Picture of  Đình Hiệp Lê
Thông báo về thực tập tốt nghiệp K7
by Đình Hiệp Lê - Tuesday, 10 April 2018, 07:21 PM
 

- Sinh viên nộp báo cáo ngày thứ 6(27/4/2018)
- Lịch báo cáo từ ngày 2/5->5/5/2018 sẽ có thông báo cụ thể hội đồng từng bộ môn sau
- Sinh viên nộp 3 bản bản cứng + 3 đĩa theo mẫu file đính kèm