Hình của  Đình Hiệp Lê
Thông báo nộp đơn xét thực tập 1
Bởi Đình Hiệp Lê - Thursday, 26 July 2018, 09:01 PM
 
THÔNG BÁO SINH VIÊN KHOA CNTT THỰC TẬP 1

- Nộp đơn ngày 30/7/2018->31/7/2018 (Có chữ ký xác nhận của cố vấn học tập)
- Sinh viên phải đi thực tập tại đơn vị (Công ty, trường học....)
- Địa điểm(VPK),giờ hành chính (Sinh viên nộp quá hạn sẽ không thu)
- Cuối đợt thực tập sinh viên phải có giấy xác nhận của đơn vị thực tập
- Thời gian thực tập bắt đầu từ 06/08/2018