Các thông tin phổ biến và các thông báo

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ()
DiscussionStarted byRepliesLast post
Về việc hướng dẫn làm thủ tục đề nghị xét hưởng trợ cấp xã hội và miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính qui. Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 16 Oct 2019, 01:18 AM
V/v: hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên hệ đại học chính quy là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo Học kỳ I năm học 2019-2020 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 16 Oct 2019, 01:18 AM
Về việc phát thẻ cho sinh viên Khóa 13 hệ đại học chính quy Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Tue, 3 Sep 2019, 02:03 AM
Danh sách lớp k13 và mã số sinh viên Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Tue, 27 Aug 2019, 12:56 AM
Về việc làm thẻ bổ sung cho sinh viên hệ đại học chính quy Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 21 Aug 2019, 02:02 AM
THÔNG BÁO VV NỘP BẰNG THPT VÀ HỌC BẠ THPT K9 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Mon, 10 Jun 2019, 09:39 PM
Về việc làm thẻ bổ sung cho sinh viên hệ đại học chính quy Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 5 Jun 2019, 02:02 AM
THÔNG BÁO CỦA THƯ VIỆN HỌC VIỆN TỚI SINH VIÊN K8, K9 hệ chính quy Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Tue, 4 Jun 2019, 03:37 AM
Thống báo lịch báo cáo thực tập 2 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 28 May 2019, 11:47 PM
Thông báo thay đổi lịch bảo vệ đồ án: Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 28 May 2019, 12:53 AM
Thông báo lịch báo cáo thực tập 2 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Sun, 26 May 2019, 06:28 PM
Quyết định vv cấp học bổng KKHT học kì 1 năm học 2018-2019 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Mon, 13 May 2019, 10:40 PM
Danh sách thông qua Hội đồng xét học bổng học kì 1 năm học 2018-2019 sv hệ chính quy 9,10,11,12 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Fri, 10 May 2019, 02:18 AM
Thông báo dành cho sinh viên đổi tên đề tài đồ án tốt nghiệp: Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 1 May 2019, 08:30 PM
Dự thảo học bổng học kì 1 năm học 2018-2019 sv hệ chính quy 9,10,11,12 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 24 Apr 2019, 04:54 AM
Thông báo kế hoạch báo cáo thực tập 2 (Đợt 7 tuần) Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 9 Apr 2019, 12:30 AM
Thông báo thực tập 1 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 5 Apr 2019, 12:06 AM
Thông báo lịch bảo vệ đồ án đợt 1 năm 2019 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 5 Apr 2019, 12:03 AM
THÔNG BÁO SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÊN ĐỒ ÁN , SINH VIÊN BẢO VỆ ĐỢT 1_HK2 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 12 Mar 2019, 08:11 PM
Thông báo bảo vệ đồ án Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 13 Feb 2019, 08:10 PM
Danh sách sinh viên làm đồ án TN Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 29 Jan 2019, 01:49 AM
Thông báo phân công thực tập 2 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 28 Jan 2019, 01:23 AM
Thông báo thực tập 2 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 14 Jan 2019, 08:42 PM
Thông báo thực tập 1 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 24 Dec 2018, 01:18 AM
Về việc làm thẻ sinh viên hệ đại học chính quy(làm cho sv thiếu thẻ) Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 19 Dec 2018, 08:34 PM
QĐ V/v Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2017-2018 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 5 Dec 2018, 07:03 PM
Danh sách học bổng HK2, năm học 2017-2018 đưa ra Hội đồng xét học bổng Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Mon, 3 Dec 2018, 10:44 PM
THÔNG BÁO PHÁT LỊCH TẾT 2019 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Mon, 3 Dec 2018, 08:55 PM
Thông báo về bảo hiểm y tế Picture of Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Thu, 29 Nov 2018, 09:13 PM
Thông báo lịch bảo vệ đồ án Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 13 Nov 2018, 08:03 PM
Thông báo thực tập 1: Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 12 Nov 2018, 07:43 PM
Thông báo dự kiến học bổng KKHT học kì 2 năm học 2017-2018 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Sun, 11 Nov 2018, 09:54 PM
Thông báo thực tập 1 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 8 Nov 2018, 08:56 PM
THÔNG BÁO THỜI GIAN TRẢ GIẤY CHỨNG NHẬN TUẦN ĐỊNH HƯỚNG CHO SINH VIÊN K12 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 31 Oct 2018, 12:29 AM
Cấp thẻ sinh viên làm lại (đợt thu tháng 5/2018) Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Tue, 30 Oct 2018, 01:38 AM
Thông báo sinh viên đủ điều kiện bảo vệ đồ án Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 29 Oct 2018, 12:12 AM
Thông báo thực tập Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 25 Oct 2018, 01:33 AM
Thông báo phát thẻ sinh viên K12 (2018-2022) Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 24 Oct 2018, 04:33 PM
Thông báo thu hồ sơ Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2018-2019 Picture of Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Mon, 8 Oct 2018, 01:03 AM
Về việc: Đóng tiếp 3 tháng tiền bảo hiểm y tế đối với sinh viên khóa 12 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Thu, 27 Sep 2018, 01:28 AM
Lịch học tuần định hướng 2018 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Sat, 18 Aug 2018, 09:15 PM
Thông báo tới sinh viên Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Sat, 18 Aug 2018, 09:14 PM
Phân công thực tập Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 13 Aug 2018, 02:16 AM
Thông báo nộp đơn xét thực tập 1 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 26 Jul 2018, 09:01 PM
Thông báo sinh viên K7 làm đồ án tốt nghiệp đợt 2 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 17 Jul 2018, 05:50 PM
Thông báo sinh viên K8 bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 2 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 17 Jul 2018, 05:48 PM
V/v sinh viên Khóa 8 (2014-2018) hệ chính quy nộp Bằng tốt nghiệp THPT và Học bạ THPT (Bản chính) bổ sung cho Khóa 8 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 27 Jun 2018, 09:53 PM
Thông báo lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp K8 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 13 Jun 2018, 01:16 AM
Về việc làm thẻ sinh viên hệ đại học chính quy Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Mon, 11 Jun 2018, 06:53 PM
Thông báo thời gian mở cửa và tăng cường hệ thống Wifi tại phòng đọc của Thư viện Picture of Nguyễn Đình Trung Nguyễn Đình Trung 0 Nguyễn Đình Trung
Thu, 7 Jun 2018, 02:09 AM
Thông báo điểm thi Thực tập 1_K9 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 5 Jun 2018, 07:15 PM
Mẫu bảo vệ K8 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 4 Jun 2018, 08:18 PM
Thông báo ngày báo cáo thực tập 2_Phương án 2_K8 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Sun, 3 Jun 2018, 06:55 PM
THÔNG BÁO LỊCH BÁO CÁO THỰC TẬP 1_KHÓA 9 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Sun, 27 May 2018, 08:37 PM
THU GUI HOC TRO Picture of Thị Tuyết Hạnh Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Nguyễn 0 Thị Tuyết Hạnh Nguyễn
Thu, 24 May 2018, 07:44 AM
Quyết định cấp học bổng KKHT học kì 1 năm học 2017-2018 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Thu, 24 May 2018, 02:46 AM
Thông báo trả thẻ sinh viên cho sinh viên Khóa 11 năm học 2017-2021 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Tue, 15 May 2018, 03:17 AM
Dự kiến danh sách sinh viên thuộc đối tượng hưởng Trợ cấp xã hội, Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2017-2018 Picture of Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Thu, 10 May 2018, 01:31 AM
DS Học bổng KKHT k8-CNTT thay đổi Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Thu, 10 May 2018, 01:00 AM
học bổng KKHT học kì 1 năm học 2017-2018 k11 cntt Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Sun, 6 May 2018, 08:11 PM
Danh sách học bổng KKHT học kì 1 năm học 2017-2018(dự thảo) Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 2 May 2018, 12:01 AM
Thông báo lịch báo cáo thực tập 2_K8_Phương án 7 tuần Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 23 Apr 2018, 07:44 PM
Thông báo kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam Picture of Nguyễn Đình Trung Nguyễn Đình Trung 0 Nguyễn Đình Trung
Wed, 18 Apr 2018, 10:27 PM
Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập. Picture of Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Wed, 18 Apr 2018, 12:36 AM
Thông báo về Trợ cấp xã hội, Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2017-2018 Picture of Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Sat, 14 Apr 2018, 11:14 PM
Thông báo về thu hồ sơ Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2017-2018 Picture of Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Sat, 14 Apr 2018, 11:10 PM
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 Picture of Nguyễn Đình Trung Nguyễn Đình Trung 0 Nguyễn Đình Trung
Fri, 13 Apr 2018, 01:34 AM
Thông báo về thực tập tốt nghiệp K7 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 10 Apr 2018, 07:21 PM
Thông báo thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT Picture of Nguyễn Đình Trung Nguyễn Đình Trung 1 Nguyễn Đình Trung
Fri, 6 Apr 2018, 02:48 AM
Thông báo về đăng ký đơn vị thực tập 1 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 4 Apr 2018, 01:41 AM
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THỰC TẬP 1_KHÓA 9 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 28 Mar 2018, 12:55 AM
Thông báo hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp _ K7 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 19 Mar 2018, 07:55 PM
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THỰC TẬP 1_KHÓA 9 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 16 Mar 2018, 12:58 AM
Thông báo về đăng ký tên đề tài đồ án tốt nghiệp Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 9 Mar 2018, 01:42 AM
Thông báo ngày bảo vệ đồ án tốt nghiệp Khóa 7 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 8 Mar 2018, 07:21 PM
Thông báo về đăng ký tên đề tài đồ án tốt nghiệp Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 8 Mar 2018, 06:45 PM
Thông báo về đăng ký tên đề tài đồ án tốt nghiệp Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 5 Mar 2018, 11:31 PM
Hội thảo "Hướng nghiệp việc làm sinh viên Khoa Công nghệ thông tin" Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 2 Mar 2018, 07:04 PM
THÔNG BÁO MỞ LỚP CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC 2018 Picture of Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Wed, 28 Feb 2018, 12:01 AM
V/v sinh viên Khóa 8 (2014-2018) hệ chính quy nộp Bằng tốt nghiệp THPT và Học bạ THPT (Bản chính) Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Sun, 11 Feb 2018, 08:22 PM
Học bổng KKHT kì 2 năm học 2016-2017 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 27 Dec 2017, 12:48 AM
TB danh sách sinh viên hưởng TCXH, MGHP và HTCPHT học kỳ I năm học 2017-2018 Picture of Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Sun, 24 Dec 2017, 09:27 PM
THÔNG BÁO PHÁT LỊCH TẾT 2018 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 20 Dec 2017, 09:09 PM
Thông báo thu hồ sơ Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập Picture of Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Fri, 3 Nov 2017, 02:22 AM
Cấp tài khoản và kiểm tra kết quả đăng ký học lại cho SV khóa 7 trở về trước ĐK học cùng khóa 8, 9, 10 học kỳ 1, năm học 2017-2018 Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Wed, 27 Sep 2017, 10:14 AM
Danh sách và mã sinh viên khóa 11 (2017-2021) Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Mon, 18 Sep 2017, 07:55 PM
Thông báo đăng ký học dành cho sinh viên khóa 7 trở về trước đăng ký cùng khóa 8,9,10 Học Kỳ 1 Năm Học 2017-2018 Picture of Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Tue, 12 Sep 2017, 09:44 AM
Phòng KHTC thông báo nộp tiền học phí học kỳ phụ năm học 2016-2017. Picture of Nguyễn Đình Trung Nguyễn Đình Trung 0 Nguyễn Đình Trung
Thu, 7 Sep 2017, 01:00 AM
Thông báo lịch báo cáo thực tập 1 đợt 2 khóa 8 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 31 Aug 2017, 07:25 PM
Thu báo cao thực tập đợt 2 - hè Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Sun, 27 Aug 2017, 08:03 PM
Mã sinh viên, lớp sinh viên Khóa 11 (2017-2021) Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 23 Aug 2017, 08:58 PM
Thông báo trả hồ sơ cho sinh viên khóa VII tốt nghiệp đợt 1 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Mon, 21 Aug 2017, 07:58 PM
Danh sách phân lớp sinh viên khóa 11 Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Mon, 21 Aug 2017, 03:03 AM
TB: V/v tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khóa VII (2013-2017) Picture of Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Fri, 18 Aug 2017, 08:50 PM
Thông báo lịch báo cáo thực tập 1 lần 2 khóa 8 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Sat, 5 Aug 2017, 06:38 PM
Phân công thực tập1 _ K8 đợt 2 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 28 Jul 2017, 06:50 AM
Danh sách Giảng viên hướng dẫn sinh viên đi thực tập hè - Đợt 2 Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Fri, 28 Jul 2017, 02:07 AM
V/v Nộp báo cáo thực tập cơ sở lần 1 đợt 2 Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 27 Jul 2017, 07:59 PM
DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP 1 Picture of Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 11 Jul 2017, 01:50 AM
DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP CƠ SỞ HÈ ĐỢT 1 Picture of Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Fri, 7 Jul 2017, 01:54 AM
Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ()