Hình của Nguyễn Đình Trung
Thông báo thời gian mở cửa và tăng cường hệ thống Wifi tại phòng đọc của Thư viện
Bởi Nguyễn Đình Trung - Thursday, 7 June 2018, 02:09 AM
 
Do nhu cầu sử dụng tài liệu Thư viện của sinh viên Học viện vào các kỳ thi gia tăng, đồng thời để đáp ứng nguyện vọng muốn được sử dụng Thư viện ngoài giờ hành chính, Thư viện Học viện sẽ tiến hành tăng giờ mở cửa phục vụ, cụ thể như sau:
1. Thời gian mở cửa:
Từ Thứ 2-Thứ 6 mở cửa sáng: 08h00 - 11h30
chiều: 14h00 - 21h00
Thứ 7 mở cửa sáng: 08h - 11h00
chiều: 14h00 - 16h
2. Tên và mật khẩu Wifi:
Tên Wifi: Thuvien1 và Thuvien2
Mật khẩu: a3hvniem
Thư viện xin thông báo để cán bộ, giảng viên viên và các sinh viên, học viên của Học viện biết và khai thác sử dụng Thư viện hiệu quả phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu của mình.
Trân trọng.