Bạn chưa đăng nhập. (Đăng nhập)

Tin tức chung

Hình của Đình Hiệp Lê
Thông báo sinh viên K7 làm đồ án tốt nghiệp đợt 2
Bởi Đình Hiệp Lê - Tuesday, 17 July 2018, 05:50 PM
 
Thông báo sinh viên K7 làm đồ án tốt nghiệp đợt 2:
- Nộp đồ án tốt nghiệp 2 bản in thường vào ngày 23/7 và phải có xác nhận đồng ý cho bảo vệ của giảng viên hướng dẫn (Toàn bộ sinh viên tập trung 10h để nghe phổ biến công tác chuẩn bị bảo vệ)
- Thời gian bảo vệ: Bắt đầu 13h30 ngày 27/7 (Thứ 6)
- Địa điểm: + Bộ môn: KHMT Phòng 212A2
+ Bộ môn: HTTT Phòng 214A2.
Hình của Đình Hiệp Lê
Thông báo sinh viên K8 bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 2
Bởi Đình Hiệp Lê - Tuesday, 17 July 2018, 05:48 PM
 
SINH VIÊN K8 KHOA CTTT ĐỦ ĐIỀU KIỆN BẢO VỆ

- Nộp đơn xét bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngày 12/7/2018 (Quá hạn Khoa sẽ không thu)
- Nộp đồ án tốt nghiệp: 10h ngày 23/7/2018-thứ 2 (tại văn phòng Khoa, sau đó các em nghe phổ công tác chuẩn bị bảo vệ: Lưu ý; Nộp 2 bản in thường có xác nhận đồng ý cho bảo vệ của giảng viên hướng dẫn)
- Lịch bảo vệ: 8h30 Ngày Thứ 6 - 27/7/2018
- Phòng bảo vệ: 212A2, 214A2.
Hình của Ngọc Huyền Trịnh
V/v sinh viên Khóa 8 (2014-2018) hệ chính quy nộp Bằng tốt nghiệp THPT và Học bạ THPT (Bản chính) bổ sung cho Khóa 8
Bởi Ngọc Huyền Trịnh - Wednesday, 27 June 2018, 09:53 PM
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh PhúcTHÔNG BÁO
V/v sinh viên Khóa 8 (2014-2018) hệ chính quy nộp Bằng tốt nghiệp THPT
và Học bạ THPT (Bản chính) bổ sung

Thực hiện Quy chế đào tạo Đại học và Quy chế Học sinh, sinh viên hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, để chuẩn bị cho việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 8 (2014-2018) hệ chính quy.

Học viện yêu cầu sinh viên Khóa 8 (2014-2018) hệ chính quy thuộc Học viện Quản lý giáo dục nộp Bằng tốt nghiệp THPT và Học bạ THPT bổ sung ( Bản chính ) để kiểm tra .

1. Thời gian: Từ ngày 02 /07/2018 (Thứ 2) đến ngày 06/07/2018 (Thứ 6).

2. Địa điểm: Phòng Công tác Học sinh, sinh viên. Phòng 102- Nhà A1.

Khi nộp Bằng tốt nghiệp THPT và Học bạ THPT (Bản chính) sẽ có giấy biên nhận.

Lưu ý: Sinh viên phải đến nộp trực tiếp.

Yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc theo lịch trên. Quá thời hạn trên sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm./.
Hình của Đình Hiệp Lê
Thông báo lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp K8
Bởi Đình Hiệp Lê - Wednesday, 13 June 2018, 01:16 AM
 
Những sinh viên đủ điều kiện theo quy định nộp đơn xét bảo vệ đồ án ngày 14/6/2018 (Sau khi có kết quả thực tập 2 (Cả 2 phương án 1 và 2)

- Bộ môn KHMT: Bảo vệ 8h30 ngày 22/6/2018 - Thứ 4
- Bộ môn HTTT và Mạng TT: Bảo vệ 8h30 ngày 22/6/2018 - Thứ 6

Nộp 3 báo cáo + đĩa về VP Khoa
+ Bộ môn KHMT: 10h30 ngày ngày 15/6/2018
+ Bộ môn HTTT và Mạng TT: 11h30 ngày 15/6/2018
tất cả sinh viên tập trung nộp đúng giờ để nghe thông tin triển khai buổi bảo vệ đồ án, không được nộp thay.

Đồ án có ký xác nhận Giảng viên hướng dẫn, trang thứ 2.
Hình của Ngọc Huyền Trịnh
Về việc làm thẻ sinh viên hệ đại học chính quy
Bởi Ngọc Huyền Trịnh - Monday, 11 June 2018, 06:53 PM
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2018


THÔNG BÁO
Về việc làm thẻ sinh viên hệ đại học chính quy
Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Học viện Quản lý giáo dục thông báo đến các sinh viên hệ đại học chính quy thuộc Học viện về việc làm thẻ bổ sung cho sinh viên các khóa như sau:
1. Thời gian thu hồ sơ: Từ 13/6/2018 (thứ 4) đến ngày 26/6/2018 (thứ 3).
- Sáng: từ 8h00’ đến 11h30’.
- Chiều: từ 14h00’ đến 17h00’.
Địa điểm: Phòng 102 nhà A1, Học viện Quản lý giáo dục.
2. Hồ sơ mở thẻ sinh viên gồm các giấy tờ sau:
2.1. Giấy đăng ký mở TK (Mẫu trong file đính kèm)
2.2. Đề nghị phát hành thẻ (Mẫu trong file đính kèm)
2.3. Ảnh 2x3
2.4. CMTND photo
2.5. Mã sinh viên (Ghi góc trên Đơn mở thẻ)
Lưu ý: Khi nộp sinh viên mang theo phiếu thu hồ sơ nhập học và CMTND gốc để đối chiếu.
Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên thông báo để các sinh viên biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Các Khoa;
- Lưu: CTHSSV. TL. GIÁM ĐỐC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH PHÒNG CTHSSV

ThS. Đặng Thị Thanh Thảo
-
- TL. GIÁM ĐỐC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH PHÒNG CTHSSV
Bỏ qua Hoạt động gần đây

Hoạt động gần đây

Hoạt động từ Wednesday, 18 July 2018, 01:43 AM

Không có gì mới kể từ lần đăng nhập gần nhất của bạn

Bỏ qua Lịch

Lịch

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Bỏ qua Thành viên trực tuyến

Thành viên trực tuyến

(cách đây 5 phút)
Không
Bỏ qua Tin mới nhất

Tin mới nhất

 • 17/07/2018, 17:50
  Đình Hiệp Lê
  Thông báo sinh viên K7 làm đồ án tốt nghiệp đợt 2 Đọc tiếp...
 • 17/07/2018, 17:48
  Đình Hiệp Lê
  Thông báo sinh viên K8 bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 2 Đọc tiếp...
 • 27/06/2018, 21:53
  Ngọc Huyền Trịnh
  V/v sinh viên Khóa 8 (2014-2018) hệ chính quy nộp Bằng tốt nghiệp THPT và Học bạ THPT (Bản chính) bổ sung cho Khóa 8 Đọc tiếp...
 • 13/06/2018, 01:16
  Đình Hiệp Lê
  Thông báo lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp K8 Đọc tiếp...
 • 11/06/2018, 18:53
  Ngọc Huyền Trịnh
  Về việc làm thẻ sinh viên hệ đại học chính quy Đọc tiếp...
Bỏ qua Sự kiện sắp diễn ra

Sự kiện sắp diễn ra

Không có sự kiện nào sắp diễn ra