Hình của Ngọc Huyền Trịnh
Thông báo trả thẻ sinh viên cho sinh viên Khóa 11 năm học 2017-2021
Bởi Ngọc Huyền Trịnh - Tuesday, 15 May 2018, 03:17 AM
 
Phòng Công tác HSSV thông báo
Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2017-2018 của Học Viện Quản lý giáo dục. Phòng Công tác HSSV thông báo kế hoạch trả thẻ sinh viên cho sinh viên Khóa 11 như sau:
Thời gian: ngày 16/5/2018 (thứ 4)
- Sáng: 9h00'-11h00'
- Chiều: 14h00'-17h00'
Địa điểm: Phòng 109 nhà A2
Yêu cầu sinh viên Khóa 11 thực hiện theo đúng kế hoạch
Lưu ý: Sinh viên mang theo Chứng minh thư nhân dân khi nhận thẻ sinh viên