Hình của Thùy Anh Trần
Dự kiến danh sách sinh viên thuộc đối tượng hưởng Trợ cấp xã hội, Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2017-2018
Bởi Thùy Anh Trần - Thursday, 10 May 2018, 01:31 AM
 
Danh sách dự kiến sinh viên thuộc đối tượng hưởng Trợ cấp xã hội, Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2017-2018.
Danh sách trên sẽ được đăng từ ngày 09 tháng 5 đến 11 tháng 5 (trước khi ra quyết định chính thức) Bất cứ thắc mắc nào về các vấn đề: Trợ cấp xã hội; Miễn giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập sinh viên liên hệ chuyên viên: Trần Thùy Anh (Phòng Công tác HSSV) - SĐT: 0912512538.