Bạn chưa đăng nhập. (Đăng nhập)

Tin tức chung

Hình của Đình Hiệp Lê
Phân công thực tập
Bởi Đình Hiệp Lê - Monday, 13 August 2018, 02:16 AM
 
SINH VIÊN KHOA CNTT

- Xem danh sách phân công giảng viên hướng dẫn
- Thời gian thực hiện trong 4 tuần
- Sinh viên trực tiếp liên hệ giảng viên hướng dẫn để được hướng dẫn.
- Sinh viên phải tham gia thực tập tại các đơn vị theo quy định của Học viện.
- Cuối đợt thực tập sinh viên nộp xác nhận có dấu của đơn vị thực tập.
Hình của Đình Hiệp Lê
Thông báo nộp đơn xét thực tập 1
Bởi Đình Hiệp Lê - Thursday, 26 July 2018, 09:01 PM
 
THÔNG BÁO SINH VIÊN KHOA CNTT THỰC TẬP 1

- Nộp đơn ngày 30/7/2018->31/7/2018 (Có chữ ký xác nhận của cố vấn học tập)
- Sinh viên phải đi thực tập tại đơn vị (Công ty, trường học....)
- Địa điểm(VPK),giờ hành chính (Sinh viên nộp quá hạn sẽ không thu)
- Cuối đợt thực tập sinh viên phải có giấy xác nhận của đơn vị thực tập
- Thời gian thực tập bắt đầu từ 06/08/2018
Hình của Đình Hiệp Lê
Thông báo sinh viên K7 làm đồ án tốt nghiệp đợt 2
Bởi Đình Hiệp Lê - Tuesday, 17 July 2018, 05:50 PM
 
Thông báo sinh viên K7 làm đồ án tốt nghiệp đợt 2:
- Nộp đồ án tốt nghiệp 2 bản in thường vào ngày 23/7 và phải có xác nhận đồng ý cho bảo vệ của giảng viên hướng dẫn (Toàn bộ sinh viên tập trung 10h để nghe phổ biến công tác chuẩn bị bảo vệ)
- Thời gian bảo vệ: Bắt đầu 13h30 ngày 27/7 (Thứ 6)
- Địa điểm: + Bộ môn: KHMT Phòng 212A2
+ Bộ môn: HTTT Phòng 214A2.
Hình của Đình Hiệp Lê
Thông báo sinh viên K8 bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 2
Bởi Đình Hiệp Lê - Tuesday, 17 July 2018, 05:48 PM
 
SINH VIÊN K8 KHOA CTTT ĐỦ ĐIỀU KIỆN BẢO VỆ

- Nộp đơn xét bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngày 12/7/2018 (Quá hạn Khoa sẽ không thu)
- Nộp đồ án tốt nghiệp: 10h ngày 23/7/2018-thứ 2 (tại văn phòng Khoa, sau đó các em nghe phổ công tác chuẩn bị bảo vệ: Lưu ý; Nộp 2 bản in thường có xác nhận đồng ý cho bảo vệ của giảng viên hướng dẫn)
- Lịch bảo vệ: 8h30 Ngày Thứ 6 - 27/7/2018
- Phòng bảo vệ: 212A2, 214A2.
Hình của Ngọc Huyền Trịnh
V/v sinh viên Khóa 8 (2014-2018) hệ chính quy nộp Bằng tốt nghiệp THPT và Học bạ THPT (Bản chính) bổ sung cho Khóa 8
Bởi Ngọc Huyền Trịnh - Wednesday, 27 June 2018, 09:53 PM
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh PhúcTHÔNG BÁO
V/v sinh viên Khóa 8 (2014-2018) hệ chính quy nộp Bằng tốt nghiệp THPT
và Học bạ THPT (Bản chính) bổ sung

Thực hiện Quy chế đào tạo Đại học và Quy chế Học sinh, sinh viên hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, để chuẩn bị cho việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 8 (2014-2018) hệ chính quy.

Học viện yêu cầu sinh viên Khóa 8 (2014-2018) hệ chính quy thuộc Học viện Quản lý giáo dục nộp Bằng tốt nghiệp THPT và Học bạ THPT bổ sung ( Bản chính ) để kiểm tra .

1. Thời gian: Từ ngày 02 /07/2018 (Thứ 2) đến ngày 06/07/2018 (Thứ 6).

2. Địa điểm: Phòng Công tác Học sinh, sinh viên. Phòng 102- Nhà A1.

Khi nộp Bằng tốt nghiệp THPT và Học bạ THPT (Bản chính) sẽ có giấy biên nhận.

Lưu ý: Sinh viên phải đến nộp trực tiếp.

Yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc theo lịch trên. Quá thời hạn trên sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm./.

Bỏ qua Hoạt động gần đây

Hoạt động gần đây

Hoạt động từ Monday, 13 August 2018, 01:50 PM

Không có gì mới kể từ lần đăng nhập gần nhất của bạn

Bỏ qua Lịch

Lịch

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Bỏ qua Thành viên trực tuyến

Thành viên trực tuyến

(cách đây 5 phút)
Không
Bỏ qua Tin mới nhất

Tin mới nhất

 • 13/08/2018, 02:16
  Đình Hiệp Lê
  Phân công thực tập Đọc tiếp...
 • 26/07/2018, 21:01
  Đình Hiệp Lê
  Thông báo nộp đơn xét thực tập 1 Đọc tiếp...
 • 17/07/2018, 17:50
  Đình Hiệp Lê
  Thông báo sinh viên K7 làm đồ án tốt nghiệp đợt 2 Đọc tiếp...
 • 17/07/2018, 17:48
  Đình Hiệp Lê
  Thông báo sinh viên K8 bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 2 Đọc tiếp...
 • 27/06/2018, 21:53
  Ngọc Huyền Trịnh
  V/v sinh viên Khóa 8 (2014-2018) hệ chính quy nộp Bằng tốt nghiệp THPT và Học bạ THPT (Bản chính) bổ sung cho Khóa 8 Đọc tiếp...
Bỏ qua Sự kiện sắp diễn ra

Sự kiện sắp diễn ra

Không có sự kiện nào sắp diễn ra