Các thông tin phổ biến và các thông báo

Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ()
Diễn đàn Người khởi tạo Phúc đáp Bài viết gần đây nhất
Thông báo bảo vệ đồ án Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 13 Feb 2019, 08:10 PM
Danh sách sinh viên làm đồ án TN Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 29 Jan 2019, 01:49 AM
Thông báo phân công thực tập 2 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 28 Jan 2019, 01:23 AM
Thông báo thực tập 2 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 14 Jan 2019, 08:42 PM
Thông báo thực tập 1 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 24 Dec 2018, 01:18 AM
Về việc làm thẻ sinh viên hệ đại học chính quy(làm cho sv thiếu thẻ) Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 19 Dec 2018, 08:34 PM
QĐ V/v Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2017-2018 Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 5 Dec 2018, 07:03 PM
Danh sách học bổng HK2, năm học 2017-2018 đưa ra Hội đồng xét học bổng Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Mon, 3 Dec 2018, 10:44 PM
THÔNG BÁO PHÁT LỊCH TẾT 2019 Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Mon, 3 Dec 2018, 08:55 PM
Thông báo về bảo hiểm y tế Hình của Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Thu, 29 Nov 2018, 09:13 PM
Thông báo lịch bảo vệ đồ án Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 13 Nov 2018, 08:03 PM
Thông báo thực tập 1: Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 12 Nov 2018, 07:43 PM
Thông báo dự kiến học bổng KKHT học kì 2 năm học 2017-2018 Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Sun, 11 Nov 2018, 09:54 PM
Thông báo thực tập 1 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 8 Nov 2018, 08:56 PM
THÔNG BÁO THỜI GIAN TRẢ GIẤY CHỨNG NHẬN TUẦN ĐỊNH HƯỚNG CHO SINH VIÊN K12 Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 31 Oct 2018, 12:29 AM
Cấp thẻ sinh viên làm lại (đợt thu tháng 5/2018) Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Tue, 30 Oct 2018, 01:38 AM
Thông báo sinh viên đủ điều kiện bảo vệ đồ án Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 29 Oct 2018, 12:12 AM
Thông báo thực tập Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 25 Oct 2018, 01:33 AM
Thông báo phát thẻ sinh viên K12 (2018-2022) Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 24 Oct 2018, 04:33 PM
Thông báo thu hồ sơ Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2018-2019 Hình của Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Mon, 8 Oct 2018, 01:03 AM
Về việc: Đóng tiếp 3 tháng tiền bảo hiểm y tế đối với sinh viên khóa 12 Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Thu, 27 Sep 2018, 01:28 AM
Lịch học tuần định hướng 2018 Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Sat, 18 Aug 2018, 09:15 PM
Thông báo tới sinh viên Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Sat, 18 Aug 2018, 09:14 PM
Phân công thực tập Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 13 Aug 2018, 02:16 AM
Thông báo nộp đơn xét thực tập 1 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 26 Jul 2018, 09:01 PM
Thông báo sinh viên K7 làm đồ án tốt nghiệp đợt 2 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 17 Jul 2018, 05:50 PM
Thông báo sinh viên K8 bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 2 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 17 Jul 2018, 05:48 PM
V/v sinh viên Khóa 8 (2014-2018) hệ chính quy nộp Bằng tốt nghiệp THPT và Học bạ THPT (Bản chính) bổ sung cho Khóa 8 Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 27 Jun 2018, 09:53 PM
Thông báo lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp K8 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 13 Jun 2018, 01:16 AM
Về việc làm thẻ sinh viên hệ đại học chính quy Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Mon, 11 Jun 2018, 06:53 PM
Thông báo thời gian mở cửa và tăng cường hệ thống Wifi tại phòng đọc của Thư viện Hình của Nguyễn Đình Trung Nguyễn Đình Trung 0 Nguyễn Đình Trung
Thu, 7 Jun 2018, 02:09 AM
Thông báo điểm thi Thực tập 1_K9 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 5 Jun 2018, 07:15 PM
Mẫu bảo vệ K8 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 4 Jun 2018, 08:18 PM
Thông báo ngày báo cáo thực tập 2_Phương án 2_K8 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Sun, 3 Jun 2018, 06:55 PM
THÔNG BÁO LỊCH BÁO CÁO THỰC TẬP 1_KHÓA 9 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Sun, 27 May 2018, 08:37 PM
THU GUI HOC TRO Hình của Thị Tuyết Hạnh Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Nguyễn 0 Thị Tuyết Hạnh Nguyễn
Thu, 24 May 2018, 07:44 AM
Quyết định cấp học bổng KKHT học kì 1 năm học 2017-2018 Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Thu, 24 May 2018, 02:46 AM
Thông báo trả thẻ sinh viên cho sinh viên Khóa 11 năm học 2017-2021 Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Tue, 15 May 2018, 03:17 AM
Dự kiến danh sách sinh viên thuộc đối tượng hưởng Trợ cấp xã hội, Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2017-2018 Hình của Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Thu, 10 May 2018, 01:31 AM
DS Học bổng KKHT k8-CNTT thay đổi Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Thu, 10 May 2018, 01:00 AM
học bổng KKHT học kì 1 năm học 2017-2018 k11 cntt Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Sun, 6 May 2018, 08:11 PM
Danh sách học bổng KKHT học kì 1 năm học 2017-2018(dự thảo) Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 2 May 2018, 12:01 AM
Thông báo lịch báo cáo thực tập 2_K8_Phương án 7 tuần Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 23 Apr 2018, 07:44 PM
Thông báo kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam Hình của Nguyễn Đình Trung Nguyễn Đình Trung 0 Nguyễn Đình Trung
Wed, 18 Apr 2018, 10:27 PM
Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập. Hình của Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Wed, 18 Apr 2018, 12:36 AM
Thông báo về Trợ cấp xã hội, Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2017-2018 Hình của Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Sat, 14 Apr 2018, 11:14 PM
Thông báo về thu hồ sơ Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2017-2018 Hình của Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Sat, 14 Apr 2018, 11:10 PM
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 Hình của Nguyễn Đình Trung Nguyễn Đình Trung 0 Nguyễn Đình Trung
Fri, 13 Apr 2018, 01:34 AM
Thông báo về thực tập tốt nghiệp K7 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 10 Apr 2018, 07:21 PM
Thông báo thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT Hình của Nguyễn Đình Trung Nguyễn Đình Trung 1 Nguyễn Đình Trung
Fri, 6 Apr 2018, 02:48 AM
Thông báo về đăng ký đơn vị thực tập 1 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 4 Apr 2018, 01:41 AM
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THỰC TẬP 1_KHÓA 9 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 28 Mar 2018, 12:55 AM
Thông báo hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp _ K7 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 19 Mar 2018, 07:55 PM
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THỰC TẬP 1_KHÓA 9 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 16 Mar 2018, 12:58 AM
Thông báo về đăng ký tên đề tài đồ án tốt nghiệp Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 9 Mar 2018, 01:42 AM
Thông báo ngày bảo vệ đồ án tốt nghiệp Khóa 7 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 8 Mar 2018, 07:21 PM
Thông báo về đăng ký tên đề tài đồ án tốt nghiệp Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 8 Mar 2018, 06:45 PM
Thông báo về đăng ký tên đề tài đồ án tốt nghiệp Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 5 Mar 2018, 11:31 PM
Hội thảo "Hướng nghiệp việc làm sinh viên Khoa Công nghệ thông tin" Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 2 Mar 2018, 07:04 PM
THÔNG BÁO MỞ LỚP CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC 2018 Hình của Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Wed, 28 Feb 2018, 12:01 AM
V/v sinh viên Khóa 8 (2014-2018) hệ chính quy nộp Bằng tốt nghiệp THPT và Học bạ THPT (Bản chính) Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Sun, 11 Feb 2018, 08:22 PM
Học bổng KKHT kì 2 năm học 2016-2017 Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 27 Dec 2017, 12:48 AM
TB danh sách sinh viên hưởng TCXH, MGHP và HTCPHT học kỳ I năm học 2017-2018 Hình của Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Sun, 24 Dec 2017, 09:27 PM
THÔNG BÁO PHÁT LỊCH TẾT 2018 Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 20 Dec 2017, 09:09 PM
Thông báo thu hồ sơ Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập Hình của Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Fri, 3 Nov 2017, 02:22 AM
Cấp tài khoản và kiểm tra kết quả đăng ký học lại cho SV khóa 7 trở về trước ĐK học cùng khóa 8, 9, 10 học kỳ 1, năm học 2017-2018 Hình của Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Wed, 27 Sep 2017, 10:14 AM
Danh sách và mã sinh viên khóa 11 (2017-2021) Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Mon, 18 Sep 2017, 07:55 PM
Thông báo đăng ký học dành cho sinh viên khóa 7 trở về trước đăng ký cùng khóa 8,9,10 Học Kỳ 1 Năm Học 2017-2018 Hình của Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Tue, 12 Sep 2017, 09:44 AM
Phòng KHTC thông báo nộp tiền học phí học kỳ phụ năm học 2016-2017. Hình của Nguyễn Đình Trung Nguyễn Đình Trung 0 Nguyễn Đình Trung
Thu, 7 Sep 2017, 01:00 AM
Thông báo lịch báo cáo thực tập 1 đợt 2 khóa 8 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 31 Aug 2017, 07:25 PM
Thu báo cao thực tập đợt 2 - hè Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Sun, 27 Aug 2017, 08:03 PM
Mã sinh viên, lớp sinh viên Khóa 11 (2017-2021) Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 23 Aug 2017, 08:58 PM
Thông báo trả hồ sơ cho sinh viên khóa VII tốt nghiệp đợt 1 Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Mon, 21 Aug 2017, 07:58 PM
Danh sách phân lớp sinh viên khóa 11 Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Mon, 21 Aug 2017, 03:03 AM
TB: V/v tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khóa VII (2013-2017) Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Fri, 18 Aug 2017, 08:50 PM
Thông báo lịch báo cáo thực tập 1 lần 2 khóa 8 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Sat, 5 Aug 2017, 06:38 PM
Phân công thực tập1 _ K8 đợt 2 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 28 Jul 2017, 06:50 AM
Danh sách Giảng viên hướng dẫn sinh viên đi thực tập hè - Đợt 2 Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Fri, 28 Jul 2017, 02:07 AM
V/v Nộp báo cáo thực tập cơ sở lần 1 đợt 2 Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 27 Jul 2017, 07:59 PM
DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP 1 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 11 Jul 2017, 01:50 AM
DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP CƠ SỞ HÈ ĐỢT 1 Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Fri, 7 Jul 2017, 01:54 AM
Hồ sơ thực tập cơ sở Khoa Giáo dục Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Fri, 7 Jul 2017, 01:14 AM
Thông báo danh sách SV xét tốt nghiệp đợt 1 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 4 Jul 2017, 12:40 AM
Thông báo: Danh sách sinh viên được nhận hỗ trợ chi phí học tập HK II năm 2016-2017; và danh sách bổ sung sinh viên nhận CPHT học kỳ I năm học 2016-2017 Hình của Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Fri, 30 Jun 2017, 12:18 AM
Thông báo điểm đồ án TN khóa 7 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 12 Jun 2017, 01:52 AM
Thông báo nộp Khóa luận sau khi chỉnh sửa Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Tue, 6 Jun 2017, 08:11 PM
QĐ V/v Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2016 – 2017 Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Thu, 1 Jun 2017, 07:37 PM
Thông báo thu giấy tờ hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2016-2017 Hình của Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Wed, 31 May 2017, 02:56 AM
QUYẾT ĐỊNH TRỢ CẤP XÃ HỘI VÀ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017 Hình của Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Wed, 31 May 2017, 02:54 AM
Thay đổi Lịch bảo vệ HĐ do Cô Trần Thị Minh Hằng làm chủ tịch Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Tue, 30 May 2017, 12:58 AM
Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp sinh viện K7 Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 29 May 2017, 06:24 PM
Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp sinh viện K7 Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Fri, 26 May 2017, 01:22 AM
Chuyển lịch bảo vệ Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 24 May 2017, 11:04 PM
Thông báo V/v Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp sinh viên Khóa 7 Khoa Giáo dục Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 22 May 2017, 12:44 AM
Thông báo phòng chấm đồ án TN khóa 7 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 12 May 2017, 01:18 AM
Thông báo điêm thi lần 2 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 3 May 2017, 07:39 PM
Điểm thực tập tốt nghiệp Khóa 7 Khoa Giáo dục Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 27 Apr 2017, 07:38 PM
Điểm báo cáo thực tập cơ sở Khóa 8 2 đợt Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 27 Apr 2017, 07:36 PM
Thông báo đăng ký môn thi điều kiện K7 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 6 Apr 2017, 07:55 PM
Thông báo lịch báo cáo thực tập 1 lần 2 khóa 8 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 27 Mar 2017, 08:02 PM
Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ()