Hình của  Đình Hiệp Lê
Thông báo về đăng ký tên đề tài đồ án tốt nghiệp
Bởi Đình Hiệp Lê - Thursday, 8 March 2018, 06:45 PM
 

Thông báo đăng ký tên đồ án K8
Hiện nay đã quá thời gian quy định vẫn còn một số ít sinh viên chưa đến VP Khoa trực tiếp đăng ký tên đồ án:
Trong ngày hôm nay Thứ 6 (9/3/2018) nếu sinh viên nào không đến đăng ký thì sẽ chuyển làm với những sinh viên làm đợt sau (Lớp trưởng, bí thư thông báo cho các bạn trong lớp biết)