Picture of  Đình Hiệp Lê
Thông báo thực tập 1
by Đình Hiệp Lê - Monday, 24 December 2018, 01:18 AM
 

Thông báo lịch báo cáo thực tập:

- Bộ môn HTTT 9h sáng thứ 5 (27/12 P204B2)
- Bộ môn Mạng và truyền thông 8h30 sáng thứ 7 (29/12 P203B2).