Hình của  Đình Hiệp Lê
Thông báo điểm thi Thực tập 1_K9
Bởi Đình Hiệp Lê - Tuesday, 5 June 2018, 07:15 PM
 

SINH VIÊN KHOA CNTT

- Xem điểm báo cáo thực tập
- Những sinh viên chưa nộp giấy xác nhận thực tập hạn cuối ngày 14/6/2018 (Nếu không nộp sẽ không công nhận kết quả thực tập)