Hình của  Đình Hiệp Lê
Thông báo ngày bảo vệ đồ án tốt nghiệp Khóa 7
Bởi Đình Hiệp Lê - Thursday, 8 March 2018, 07:21 PM
 
Thông báo ngày bảo vệ đồ án tốt nghiệp

- Những sinh viên chưa qua đồ án tốt nghiệp lần 1 của K7 sẽ bảo vệ lại dự kiến từ ngày 26->30/3.
- Sinh viên bảo vệ lại tập trung tại phòng 101B2 (11h30 ngày thứ 3 _ 13/3/2018)
- Sinh viên thay đổi tên đồ án nộp giấy xác nhận thay đổi có xác nhận của giảng viên (Ngày thứ 3 _ 13/3/2018)
Lớp trưởng, bí thư K7 thông báo giúp cho các bạn lớp mình.(Thông báo có trên trang Moodle, Sinh viên phải trập có mặt không được vắng)