Các thông tin phổ biến và các thông báo

Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ()
Diễn đàn Người khởi tạo Phúc đáp Bài viết gần đây nhất
Thông báo thu hồ sơ Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2018-2019 Hình của Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Mon, 8 Oct 2018, 01:03 AM
Về việc: Đóng tiếp 3 tháng tiền bảo hiểm y tế đối với sinh viên khóa 12 Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Thu, 27 Sep 2018, 01:28 AM
Lịch học tuần định hướng 2018 Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Sat, 18 Aug 2018, 09:15 PM
Thông báo tới sinh viên Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Sat, 18 Aug 2018, 09:14 PM
Phân công thực tập Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 13 Aug 2018, 02:16 AM
Thông báo nộp đơn xét thực tập 1 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 26 Jul 2018, 09:01 PM
Thông báo sinh viên K7 làm đồ án tốt nghiệp đợt 2 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 17 Jul 2018, 05:50 PM
Thông báo sinh viên K8 bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 2 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 17 Jul 2018, 05:48 PM
V/v sinh viên Khóa 8 (2014-2018) hệ chính quy nộp Bằng tốt nghiệp THPT và Học bạ THPT (Bản chính) bổ sung cho Khóa 8 Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 27 Jun 2018, 09:53 PM
Thông báo lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp K8 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 13 Jun 2018, 01:16 AM
Về việc làm thẻ sinh viên hệ đại học chính quy Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Mon, 11 Jun 2018, 06:53 PM
Thông báo thời gian mở cửa và tăng cường hệ thống Wifi tại phòng đọc của Thư viện Hình của Nguyễn Đình Trung Nguyễn Đình Trung 0 Nguyễn Đình Trung
Thu, 7 Jun 2018, 02:09 AM
Thông báo điểm thi Thực tập 1_K9 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 5 Jun 2018, 07:15 PM
Mẫu bảo vệ K8 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 4 Jun 2018, 08:18 PM
Thông báo ngày báo cáo thực tập 2_Phương án 2_K8 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Sun, 3 Jun 2018, 06:55 PM
THÔNG BÁO LỊCH BÁO CÁO THỰC TẬP 1_KHÓA 9 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Sun, 27 May 2018, 08:37 PM
THU GUI HOC TRO Hình của Thị Tuyết Hạnh Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Nguyễn 0 Thị Tuyết Hạnh Nguyễn
Thu, 24 May 2018, 07:44 AM
Quyết định cấp học bổng KKHT học kì 1 năm học 2017-2018 Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Thu, 24 May 2018, 02:46 AM
Thông báo trả thẻ sinh viên cho sinh viên Khóa 11 năm học 2017-2021 Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Tue, 15 May 2018, 03:17 AM
Dự kiến danh sách sinh viên thuộc đối tượng hưởng Trợ cấp xã hội, Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2017-2018 Hình của Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Thu, 10 May 2018, 01:31 AM
DS Học bổng KKHT k8-CNTT thay đổi Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Thu, 10 May 2018, 01:00 AM
học bổng KKHT học kì 1 năm học 2017-2018 k11 cntt Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Sun, 6 May 2018, 08:11 PM
Danh sách học bổng KKHT học kì 1 năm học 2017-2018(dự thảo) Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 2 May 2018, 12:01 AM
Thông báo lịch báo cáo thực tập 2_K8_Phương án 7 tuần Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 23 Apr 2018, 07:44 PM
Thông báo kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam Hình của Nguyễn Đình Trung Nguyễn Đình Trung 0 Nguyễn Đình Trung
Wed, 18 Apr 2018, 10:27 PM
Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập. Hình của Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Wed, 18 Apr 2018, 12:36 AM
Thông báo về Trợ cấp xã hội, Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2017-2018 Hình của Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Sat, 14 Apr 2018, 11:14 PM
Thông báo về thu hồ sơ Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2017-2018 Hình của Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Sat, 14 Apr 2018, 11:10 PM
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 Hình của Nguyễn Đình Trung Nguyễn Đình Trung 0 Nguyễn Đình Trung
Fri, 13 Apr 2018, 01:34 AM
Thông báo về thực tập tốt nghiệp K7 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 10 Apr 2018, 07:21 PM
Thông báo thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT Hình của Nguyễn Đình Trung Nguyễn Đình Trung 1 Nguyễn Đình Trung
Fri, 6 Apr 2018, 02:48 AM
Thông báo về đăng ký đơn vị thực tập 1 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 4 Apr 2018, 01:41 AM
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THỰC TẬP 1_KHÓA 9 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 28 Mar 2018, 12:55 AM
Thông báo hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp _ K7 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 19 Mar 2018, 07:55 PM
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THỰC TẬP 1_KHÓA 9 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 16 Mar 2018, 12:58 AM
Thông báo về đăng ký tên đề tài đồ án tốt nghiệp Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 9 Mar 2018, 01:42 AM
Thông báo ngày bảo vệ đồ án tốt nghiệp Khóa 7 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 8 Mar 2018, 07:21 PM
Thông báo về đăng ký tên đề tài đồ án tốt nghiệp Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 8 Mar 2018, 06:45 PM
Thông báo về đăng ký tên đề tài đồ án tốt nghiệp Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 5 Mar 2018, 11:31 PM
Hội thảo "Hướng nghiệp việc làm sinh viên Khoa Công nghệ thông tin" Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 2 Mar 2018, 07:04 PM
THÔNG BÁO MỞ LỚP CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC 2018 Hình của Kỷ Tuấn Nguyễn Kỷ Tuấn Nguyễn 0 Kỷ Tuấn Nguyễn
Wed, 28 Feb 2018, 12:01 AM
V/v sinh viên Khóa 8 (2014-2018) hệ chính quy nộp Bằng tốt nghiệp THPT và Học bạ THPT (Bản chính) Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Sun, 11 Feb 2018, 08:22 PM
Học bổng KKHT kì 2 năm học 2016-2017 Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 27 Dec 2017, 12:48 AM
TB danh sách sinh viên hưởng TCXH, MGHP và HTCPHT học kỳ I năm học 2017-2018 Hình của Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Sun, 24 Dec 2017, 09:27 PM
THÔNG BÁO PHÁT LỊCH TẾT 2018 Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 20 Dec 2017, 09:09 PM
Thông báo thu hồ sơ Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập Hình của Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Fri, 3 Nov 2017, 02:22 AM
Cấp tài khoản và kiểm tra kết quả đăng ký học lại cho SV khóa 7 trở về trước ĐK học cùng khóa 8, 9, 10 học kỳ 1, năm học 2017-2018 Hình của Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Wed, 27 Sep 2017, 10:14 AM
Danh sách và mã sinh viên khóa 11 (2017-2021) Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Mon, 18 Sep 2017, 07:55 PM
Thông báo đăng ký học dành cho sinh viên khóa 7 trở về trước đăng ký cùng khóa 8,9,10 Học Kỳ 1 Năm Học 2017-2018 Hình của Trương Vĩnh Bình Trương Vĩnh Bình 0 Trương Vĩnh Bình
Tue, 12 Sep 2017, 09:44 AM
Phòng KHTC thông báo nộp tiền học phí học kỳ phụ năm học 2016-2017. Hình của Nguyễn Đình Trung Nguyễn Đình Trung 0 Nguyễn Đình Trung
Thu, 7 Sep 2017, 01:00 AM
Thông báo lịch báo cáo thực tập 1 đợt 2 khóa 8 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 31 Aug 2017, 07:25 PM
Thu báo cao thực tập đợt 2 - hè Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Sun, 27 Aug 2017, 08:03 PM
Mã sinh viên, lớp sinh viên Khóa 11 (2017-2021) Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 23 Aug 2017, 08:58 PM
Thông báo trả hồ sơ cho sinh viên khóa VII tốt nghiệp đợt 1 Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Mon, 21 Aug 2017, 07:58 PM
Danh sách phân lớp sinh viên khóa 11 Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Mon, 21 Aug 2017, 03:03 AM
TB: V/v tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khóa VII (2013-2017) Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Fri, 18 Aug 2017, 08:50 PM
Thông báo lịch báo cáo thực tập 1 lần 2 khóa 8 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Sat, 5 Aug 2017, 06:38 PM
Phân công thực tập1 _ K8 đợt 2 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 28 Jul 2017, 06:50 AM
Danh sách Giảng viên hướng dẫn sinh viên đi thực tập hè - Đợt 2 Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Fri, 28 Jul 2017, 02:07 AM
V/v Nộp báo cáo thực tập cơ sở lần 1 đợt 2 Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 27 Jul 2017, 07:59 PM
DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP 1 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 11 Jul 2017, 01:50 AM
DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP CƠ SỞ HÈ ĐỢT 1 Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Fri, 7 Jul 2017, 01:54 AM
Hồ sơ thực tập cơ sở Khoa Giáo dục Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Fri, 7 Jul 2017, 01:14 AM
Thông báo danh sách SV xét tốt nghiệp đợt 1 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 4 Jul 2017, 12:40 AM
Thông báo: Danh sách sinh viên được nhận hỗ trợ chi phí học tập HK II năm 2016-2017; và danh sách bổ sung sinh viên nhận CPHT học kỳ I năm học 2016-2017 Hình của Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Fri, 30 Jun 2017, 12:18 AM
Thông báo điểm đồ án TN khóa 7 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 12 Jun 2017, 01:52 AM
Thông báo nộp Khóa luận sau khi chỉnh sửa Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Tue, 6 Jun 2017, 08:11 PM
QĐ V/v Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2016 – 2017 Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Thu, 1 Jun 2017, 07:37 PM
Thông báo thu giấy tờ hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2016-2017 Hình của Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Wed, 31 May 2017, 02:56 AM
QUYẾT ĐỊNH TRỢ CẤP XÃ HỘI VÀ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017 Hình của Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Wed, 31 May 2017, 02:54 AM
Thay đổi Lịch bảo vệ HĐ do Cô Trần Thị Minh Hằng làm chủ tịch Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Tue, 30 May 2017, 12:58 AM
Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp sinh viện K7 Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 29 May 2017, 06:24 PM
Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp sinh viện K7 Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Fri, 26 May 2017, 01:22 AM
Chuyển lịch bảo vệ Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 24 May 2017, 11:04 PM
Thông báo V/v Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp sinh viên Khóa 7 Khoa Giáo dục Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 22 May 2017, 12:44 AM
Thông báo phòng chấm đồ án TN khóa 7 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 12 May 2017, 01:18 AM
Thông báo điêm thi lần 2 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 3 May 2017, 07:39 PM
Điểm thực tập tốt nghiệp Khóa 7 Khoa Giáo dục Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 27 Apr 2017, 07:38 PM
Điểm báo cáo thực tập cơ sở Khóa 8 2 đợt Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 27 Apr 2017, 07:36 PM
Thông báo đăng ký môn thi điều kiện K7 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Thu, 6 Apr 2017, 07:55 PM
Thông báo lịch báo cáo thực tập 1 lần 2 khóa 8 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 27 Mar 2017, 08:02 PM
Thông báo lại về đăng ký học phần tín chỉ K8 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 24 Mar 2017, 02:16 AM
Thông báo thu báo cáo thực tập tốt nghiệp Khóa 7 KGD Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Mon, 20 Mar 2017, 07:26 PM
Thông báo về đăng ký học phần tín chỉ K8 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Mon, 20 Mar 2017, 01:00 AM
Thông báo phân công Thực tập 1 lần 1 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Sun, 19 Mar 2017, 08:13 PM
THÔNG BÁO MỞ LỚP KỸ NĂNG SỬ DỤNG SPSS Hình của Nguyễn Đình Trung Nguyễn Đình Trung 0 Nguyễn Đình Trung
Thu, 16 Mar 2017, 11:11 PM
Thông báo: Thu hồ sơ trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí Học kỳ II năm học 2016-2017 Hình của Thùy Anh Trần Thùy Anh Trần 0 Thùy Anh Trần
Mon, 13 Mar 2017, 09:15 PM
Thống bào nộp báo cáo thực tập cơ sở đợt 1 Khóa 8 - KGD Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 2 Mar 2017, 12:16 AM
Thông báo V/v tham gia hoạt động ngoại khóa đối với sinh viên chính qui. Hình thức: xem vở kịch “Cát bụi” Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Wed, 1 Mar 2017, 01:34 AM
Điểm giáo dục hành vi lệch chuẩn K7C Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Thu, 23 Feb 2017, 12:23 AM
Điểm trung bình chung học kì 1 năm 2016 - 2017 HK1 Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Wed, 22 Feb 2017, 08:44 PM
Thông báo V/v sinh viên Khóa VII (2013-2017) hệ chính quy nộp Bằng tốt nghiệp THPT và Học bạ THPT (Bản chính) Hình của Ngọc Huyền Trịnh Ngọc Huyền Trịnh 0 Ngọc Huyền Trịnh
Sun, 19 Feb 2017, 08:33 PM
Phân công giảng viên hướng dẫn lần 2 đợt 1 Ngành GDH Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Fri, 17 Feb 2017, 01:02 AM
Phân công giảng viên hướng dẫn lần 2 đợt 1 ngành TLHGD Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Fri, 17 Feb 2017, 12:55 AM
Thông báo phân công Thực tập 1 lần 1 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 14 Feb 2017, 09:13 PM
THÔNG BÁO ĐIỂM THI K7 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Tue, 14 Feb 2017, 02:39 AM
Kế hoạch thực tập cơ sở lần 2 Hình của Thi Thúy Cao Thi Thúy Cao 0 Thi Thúy Cao
Tue, 14 Feb 2017, 12:18 AM
Phân công giảng viên hướng dẫn Thực tập 1 lần 1 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Fri, 10 Feb 2017, 10:28 PM
Gobike tuyen dung Cong tac vien kinh doanh khu vuc Hà Nội Hình của Nguyễn Đình Trung Nguyễn Đình Trung 0 Nguyễn Đình Trung
Thu, 9 Feb 2017, 02:27 AM
Phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp K7 Hình của Đình Hiệp Lê Đình Hiệp Lê 0 Đình Hiệp Lê
Wed, 8 Feb 2017, 10:19 PM
Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ()