Hình của Trương Vĩnh Bình
Thông báo đăng ký học dành cho sinh viên khóa 7 trở về trước đăng ký cùng khóa 8,9,10 Học Kỳ 1 Năm Học 2017-2018
Bởi Trương Vĩnh Bình - Tuesday, 12 September 2017, 09:44 AM
 

Sinh viên các khóa từ khóa 7 trở về trước còn trong thời hạn học tập theo quy định được phép đăng ký các môn học để trả nợ cùng với khóa 8, 9, 10 học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 đến phòng Đào tạo làm thủ tục đăng ký, cụ thể:

Chi tiết xem tại:

Thông báo đăng ký học dành cho sinh viên khóa 7 trở về trước đăng ký cùng khóa 8,9,10 Học Kỳ 1 Năm 2017 - 2018