Hình của Thùy Anh Trần
TB danh sách sinh viên hưởng TCXH, MGHP và HTCPHT học kỳ I năm học 2017-2018
Bởi Thùy Anh Trần - Sunday, 24 December 2017, 09:27 PM
 
Học viện thông báo sinh viên hưởng trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2017-2018 có tên trong danh sách trên file đính kèm dưới đây.
Lưu ý: Hiện tại vẫn chưa có thông báo của phòng kế hoạch tài chính về lịch nhận tiền TCXH, MGHP và HTCPHT, có lịch cụ thể thì sinh viên mới lên phòng KHTC nhận tiền.