Hình của  Đình Hiệp Lê
Thông báo lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp K8
Bởi Đình Hiệp Lê - Wednesday, 13 June 2018, 01:16 AM
 
Những sinh viên đủ điều kiện theo quy định nộp đơn xét bảo vệ đồ án ngày 14/6/2018 (Sau khi có kết quả thực tập 2 (Cả 2 phương án 1 và 2)

- Bộ môn KHMT: Bảo vệ 8h30 ngày 22/6/2018 - Thứ 4
- Bộ môn HTTT và Mạng TT: Bảo vệ 8h30 ngày 22/6/2018 - Thứ 6

Nộp 3 báo cáo + đĩa về VP Khoa
+ Bộ môn KHMT: 10h30 ngày ngày 15/6/2018
+ Bộ môn HTTT và Mạng TT: 11h30 ngày 15/6/2018
tất cả sinh viên tập trung nộp đúng giờ để nghe thông tin triển khai buổi bảo vệ đồ án, không được nộp thay.

Đồ án có ký xác nhận Giảng viên hướng dẫn, trang thứ 2.