General forums

ForumDescriptionDiscussionsSubscribedRSS
Tin tức chungCác thông tin phổ biến và các thông báo1583Yes 
Trao đổi học tậpNơi trao đổi các vấn đề liên quan đến học tập, nghiên cứu của các Giảng viên và sinh viên. Điều này sẽ tạo ra " Giảng đường không giới hạn"11