Hình của  Đình Hiệp Lê
Thông báo thực tập 1
Bởi Đình Hiệp Lê - Thursday, 8 November 2018, 08:56 PM
 
THÔNG BÁO SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THỰC TẬP 1.

- Sinh viên xem danh sách phân công giảng viên hướng dẫn, đăng ký đơn vị thực tập
- Sinh viên đăng ký đơn vị thực tập hạn cuối ngày 16/11/2018(Thứ 6) (Nếu sinh viên không đăng ký đơn vị thực tập và không có xác nhận đóng dấu của đơn vị thực tập, sẽ không được công nhận kết quả)
- Sinh viên liên hệ giảng viên hướng dẫn theo số điện thoại file đính kèm (Những sv cùng 1 giảng viên hướng dẫn thì liên hệ gặp cùng 1 buổi để giảng viên phân nhóm)
- Sinh viên đăng ký tên đề tài thực tập tại VP Khoa ngày 23/11/2018
- Ngày báo cáo thực tập dự kiến từ 26/12/2018->30/12/2018