Hình của Ngọc Huyền Trịnh
DS Học bổng KKHT k8-CNTT thay đổi
Bởi Ngọc Huyền Trịnh - Thursday, 10 May 2018, 01:00 AM
 
Hội đồng cấp học bổng KKHT học kì 1 năm học 2017-2018 Học viện thay đổi tiêu chí cấp học bổng cho sinh viên K8-CNTT. Vì vậy danh sách dự thảo thay đổi (xem file đính kèm)