Hình của  Đình Hiệp Lê
Thông báo sinh viên K8 bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 2
Bởi Đình Hiệp Lê - Tuesday, 17 July 2018, 05:48 PM
 
SINH VIÊN K8 KHOA CTTT ĐỦ ĐIỀU KIỆN BẢO VỆ

- Nộp đơn xét bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngày 12/7/2018 (Quá hạn Khoa sẽ không thu)
- Nộp đồ án tốt nghiệp: 10h ngày 23/7/2018-thứ 2 (tại văn phòng Khoa, sau đó các em nghe phổ công tác chuẩn bị bảo vệ: Lưu ý; Nộp 2 bản in thường có xác nhận đồng ý cho bảo vệ của giảng viên hướng dẫn)
- Lịch bảo vệ: 8h30 Ngày Thứ 6 - 27/7/2018
- Phòng bảo vệ: 212A2, 214A2.