Các thông tin phổ biến và các thông báo

Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ()
Diễn đàn Người khởi tạo Phúc đáp Bài viết gần đây nhất
Thông báo thu hồ sơ Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập Hình của Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Fri, 3 Nov 2017, 02:22 AM
Thông báo thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT Hình của Nguyễn Đình Trung Nguyễn Đình Trung 1 Nguyễn Đình Trung
Mon, 23 Oct 2017, 02:11 AM
Cấp tài khoản và kiểm tra kết quả đăng ký học lại cho SV khóa 7 trở về trước ĐK học cùng khóa 8, 9, 10 học kỳ 1, năm học 2017-2018 Hình của Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Wed, 27 Sep 2017, 10:14 AM
Danh sách và mã sinh viên khóa 11 (2017-2021) Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Mon, 18 Sep 2017, 07:55 PM
Thông báo đăng ký học dành cho sinh viên khóa 7 trở về trước đăng ký cùng khóa 8,9,10 Học Kỳ 1 Năm Học 2017-2018 Hình của Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Tue, 12 Sep 2017, 09:44 AM
Phòng KHTC thông báo nộp tiền học phí học kỳ phụ năm học 2016-2017. Hình của Nguyễn Đình Trung Nguyễn Đình Trung 0 Nguyễn Đình Trung
Thu, 7 Sep 2017, 01:00 AM
Thông báo lịch báo cáo thực tập 1 đợt 2 khóa 8 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 31 Aug 2017, 07:25 PM
Thu báo cao thực tập đợt 2 - hè Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Sun, 27 Aug 2017, 08:03 PM
Mã sinh viên, lớp sinh viên Khóa 11 (2017-2021) Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 23 Aug 2017, 08:58 PM
Thông báo trả hồ sơ cho sinh viên khóa VII tốt nghiệp đợt 1 Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Mon, 21 Aug 2017, 07:58 PM
Danh sách phân lớp sinh viên khóa 11 Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Mon, 21 Aug 2017, 03:03 AM
TB: V/v tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khóa VII (2013-2017) Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Fri, 18 Aug 2017, 08:50 PM
Thông báo lịch báo cáo thực tập 1 lần 2 khóa 8 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Sat, 5 Aug 2017, 06:38 PM
Phân công thực tập1 _ K8 đợt 2 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 28 Jul 2017, 06:50 AM
Danh sách Giảng viên hướng dẫn sinh viên đi thực tập hè - Đợt 2 Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Fri, 28 Jul 2017, 02:07 AM
V/v Nộp báo cáo thực tập cơ sở lần 1 đợt 2 Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 27 Jul 2017, 07:59 PM
DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP 1 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 11 Jul 2017, 01:50 AM
DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP CƠ SỞ HÈ ĐỢT 1 Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Fri, 7 Jul 2017, 01:54 AM
Hồ sơ thực tập cơ sở Khoa Giáo dục Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Fri, 7 Jul 2017, 01:14 AM
Thông báo danh sách SV xét tốt nghiệp đợt 1 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 4 Jul 2017, 12:40 AM
Thông báo: Danh sách sinh viên được nhận hỗ trợ chi phí học tập HK II năm 2016-2017; và danh sách bổ sung sinh viên nhận CPHT học kỳ I năm học 2016-2017 Hình của Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Fri, 30 Jun 2017, 12:18 AM
Thông báo điểm đồ án TN khóa 7 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 12 Jun 2017, 01:52 AM
Thông báo nộp Khóa luận sau khi chỉnh sửa Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Tue, 6 Jun 2017, 08:11 PM
QĐ V/v Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2016 – 2017 Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Thu, 1 Jun 2017, 07:37 PM
Thông báo thu giấy tờ hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2016-2017 Hình của Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Wed, 31 May 2017, 02:56 AM
QUYẾT ĐỊNH TRỢ CẤP XÃ HỘI VÀ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017 Hình của Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Wed, 31 May 2017, 02:54 AM
Thay đổi Lịch bảo vệ HĐ do Cô Trần Thị Minh Hằng làm chủ tịch Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Tue, 30 May 2017, 12:58 AM
Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp sinh viện K7 Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 29 May 2017, 06:24 PM
Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp sinh viện K7 Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Fri, 26 May 2017, 01:22 AM
Chuyển lịch bảo vệ Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 24 May 2017, 11:04 PM
Thông báo V/v Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp sinh viên Khóa 7 Khoa Giáo dục Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 22 May 2017, 12:44 AM
Thông báo phòng chấm đồ án TN khóa 7 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 12 May 2017, 01:18 AM
Thông báo điêm thi lần 2 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 3 May 2017, 07:39 PM
Điểm thực tập tốt nghiệp Khóa 7 Khoa Giáo dục Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 27 Apr 2017, 07:38 PM
Điểm báo cáo thực tập cơ sở Khóa 8 2 đợt Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 27 Apr 2017, 07:36 PM
Thông báo đăng ký môn thi điều kiện K7 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 6 Apr 2017, 07:55 PM
Thông báo lịch báo cáo thực tập 1 lần 2 khóa 8 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 27 Mar 2017, 08:02 PM
Thông báo lại về đăng ký học phần tín chỉ K8 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 24 Mar 2017, 02:16 AM
Thông báo thu báo cáo thực tập tốt nghiệp Khóa 7 KGD Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 20 Mar 2017, 07:26 PM
Thông báo về đăng ký học phần tín chỉ K8 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 20 Mar 2017, 01:00 AM
Thông báo phân công Thực tập 1 lần 1 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Sun, 19 Mar 2017, 08:13 PM
THÔNG BÁO MỞ LỚP KỸ NĂNG SỬ DỤNG SPSS Hình của Nguyễn Đình Trung Nguyễn Đình Trung 0 Nguyễn Đình Trung
Thu, 16 Mar 2017, 11:11 PM
Thông báo: Thu hồ sơ trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí Học kỳ II năm học 2016-2017 Hình của Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Mon, 13 Mar 2017, 09:15 PM
Thống bào nộp báo cáo thực tập cơ sở đợt 1 Khóa 8 - KGD Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 2 Mar 2017, 12:16 AM
Thông báo V/v tham gia hoạt động ngoại khóa đối với sinh viên chính qui. Hình thức: xem vở kịch “Cát bụi” Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 1 Mar 2017, 01:34 AM
Điểm giáo dục hành vi lệch chuẩn K7C Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 23 Feb 2017, 12:23 AM
Điểm trung bình chung học kì 1 năm 2016 - 2017 HK1 Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Wed, 22 Feb 2017, 08:44 PM
Thông báo V/v sinh viên Khóa VII (2013-2017) hệ chính quy nộp Bằng tốt nghiệp THPT và Học bạ THPT (Bản chính) Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Sun, 19 Feb 2017, 08:33 PM
Phân công giảng viên hướng dẫn lần 2 đợt 1 Ngành GDH Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Fri, 17 Feb 2017, 01:02 AM
Phân công giảng viên hướng dẫn lần 2 đợt 1 ngành TLHGD Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Fri, 17 Feb 2017, 12:55 AM
Thông báo phân công Thực tập 1 lần 1 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 14 Feb 2017, 09:13 PM
THÔNG BÁO ĐIỂM THI K7 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 14 Feb 2017, 02:39 AM
Kế hoạch thực tập cơ sở lần 2 Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Tue, 14 Feb 2017, 12:18 AM
Phân công giảng viên hướng dẫn Thực tập 1 lần 1 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 10 Feb 2017, 10:28 PM
Gobike tuyen dung Cong tac vien kinh doanh khu vuc Hà Nội Hình của Nguyễn Đình Trung Nguyễn Đình Trung 0 Nguyễn Đình Trung
Thu, 9 Feb 2017, 02:27 AM
Phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp K7 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 8 Feb 2017, 10:19 PM
Thông báo danh sách sinh viên thực tập cơ sở K8 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 6 Feb 2017, 09:06 PM
Thông báo hướng dẫn đi thực tập cơ sở Khoa Giáo dục Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 6 Feb 2017, 07:29 PM
Thông báo về việc Khoa hướng dẫn sinh viên Khóa 8 đi thực tập cơ sở Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 6 Feb 2017, 02:27 AM
Thông báo đăng kí thực tập cơ sở lần 2 Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 6 Feb 2017, 01:50 AM
Thông báo lịch gặp giáo viên hướng dẫn - CNTT Hình của Vũ  Lê Quỳnh Giang Vũ Lê Quỳnh Giang 0 Vũ Lê Quỳnh Giang
Sun, 5 Feb 2017, 05:03 PM
Đăng kí thực tập Khóa 8 Khoa Giáo dục Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 23 Jan 2017, 12:55 AM
Danh sách phân công Hướng dẫn Khóa luận và thực tập Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 16 Jan 2017, 07:45 PM
Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 16 Jan 2017, 02:21 AM
Thông báo về thực tập 1 - Khóa 8 - Khoa CNTT Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 13 Jan 2017, 02:29 AM
Thông báo phân công TTTN Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 12 Jan 2017, 11:01 PM
Thông báo thời gian đăng ký đồ án tốt nghiệp Khóa 7 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 12 Jan 2017, 09:08 PM
THÔNG BÁO PHÁT LỊCH TẾT 2017 Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Thu, 12 Jan 2017, 08:48 PM
Dánh sách phân công thực tập Khóa 7 Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Wed, 11 Jan 2017, 09:24 PM
Lịch lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp K4_ Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 9 Jan 2017, 03:03 AM
Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp K6 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 28 Dec 2016, 02:04 AM
Tổng hợp điểm K7-CNTT Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 21 Dec 2016, 01:41 AM
V/v Đăng kí làm Khóa luận tốt nghiệp sinh viên Khóa 7 - Khoa Giáo dục Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Tue, 20 Dec 2016, 07:12 PM
V/v phát thẻ sinh viên hệ chính quy K10 (2016-2020) Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Mon, 19 Dec 2016, 05:28 PM
Thông báo: danh sách sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập. Hình của Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Mon, 19 Dec 2016, 12:54 AM
Thông báo: Danh sách sinh viên hưởng trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2016-2017. Hình của Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Mon, 19 Dec 2016, 12:53 AM
V/v Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2015 – 2016 đối với sinh viên hệ chính quy Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Mon, 19 Dec 2016, 12:48 AM
Điểm thi lại K7 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 16 Dec 2016, 12:21 AM
Kế hoach thực tập tốt nghiệp K7 - KGD Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 15 Dec 2016, 01:06 AM
Kế hoạch thực tập sinh viên Khóa 7 - KGD Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Wed, 14 Dec 2016, 12:18 AM
Thông báo dự kiến kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp lần 2 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 13 Dec 2016, 07:47 PM
Kế hoạch triển khai thực tập Khóa 7 - Khoa Giáo dục Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Sun, 11 Dec 2016, 09:02 PM
Thông báo thu trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2016-2017 Hình của Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Tue, 6 Dec 2016, 07:31 AM
Thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp K7-CNTT Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 1 Dec 2016, 06:02 PM
TB V/v Tổ chức buổi tọa đàm "Học tập và hành trang lập nghiệp" cho sinh viên hệ Đại học chính quy Học viện Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 9 Nov 2016, 09:00 PM
Kế hoạch phòng thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2015-2016 Hình của Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Mon, 7 Nov 2016, 09:01 PM
Điểm thi học kỳ phụ Hình của Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 2 Nov 2016, 06:41 PM
Danh sách sinh viên thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2015-2016 Hình của Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 2 Nov 2016, 02:35 AM
Thông báo kế hoạch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2015-2016 Hình của Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Wed, 2 Nov 2016, 02:28 AM
Thông báo: về việc thực hiện hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên khóa VII, VIII, IX, X hệ chính quy từ năm học 2013-2014 đến năm học 2016-2017. Hình của Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Wed, 26 Oct 2016, 09:13 PM
Thông tin tuyển dụng trường Trung cấp Công nghiệp Hà Nội Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 4 Oct 2016, 01:13 AM
Cuộc thi Rung chuông vàng (Khoa CNTT) Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 26 Sep 2016, 05:16 AM
Thông báo lịch học môn Lập trình PHP&My SQL Khóa 7 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Sat, 17 Sep 2016, 08:15 AM
Thông báo kết quả xem lại bài thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 Hình của Phạm Thị Thơ Phạm Thị Thơ 0 Phạm Thị Thơ
Thu, 15 Sep 2016, 08:57 AM
Bảng điểm Kì 2 Khóa 7 Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Wed, 14 Sep 2016, 07:50 PM
Lịch học tuần SHCDHSSV năm học 2016-2017 Hình của Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Wed, 31 Aug 2016, 02:19 AM
Thông báo trả hồ sơ (bằng TN THPT và Học bạ THPT) cho sinh viên hệ chính qui Khóa VI (2012-2016) tốt nghiệp đợt 1 Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Thu, 25 Aug 2016, 01:44 AM
Thông báo điểm thi lần 1 khóa 7 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 22 Aug 2016, 09:11 PM
Thông Báo V/v tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính qui Khóa VI (2012-2016) tốt nghiêp đợt 1 Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Mon, 22 Aug 2016, 01:15 AM
Thông báo V/v tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Giám đốc Học viện với sinh viên hệ chính qui năm học 2015-2016 Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Thu, 14 Jul 2016, 09:24 PM
Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ()