm thi học phần K4C Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 19 Jul 2012, 01:08 AM
Điểm thi học phần K4B Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 19 Jul 2012, 01:07 AM
Điểm thi học phần K4A Khoa Giáo dục Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 19 Jul 2012, 01:06 AM
Điểm thi khóa 5 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 1 Nguyễn Quốc Khải
Tue, 17 Jul 2012, 01:38 AM
HƯỚNG DẪN THƯC TẬP HỆ LIÊN THÔNG Picture of Nguyễn T.Tuyết Hạnh Nguyễn T.Tuyết Hạnh 0 Nguyễn T.Tuyết Hạnh
Thu, 12 Jul 2012, 01:58 AM
Điểm thi tốt nghiệp Đại học chính quy khóa 2 (2008 - 2012) Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 7 Trương Vĩnh Bình
Sat, 7 Jul 2012, 06:27 AM
Về thi lại TN Picture of Nguyễn T.Tuyết Hạnh Nguyễn T.Tuyết Hạnh 0 Nguyễn T.Tuyết Hạnh
Fri, 6 Jul 2012, 08:47 AM
Thông báo điểm thi khóa 4 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 2 Trần Thị Thuỷ
Wed, 27 Jun 2012, 10:11 PM
Thông báo tập huấn tuyển Đại học Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 1 Hà Thị Oanh
Mon, 25 Jun 2012, 06:18 AM
Thông báo thi học lại tiếng anh 2 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 25 Jun 2012, 01:21 AM
Thông báo tập huấn coi thi tuyển sinh đại học Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 22 Jun 2012, 02:50 AM
Thông báo thực tập cơ sở Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 2 Phan Thuỳ Dương
Thu, 21 Jun 2012, 08:28 PM
Điểm học phần khoá 3,4 khoa Quản lý Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Wed, 20 Jun 2012, 05:02 AM
Thông báo nhận học bổng Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 19 Jun 2012, 07:32 PM
Thông báo v/v cấp trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2011-2012 Picture of Thị Thanh Thảo Đặng Thị Thanh Thảo Đặng 2 may giat
Fri, 15 Jun 2012, 04:11 AM
Danh sách sinh viên khóa 2 thi tốt nghiệp đợt 1 Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Thu, 14 Jun 2012, 04:06 AM
Lịch thi tốt nghiệp các môn thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp cho sinh viên khóa II Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Tue, 12 Jun 2012, 09:35 PM
Thông báo môn thi lập trình mạng Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 11 Jun 2012, 08:29 PM
Điểm kỳ 1 năm học 2011-2012 (khóa 2-Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 6 Jun 2012, 11:32 PM
Kiểm tra điểm trước khi tốt nghiệp (khóa 2- quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Tue, 5 Jun 2012, 04:50 AM
Danh sách sinh viên nộp khóa luận tốt nghiệp Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 5 Jun 2012, 01:17 AM
Thông báo thu trợ cấp xã hội của học kỳ 2 năm học 2011-2012 Picture of Thị Thanh Thảo Đặng Thị Thanh Thảo Đặng 1 Nguyễn Thị Nhung
Thu, 31 May 2012, 06:55 AM
Thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2011-2012 (Lịch chính thức) Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 4 Trịnh Thị Huyền Trang
Wed, 30 May 2012, 07:32 PM
Kế hoạch thi tốt nghiệp khóa 2 Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 5 Trương Vĩnh Bình
Wed, 30 May 2012, 08:48 AM
Thông báo tới các sinh viên làm khóa luận khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 1 Trần Thị Thanh Loan
Tue, 29 May 2012, 06:29 AM
Điểm TB học kỳ 1 năm học 2011-2012 - khóa 4 Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Tue, 29 May 2012, 03:55 AM
Điểm TB học kỳ 1 năm học 2011-2012 Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Tue, 29 May 2012, 03:33 AM
Thông báo khóa luận tốt nghiệp khóa 2 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 1 Đình Hiệp Lê
Mon, 28 May 2012, 02:18 AM
Thông báo nộp giấy học lại Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 1 Nguyễn Thị Kim Hoan
Sat, 26 May 2012, 06:05 AM
Thông báo V/v xét trợ cấp xã hội Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 1 Lương Văn Thảo
Thu, 24 May 2012, 11:54 AM
Mẫu bảng điểm khoa quản lý, giáo dục Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Thu, 24 May 2012, 05:36 AM
Danh sách sinh viên xét học bổng khoa QL Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 24 May 2012, 02:37 AM
Thông báo lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 1 Đình Hiệp Lê
Mon, 21 May 2012, 08:23 PM
Lịch học bù môn: Phát triển chương trình Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Sun, 20 May 2012, 09:01 PM
Thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2011-2012 Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 3 Trần Công Nguyên
Fri, 18 May 2012, 02:50 AM
Địa điểm bảo vệ khóa luận (khoa Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 17 May 2012, 08:32 PM
Thông báo thời gian bảo vệ khóa luận (khoa Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 17 May 2012, 07:29 PM
Thông báo tới sinh viên khóa 2 đăng ký học kỳ phụ Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 1 Lê Thị Hoà
Wed, 16 May 2012, 07:18 PM
Điểm CC, GK môn kỹ thuật quản lý và soạn thảo văn bản Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Mon, 14 May 2012, 06:04 PM
Điểm khóa 5 lần 2 Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Fri, 11 May 2012, 12:33 AM
THƯ MỜI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH: “SOFT SKILLS –BẠN CÓ GÌ?” Picture of Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Xuân Huy 0 Nguyễn Xuân Huy
Wed, 9 May 2012, 07:59 PM
Điểm chuyên cần giữa kì môn Cơ sở pháp lý - khóa 4 -Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 9 May 2012, 07:55 PM
Gửi các sinh viên khóa 2 khoa Quản lý đăng kí học lại Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 9 May 2012, 04:13 AM
Cuộc thi thiết kế áo đồng phục và Logo CLB ITC – “ITC Design” Picture of Vũ  Lê Quỳnh Giang Vũ Lê Quỳnh Giang 1 Nguyễn Thị Trang
Wed, 9 May 2012, 01:31 AM
Kết quả thi TN các môn Mác – Lênin và Tư tưởng HCM (Khóa 2) Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 1 Nguyễn Thị Hoàn
Tue, 8 May 2012, 06:20 PM
Lịch ôn thi tốt nghiệp - khóa 2 - Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Tue, 8 May 2012, 02:14 AM
Hướng dẫn viết báo cáo TTCS cho SV khóa 3 CNTT Picture of Trình Phạm Quang Trình Phạm Quang 0 Trình Phạm Quang
Thu, 3 May 2012, 08:11 AM
Về việc khóa luận tốt nghiệp Khoa CNTT Picture of Trình Phạm Quang Trình Phạm Quang 3 Vũ Lê Quỳnh Giang
Thu, 3 May 2012, 03:23 AM
Nhắn sinh viên khóa 2 khoa Quản lý thi tốt nghiệp Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 3 May 2012, 03:21 AM
Nhắn sinh viên khóa 2 đăng kí học lại Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 2 May 2012, 01:48 AM
Thông báo v/v đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm 2012 Picture of Thị Thanh Thảo Đặng Thị Thanh Thảo Đặng 0 Thị Thanh Thảo Đặng
Tue, 1 May 2012, 06:47 PM
Mẫu bìa khóa luận tốt nghiệp Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 26 Apr 2012, 09:14 PM
Thông báo thu nộp học phí Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 25 Apr 2012, 06:12 PM
Nhan tin Picture of Trình Phạm Quang Trình Phạm Quang 0 Trình Phạm Quang
Tue, 24 Apr 2012, 10:15 PM
Về việc tổ chức học lại thi lại các học phần cho sinh viên đại học chính quy khóa 2 Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 1 Nguyễn Thị Kim Hoan
Tue, 24 Apr 2012, 08:45 AM
Thông báo về hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Quản lý năm 2012 Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Tue, 24 Apr 2012, 02:01 AM
Thông báo nộp khóa luận (khóa 2- Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Tue, 24 Apr 2012, 01:58 AM
Thông báo lịch ôn thi tốt nghiệp Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Sun, 22 Apr 2012, 06:48 PM
Điểm môn Thanh tra giáo dục (lần 2- khóa 2- QL) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 19 Apr 2012, 02:24 AM
Hội nghị khoa học sinh viên Picture of Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Xuân Huy 0 Nguyễn Xuân Huy
Wed, 18 Apr 2012, 06:23 PM
Thông báo (điểm thi lại lần 2 khóa 2 và môn thi điều kiện khóa 2) Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 3 Trương Vĩnh Bình
Tue, 17 Apr 2012, 03:40 AM
Điểm học lại môn logic khóa 3 (Kỳ học phụ năm học 2010 - 2011) Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 1 Vũ Thị Phương Thảo
Tue, 17 Apr 2012, 02:57 AM
Thông báo thời gian thi TN các môn Mác – Lênin và Tư tưởng HCM (Khóa 2) Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Mon, 16 Apr 2012, 08:37 PM
Thông báo danh sách sinh viên thi môn điều kiện Mác - Lê nin và Tư tưởng HCM Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Mon, 16 Apr 2012, 01:11 AM
Thông báo v/v thu học phí đối với sinh viên CNTT Picture of Thị Thanh Thảo Đặng Thị Thanh Thảo Đặng 0 Thị Thanh Thảo Đặng
Sun, 15 Apr 2012, 06:56 PM
Phan cong thuc tap co so khoa 3-CNTT Picture of Trình Phạm Quang Trình Phạm Quang 2 Nguyễn Thị ánh Tuyết
Sat, 14 Apr 2012, 01:37 AM
Thông báo Picture of Vũ  Lê Quỳnh Giang Vũ Lê Quỳnh Giang 1 Lê Anh Trường
Wed, 11 Apr 2012, 12:50 AM
Điểm thi lại môn Tâm lý học đại cương (K5-Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Mon, 9 Apr 2012, 09:10 PM
Điểm thi lại khóa 2 (Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Mon, 9 Apr 2012, 07:44 PM
Thông báo lịch ôn thi môn khoa học Mac - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh khóa2 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 4 Nguyễn Thị Liễu
Mon, 9 Apr 2012, 04:10 AM
Lịch ôn thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (khoa Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Sun, 8 Apr 2012, 09:44 PM
Điểm thi lại môn tiếng anh, Đảm bảo kiểm định chất lượng - khóa 2 (Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Sun, 8 Apr 2012, 09:29 PM
Thay trinh nhan Picture of Trình Phạm Quang Trình Phạm Quang 0 Trình Phạm Quang
Sun, 8 Apr 2012, 06:39 PM
De cuong on thi tot nghiep khoa 2 nganh CNTT Picture of Trình Phạm Quang Trình Phạm Quang 0 Trình Phạm Quang
Sun, 8 Apr 2012, 06:31 PM
Thay doi phong hoc mot so lop tu ngay 09/04/2012 Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Sat, 7 Apr 2012, 12:21 AM
Thông báo lịch nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Quản lý năm 2012 Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Fri, 6 Apr 2012, 02:57 AM
Phòng học ngày 07,08 tháng 04 năm 2012 các lớp Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Thu, 5 Apr 2012, 06:11 PM
Điểm thi lại môn Quản lý cơ sở vật chất - tài chính trong giáo dục (khóa 2 - quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 5 Apr 2012, 02:43 AM
Thông báo về việc tổ chức buổi Đối thoại với sinh viên khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 4 Apr 2012, 09:22 PM
Hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp Picture of Trình Phạm Quang Trình Phạm Quang 0 Trình Phạm Quang
Tue, 3 Apr 2012, 08:44 PM
Thông báo đối với sv CNTT v/v nộp Bằng tốt nghiệp và Học bạ THPT (Bản chính) Picture of Thị Thanh Thảo Đặng Thị Thanh Thảo Đặng 4 Cao Sỹ Thắng
Tue, 3 Apr 2012, 08:16 AM
Điểm thi lại môn LT XSTK phòng thi số 6 -khóa 4-khoa QL Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Tue, 3 Apr 2012, 02:08 AM
Thông báo kế hoạch thi môn điều kiện, thi tốt nghiệp và bảo vệ khóa luận khóa 2. Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 2 Apr 2012, 09:07 PM
điểm khóa 2,3,4 khoa Quản Lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Fri, 30 Mar 2012, 08:05 PM
Thông báo Nội dung, khối lượng và hình thức thi tốt nghiệp đại học (Khóa 2- Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 29 Mar 2012, 07:43 PM
Thông báo làm bài tập môn Quản trị mạng Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 1 Nguyễn Văn Tùng
Wed, 28 Mar 2012, 09:24 PM
Kế hoạch nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương. Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Wed, 28 Mar 2012, 09:22 PM
Điểm thi lại môn LT XSTK phòng thi số 4 -khóa 4-khoa QL Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Tue, 27 Mar 2012, 08:42 PM
Điểm thực tập tốt nghiệp khóa 2 -khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Tue, 27 Mar 2012, 07:56 PM
điểm thi lại khóa 3,4,5 khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Tue, 27 Mar 2012, 06:21 PM
Thông báo Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 1 Đình Hiệp Lê
Tue, 27 Mar 2012, 04:01 AM
THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ KỲ II năm học 2011-2012 (Lần 2) Picture of Thị Thanh Thảo Đặng Thị Thanh Thảo Đặng 1 Bùi Đức Quân
Fri, 23 Mar 2012, 11:48 PM
DANH SACH SV THI LAI Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Fri, 16 Mar 2012, 02:54 AM
Lịch thi lại khóa 2 - Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Fri, 16 Mar 2012, 12:28 AM
Tuyển sinh đào tạo liên thông ngành Quản lý giáo dục, Công nghệ thông tin năm 2012 Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Thu, 15 Mar 2012, 10:02 PM
Thông tin tuyển dụng _ EWAY Picture of Vũ  Lê Quỳnh Giang Vũ Lê Quỳnh Giang 0 Vũ Lê Quỳnh Giang
Wed, 14 Mar 2012, 10:06 PM
Thông báo xét học bổng Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 4 Nghiêm Thị Minh Giang
Tue, 13 Mar 2012, 09:29 PM
Điểm môn Đường lối (khóa 2 - Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Tue, 13 Mar 2012, 02:22 AM
Lịch thi lần 2 khóa 2 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 12 Mar 2012, 10:02 PM
THÔNG BÁO MỞ LỚP TIN HỌC CẤP CHỨNG CHỈ B TIN HỌC ỨNG DỤNG Picture of Thị Thanh Thảo Đặng Thị Thanh Thảo Đặng 0 Thị Thanh Thảo Đặng
Mon, 12 Mar 2012, 06:39 PM
Thông báo họp các lớp trưởng khoa CNTT Picture of Thị Thanh Thảo Đặng Thị Thanh Thảo Đặng 0 Thị Thanh Thảo Đặng
Mon, 12 Mar 2012, 01:18 AM
Thầy Trình nhắn sinh viên khóa 2 Picture of Trình Phạm Quang Trình Phạm Quang 0 Trình Phạm Quang
Fri, 9 Mar 2012, 08:49 PM
Thong báo ke hoach bao ve TTTN khoa 2 Picture of Trình Phạm Quang Trình Phạm Quang 0 Trình Phạm Quang
Fri, 9 Mar 2012, 08:44 PM
Thông báo học lại Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 3 Bùi Thị Lệ
Fri, 9 Mar 2012, 06:50 PM
ĐIỂM TB MÔN KHÓA 2 (QL) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 8 Mar 2012, 12:54 AM
Danh sách thi lại môn Tiếng Anh (K5 - Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Tue, 6 Mar 2012, 03:24 AM
danh sách thi lại k5 (Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Tue, 6 Mar 2012, 03:21 AM
CUỘC THI THIẾT KẾ LOGO VÀ SLOGAN CHO CỘNG ĐỒNG PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP CNTT & TRUYỀN THÔNG Picture of Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Xuân Huy 0 Nguyễn Xuân Huy
Mon, 5 Mar 2012, 10:27 PM
Địa điểm thi lại (K5- Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Sun, 4 Mar 2012, 03:07 AM
danh sách sinh viên thi lại môn Tin học (K5 -Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Sun, 4 Mar 2012, 03:05 AM
Điểm môn Xã hội học khóa 5 (Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Fri, 2 Mar 2012, 02:10 AM
Thông báo điểm thi khóa 5 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 1 Mar 2012, 03:05 AM
Điểm Tiếng Anh 1 của sv học lại cùng khóa 5 (Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 29 Feb 2012, 09:22 PM
Điểm môn tự chọn KHÓA 2 (Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 29 Feb 2012, 09:03 PM
Điểm TB khóa 5 (khoa Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 1 Nguyễn Đình Thành
Wed, 29 Feb 2012, 10:14 AM
Lịch thi lại khóa 5 khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 29 Feb 2012, 03:06 AM
Điểm Thực tập cơ sở khóa 3 (Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Tue, 28 Feb 2012, 04:01 AM
Thông báo lịch thi lần 2 khóa 5 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 27 Feb 2012, 09:56 PM
Điểm TB một số môn khóa 2 khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Sun, 26 Feb 2012, 09:25 PM
Thông báo làm khóa luận tốt nghiệp Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Sun, 26 Feb 2012, 08:53 PM
Thông báo thay đổi phòng học Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Fri, 24 Feb 2012, 08:26 AM
Thông báo thi lần 2 khóa 2 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 23 Feb 2012, 09:22 PM
Thông báo tới sinh viên khóa 2 khoa Quản lý về Bảng Đánh giá quá trình thực tập Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 1 Vũ Văn Phùng
Thu, 23 Feb 2012, 02:25 AM
Điểm môn Tâm lý học -k5 khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 22 Feb 2012, 08:59 PM
danh sách thi lại môn PT và QL nhân sự (K3- quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 22 Feb 2012, 01:54 AM
Điểm thi môn Phát triển và quản lý nhân sự Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Tue, 21 Feb 2012, 07:11 PM
ĐIỂM MÔN TIN HỌC VÀ MÔN DÂN TỘC TÔN GIÁO - K5 KHOA QUẢN LÝ Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Tue, 21 Feb 2012, 06:07 PM
PHÒNG THI LẠI MÔN LOGIC VÀ MÔN LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Tue, 21 Feb 2012, 01:50 AM
Điểm tiếng Anh chuyên ngàng khóa 2 (Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Mon, 20 Feb 2012, 10:09 PM
Thông báo: Tuyển thành viên cho câu lạc bộ ITC Picture of Vũ  Lê Quỳnh Giang Vũ Lê Quỳnh Giang 1 Nguyễn Quốc Khải
Mon, 20 Feb 2012, 05:18 PM
danh sách thi lại môn khoa học quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Mon, 20 Feb 2012, 04:41 AM
điểm TB môn khoa học quản lý - khóa 4 khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Sun, 19 Feb 2012, 10:57 PM
Danh sách sinh viên khóa 3, Khóa 4 (Quản lý) thi lại Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Sun, 19 Feb 2012, 06:40 AM
Thông báo tới các sinh viên khóa 2 khoa Quản lý làm khóa luận tốt nghiệp Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Sun, 19 Feb 2012, 05:35 AM
Thông báo điểm thi tiếng anh 3 khoá 4 học kỳ 1 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 1 Nguyễn Thị Kiều Trang
Sat, 18 Feb 2012, 02:18 AM
Lịch thi lại - khoa quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Fri, 17 Feb 2012, 06:15 PM
Thời khóa biểu khóa 3 - 4 (Các em SV đối chiếu lại phòng học và TKB) Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Thu, 16 Feb 2012, 11:25 PM
Thời khóa biểu - Khóa 5 Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Thu, 16 Feb 2012, 11:10 PM
ĐIỂM TB MÔN KINH TẾ HỌC, LOGIC (K4 KHOA QUẢN LÝ) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 16 Feb 2012, 10:45 PM
ĐIỂM KINH TẾ HỌC GIÁO DỤC (K4-QUẢN LÝ) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 16 Feb 2012, 06:33 AM
Thông báo nộp đề cương khóa luận (khóa 2 khoa Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 16 Feb 2012, 06:00 AM
Thông báo về việc nộp hồ sơ thực tập tốt nghiệp khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 16 Feb 2012, 05:55 AM
DANH SÁCH SINH VIÊN THI LẠI KHOA QUẢN LÝ Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 16 Feb 2012, 05:45 AM
danh sách thi lại k3,k4 khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 15 Feb 2012, 08:07 AM
Thông báo Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 1 Nguyễn Quốc Hưng
Wed, 15 Feb 2012, 07:49 AM
Điểm TB môn PPCNDH, PPNCKH khóa 3 khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Tue, 14 Feb 2012, 07:10 PM
ĐIỂM TBM KHÓA 4 KHOA QUẢN LÝ Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 1 Nguyễn Văn Nam
Tue, 14 Feb 2012, 06:14 PM
danh sách sinh thi lại môn kế hoạch chiến lược Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 1 Phạm Thị Thơ
Tue, 14 Feb 2012, 05:58 PM
Thời khóa biểu Khóa 5 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 14 Feb 2012, 01:35 AM
Thông báo Picture of Vũ  Lê Quỳnh Giang Vũ Lê Quỳnh Giang 0 Vũ Lê Quỳnh Giang
Mon, 13 Feb 2012, 07:24 PM
ĐIỂM TB CÁC MÔN HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2011-2012 KHÓA 3 KHOA QUẢN LÝ Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Sun, 12 Feb 2012, 10:56 PM
Điểm khóa 3 khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Sun, 12 Feb 2012, 06:53 PM
Điểm thi khóa 4 khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Sun, 12 Feb 2012, 02:52 AM
TKB K3, K4 và thời gian các tiết học Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Sat, 11 Feb 2012, 04:35 AM
Thư mời Valentine Party Picture of Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Xuân Huy 1 Trương Vĩnh Bình
Sat, 11 Feb 2012, 02:41 AM
Thay đổi giờ thi môn Tin học cơ sở khóa 5 khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Fri, 10 Feb 2012, 10:15 PM
Lịch thi lại khóa 3, khóa 4 khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Fri, 10 Feb 2012, 10:07 PM
Thông báo thi lại lần 2 khóa 4 học kỳ 1 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 9 Feb 2012, 05:52 PM
Thông báo về việc thi cấp giấy phép lái xe moto hạng A1 đối với sv CNTT Picture of Thị Thanh Thảo Đặng Thị Thanh Thảo Đặng 0 Thị Thanh Thảo Đặng
Mon, 6 Feb 2012, 01:36 AM
danh sách phòng thi khóa 5 khoa Quản lý (Các môn thi sau Tết) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Sun, 5 Feb 2012, 11:28 PM
điểm thi khóa 2 (khoa Quản lý) Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 1 Phạm Thị Thơ
Sun, 5 Feb 2012, 11:26 PM
Danh sách và sinh viên đăng ký đề tài làm khóa luận K2. Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Sun, 5 Feb 2012, 08:52 PM
Thông báo về việc học môn "Tổ chức một cách khoa học lao động của người cán bộ quản lý" khóa 3 khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Sat, 4 Feb 2012, 04:32 AM
DANH SÁCH CÁC LỚP NHÓM NGÀNH TỰ CHỌN KHÓA 3 KHOA QUẢN LÝ Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 2 Feb 2012, 08:47 PM
Điểm thi học kì 1 năm học 2011-2012 khóa 4 khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 2 Feb 2012, 06:12 PM
Điểm thi học kì 1 năm học 2011-2012 khóa 3 khoa Quản lý Picture of Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 2 Feb 2012, 05:44 PM
Thầy Trình nhắn sinh viên Picture of Trình Phạm Quang Trình Phạm Quang 0 Trình Phạm Quang
Wed, 1 Feb 2012, 08:19 PM
Thời khóa biểu khóa 4 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0