Picture of Nguyễn Đình Trung
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5
by Nguyễn Đình Trung - Friday, 13 April 2018, 01:34 AM
 
Thực hiện Công văn số 1166/BGDĐT- GDTX ngày 26/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5, Học viện Quản lý giáo dục thông báo Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5.
1. Thời gian: 8h00 đến 17h00 ngày 20/4/2018.
2. Địa điểm: Thư viện và Hội trường A3 của Học viện.
Thư viện Học viện kính mời sinh viên, giảng viên và CBCC-VC đến tham dự.

Trân trọng.