Hình của Ngọc Huyền Trịnh
Danh sách học bổng KKHT học kì 1 năm học 2017-2018(dự thảo)
Bởi Ngọc Huyền Trịnh - Wednesday, 2 May 2018, 12:01 AM
 
Phòng CTHSSV thông báo danh sách sinh viên cấp học bổng KKHT học kì 1 năm học 2017-2018(dự thảo theo file đính kèm)
Đề nghị toàn thể sinh viên theo dõi và có thắc mắc liên hệ với phòng CTHSSV.
Thời gian: Trước 17h00' ngày 04/5/2018 (thứ 6)
Địa điểm: Phòng 102-A1, Học viện Quản lý giáo dục