Picture of Thùy Anh Trần
Thông báo thu hồ sơ Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2018-2019
by Thùy Anh Trần - Monday, 8 October 2018, 01:03 AM
 
Thông báo về Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2018-2019.
Các em sinh viên lưu ý đọc kỹ thông báo: thời hạn nộp giấy tờ và đơn đề nghị hưởng TCXH, MGHP và hỗ trợ chi phí học tập. . .
Mẫu đơn các em vào website của Học viện, vào phần quy trình 06 để tải mẫu đơn
đường link: https://drive.google.com/…/1g5OOLf4uek_HdHG1q95R2H8AT7dxvlrF
Mọi thắc mắc các em có thể comment bên dưới bài viết hoặc gặp trực tiếp (giờ hành chính) chuyên viên phụ trách: Cô Trần Thùy Anh (P.Giáo dục chính trị và Công tác sinh viên: P.102 nhà A2/SĐT: 0912512538)