Hình của Ngọc Huyền Trịnh
Cấp thẻ sinh viên làm lại (đợt thu tháng 5/2018)
Bởi Ngọc Huyền Trịnh - Tuesday, 30 October 2018, 01:38 AM
 
Phòng GSCT&CTSV thông báo
Hiện nay đã có thẻ sinh viên làm lại ( thẻ cứng) với các sv nộp hồ sơ đợt tháng 5/2018
Yêu cầu các sv tới nhận thẻ
Địa điểm: Phòng 102-A1
Thời gian: Thứ tư ngày 31 tháng 10 năm 2018 (giờ hành chính)