Hình của Ngọc Huyền Trịnh
Thông báo dự kiến học bổng KKHT học kì 2 năm học 2017-2018
Bởi Ngọc Huyền Trịnh - Sunday, 11 November 2018, 09:54 PM
 
Học viện (qua phòng GDCT&CTSV), thông báo dự kiến học bổng KKHT học kì 2 năm học 2017-2018 (xem file đính kèm)
Mọi thắc mắc liên hệ qua Phòng CDCT&CTSV (thầy Trịnh Ngọc Huyền), phòng 102 nhà A1

Lưu ý: Sinh viên phải thi lại lại các môn(tính cả môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng) không trong đối tượng được xét học bổng KKHT