Hình của Ngọc Huyền Trịnh
THÔNG BÁO THỜI GIAN TRẢ GIẤY CHỨNG NHẬN TUẦN ĐỊNH HƯỚNG CHO SINH VIÊN K12
Bởi Ngọc Huyền Trịnh - Wednesday, 31 October 2018, 12:29 AM
 
THÔNG BÁO THỜI GIAN TRẢ GIẤY CHỨNG NHẬN CHO SINH VIÊN

HOÀN THÀNH TUẦN ĐỊNH HƯỚNG VÀ SINH HOẠT CHÍNH TRỊ NĂM 2018 THEO QUYẾT ĐỊNH.

Từ ngày 1/11/2018 đến ngày 9/11/2018 (Trong giờ hành chính).

SV nhận giấy chứng nhận mang theo thẻ SV hoặc CMND.

Địa điểm: Phòng Giáo dục Chính trị và Công tác sinh viên, P102, nhà A2, Học viện Quản lý giáo dục,
(Danh sách sinh viên hoàn thành tuần định hướng xem file đính kèm)