Picture of Nguyễn Đình Trung
Thông báo thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT
by Nguyễn Đình Trung - Friday, 6 April 2018, 02:48 AM
 
Thực hiện Thông tư số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTT ngày 21 tháng 06 năm 2016 của Bộ GD&ĐT và Bộ TT&TT quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;
Để đáp ứng chuẩn đầu ra về tin học cho sinh viên đại học, cao đẳng; bồi dưỡng viên chức có nhu cầu đạt năng lực về tin học, hoàn thiện hệ thống văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu của kỳ thi tuyển dụng viên chức, công chức của các cơ quan.
Trung tâm CNTT, Học viện Quản lý giáo dục liên tục tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.
Thông tin liên hệ:
Trung tâm Công nghệ thông tin - Học viện Quản lý giáo dục
Số điện thoại: 0243.6658221 hoặc 0986 590786
Email: trungtamcntt@niem.edu.vn
Picture of Trương Vĩnh Bình
Trả lời: Thông báo thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT
by Trương Vĩnh Bình - Tuesday, 12 September 2017, 09:46 AM