Picture of Ngọc Huyền Trịnh
Lịch học tuần định hướng 2018
by Ngọc Huyền Trịnh - Saturday, 18 August 2018, 09:15 PM
 
Phòng Giáo dục chính trị và CTSV,Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo tới các sinh viên: Lịch học tuần định hướng 2018 (xem file đính kèm)