Hình của  Đình Hiệp Lê
Hội thảo "Hướng nghiệp việc làm sinh viên Khoa Công nghệ thông tin"
Bởi Đình Hiệp Lê - Friday, 2 March 2018, 07:04 PM
 


THÔNG BÁO

Hội thảo "Hướng nghiệp việc làm sinh viên Khoa Công nghệ thông tin" là một trong những hoạt động rất thiết thực bổ ích cho tất cả các sinh viên nghành CNTT, là hành trang để các em có cách nhìn tổng quan về thực tập, công việc trong tương lai sau này, nhất là đối với sinh viên năm thứ 3 và năm thứ 4.
Khoa CNTT phối hợp với các đơn vị thực tâp :Trung tâm đào tạo CNTT, Công ty TNHH Đầu tư & phát triển công nghệ VN, Công ty CP Đầu tư & Phát triển hạ tầng VN, Công ty CP Giải pháp công nghệ Thiên Hoàng, Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Nguyễn Ích, Trung tâm AZ Training.. phối hợp tổ chức buổi "Hội thảo hướng nghiệp việc làm".

- Thời gian: 14h30 ngày (Thứ 4) ngày 07/03/2018
- Địa Điểm: Hội trường A3 Học viện quản lý giáo dục Số 31 Phan Đình Giót - Thanh Xuân - Hà Nội
- Khi tham gia tất cả các em có thể nhận đặt câu hỏi cho đơn vị tham gia và có thể nhận được những phần quà do nhà tổ chức tặng...
- Thành phần:
+ Tất cả sinh viên các khóa 9, 10, 11
+ Sinh viên Khóa 8
(Mỗi lớp 25 bạn, sau buổi hội thảo sinh viên có thể đăng ký tên đồ án tốt nghiệp)
(Lớp trưởng các lớp lập danh sách nộp về VP Khoa vào chiều thứ 2 ngày 05/03/2018)
Tất cả các sinh viên trong Học viện có thể tham gia buổi hội thảo