Bạn chưa đăng nhập. (Đăng nhập)

Tin tức chung

Hình của Đình Hiệp Lê
Thông báo lịch bảo vệ đồ án đợt 1 năm 2019
Bởi Đình Hiệp Lê - Tuesday, 19 March 2019, 08:51 PM
 
Thông báo lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 1
Sinh viên xem danh sách bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2019
- Bộ môn Hệ thống thông tin: 9h sáng thứ 5 (P201B1 ngày 28/03/2019)
- Bộ môn Mạng và truyền thông: 9h sáng thứ 7 (P201B 1 ngày 30/03/2019)
- Sinh viên nộp 2 bản in thường có chữ ký giảng viên hướng dẫn vào sáng thứ 3 (25/03/2019)
Hình của Đình Hiệp Lê
THÔNG BÁO SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÊN ĐỒ ÁN , SINH VIÊN BẢO VỆ ĐỢT 1_HK2
Bởi Đình Hiệp Lê - Tuesday, 12 March 2019, 08:11 PM
 
THÔNG BÁO ĐỢT CUỐI SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÊN ĐỒ ÁN , SINH VIÊN BẢO VỆ ĐỢT 1_HK2
- Các em xem lại danh sách sinh viên đăng ký tên đề tài làm đồ án tốt nghiệp (Học viện sẽ ra quyết định giao đề tài, những sinh viên không đăng ký tên đề tài sẽ chuyển sang làm đợt sau)
- Danh sách sinh viên bảo vệ đợt 1 (Học kỳ 2 năm 2018-2019, seet sau cùng dự kiến bảo vệ cuối tháng 3)
Hình của Đình Hiệp Lê
Thông báo bảo vệ đồ án
Bởi Đình Hiệp Lê - Wednesday, 13 February 2019, 08:10 PM
 

Thông báo sinh viên đủ điều kiện bảo vệ đồ án:
Những em đủ điều kiện bảo vệ đồ án tốt nghiệp (Trừ những sinh viên mới bắt đầu từ 11/2 không phải nộp)
Nôp đơn xét bảo vệ + Bảng điểm từ ngày 25/2/2019->01/03/2019)
Hình của Đình Hiệp Lê
Danh sách sinh viên làm đồ án TN
Bởi Đình Hiệp Lê - Tuesday, 29 January 2019, 01:49 AM
 


CÁC EM XEM DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN

- Thời gian bắt đầu từ: 11/2/2019 ->31/5/2019 (Thời gian bảo vệ dự kiến đầu tháng 6, ngày chính thức sẽ báo sinh viên sau)
- Ngày sinh viên chốt tên tên đề tài 01/3/2019 (Thứ 6, tại VPK)
- Sinh viên đủ điều kiện bảo vệ phải hoàn thành tất cả các học phần trong chương trình.
- Kết thúc đợt: Sinh viên nộp 2 bản bìa in thường có chữ ký GVHD mặt sau đồng ý cho bảo vệ tại VPK, Sau khi bảo vệ xong sinh viên chỉnh sửa in 1 bản mạ vàng nộp tại VPK sau 1 tuần.

Hình của Đình Hiệp Lê
Thông báo phân công thực tập 2
Bởi Đình Hiệp Lê - Monday, 28 January 2019, 01:23 AM
 
Thân gửi sinh viên danh sách phân công thực tập 2

Thời gian bắt đầu:

+ Từ 18/2/2019 ->2/6/2019, nộp 2 bản báo cáo vào ngày thứ 2 ngày 3/6/2019. (Phương án 15 tuần, dự kiến báo cáo ngày 5/6->8/6/2019)

+ Từ 18/2/2019->7/4/2019 nộp 2 bản báo cáo vào ngày thứ 2 ngày 4/6/2019 (Phương án 7 tuần, dự kiến báo cáo vào 8/4/2019->12/4/2019)

+ Yêu cầu sinh viên liên hệ GV sau khi đăng danh sách sinh phân công thực tập 2, sinh viên gặp 1 đến 2 lần/tuần đối với phương án 15 tuần hoặc nhiều hơn đối với sv đăng ký phương án 7 tuần.
+ Sinh viên phải có chữ ký GV hướng dẫn mới được báo cáo .
Bỏ qua Hoạt động gần đây

Hoạt động gần đây

Hoạt động từ Monday, 18 March 2019, 06:13 PM

Bài viết mới của các diễn đàn :

Bỏ qua Lịch

Lịch

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Bỏ qua Thành viên trực tuyến

Thành viên trực tuyến

(cách đây 5 phút)
Không
Bỏ qua Tin mới nhất

Tin mới nhất

 • 19/03/2019, 20:51
  Đình Hiệp Lê
  Thông báo lịch bảo vệ đồ án đợt 1 năm 2019 Đọc tiếp...
 • 12/03/2019, 20:11
  Đình Hiệp Lê
  THÔNG BÁO SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÊN ĐỒ ÁN , SINH VIÊN BẢO VỆ ĐỢT 1_HK2 Đọc tiếp...
 • 13/02/2019, 20:10
  Đình Hiệp Lê
  Thông báo bảo vệ đồ án Đọc tiếp...
 • 29/01/2019, 01:49
  Đình Hiệp Lê
  Danh sách sinh viên làm đồ án TN Đọc tiếp...
 • 28/01/2019, 01:23
  Đình Hiệp Lê
  Thông báo phân công thực tập 2 Đọc tiếp...
Bỏ qua Sự kiện sắp diễn ra

Sự kiện sắp diễn ra

Không có sự kiện nào sắp diễn ra