Hình của  Đình Hiệp Lê
Thông báo sinh viên K7 làm đồ án tốt nghiệp đợt 2
Bởi Đình Hiệp Lê - Tuesday, 17 July 2018, 05:50 PM
 
Thông báo sinh viên K7 làm đồ án tốt nghiệp đợt 2:
- Nộp đồ án tốt nghiệp 2 bản in thường vào ngày 23/7 và phải có xác nhận đồng ý cho bảo vệ của giảng viên hướng dẫn (Toàn bộ sinh viên tập trung 10h để nghe phổ biến công tác chuẩn bị bảo vệ)
- Thời gian bảo vệ: Bắt đầu 13h30 ngày 27/7 (Thứ 6)
- Địa điểm: + Bộ môn: KHMT Phòng 212A2
+ Bộ môn: HTTT Phòng 214A2.