Danh mục khoá học

Khoa Công Nghệ Thông Tin 
 CÂU LẠC BỘ ITC Tóm tắt

Năm học 2012 - 2013 

Học kỳ 1 
 Cấu trúc dữ liệu giải thuật K5
 Lập trình ứng dụng Web K3(ASP.NET)
 Lập trình trực quan K4

Năm học 2011 - 2012 
 Một số bài giảng mẫu
 Ôn thi tốt nghiêp: SQL SERVER
  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server K4
 Lý thuyết ngôn ngữ K3
 Lập trình ứng dụng Web K2
 Quản trị mạng K2
 Lập trình hướng đối tượng C++ K3
 Cơ sở dữ liệu khóa 4
 Công nghệ phần mềm - Khóa 3
 Công nghệ phần mềm - Khóa 3 chép 1

Học kỳ 1 
 Lập trình trực quan K3

Năm học 2009 - 2010 

Học Kỳ 2 
 Phương pháp giảng dạy Tin học
 Công nghệ phần mềm - Khóa 1
 Lập trình trực quan K1 CNTTKhoá học này cần có mật khẩu truy cập
 Ngôn ngữ lập trình C - K2AKhoá học này cho phép khách vãng lai tham gia
 Ngôn ngữ lập trình C - K2C
 Ngôn ngữ lập trình C - K2D
 Ngôn ngữ lập trình C - K2E
 Xử lý ảnh - Liên thông Khóa 1
 Ngôn ngữ lập trình C - K2B

Học kỳ I 
 Tin Học Cơ Sở -TEST
 Mạng Máy Tính - Liên Thông - Khóa 1Khoá học này cho phép khách vãng lai tham gia
 Tieng Anh 3 khoa CNTT - Lop K2E
 Mạng Máy Tính K1Khoá học này cho phép khách vãng lai tham gia
 Trí tuệ nhân tạo Khoá học này cho phép khách vãng lai tham gia

Năm học 2008 - 2009 
 Ngôn ngữ lập trình C (Hệ liên thông)

Năm học 2010 - 2011 

Học Kỳ 1 
 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật K3
 Chuyên đề 1
 Chuyên đề 2
 Cơ sở dữ liệu khóa 3
 Công nghệ phần mềm Liên thôngTóm tắt
 English Club
 Lập trình trực quan K2
 Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C++
 Phân tích và thiết kế hệ thống khóa 2
 Phân tích và thiết kế hệ thống khóa 3
 SQL Server (Học kỳ phụ)

Học kỳ II 
 SQL SERVER K1 _ ÔN THI TỐT NGHIỆP
 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server K3
 Ngôn ngữ lập trình C K3
  Xác suất và thống kê K3
 Mạng máy tính K2
 Lập trình ứng dụng Web
 Công nghệ phần mềm K2A
 Công nghệ phần mềm khóa 2
 Công nghệ phần mềm K2B
 Công nghệ phần mềm K2C
 Công nghệ phần mềm K2D
 Công nghệ phần mềm K2E

Năm học 2013 - 2014 

Năm học 2014 -2015 

Năm học 2016-2017 
 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tinKhoá học này cần có mật khẩu truy cậpTóm tắt
Khoa Giáo dục 

Năm học 2009-2010 

Học kỳ I 
 Công nghệ dạy học
Khoa Cơ bản 

Năm học 2009-2010 

CNDH 

Tai lieu hoc tap phan CNTT 

Phan mem ho tro lam bai tap 
Trung tâm BDNG và CBQL 
 Bồi dưỡng Giám đốc TTGDTXTóm tắt

Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm 
 Lớp NVSP trường ĐHKT Hậu cân
 Lớp NVSP số 2 trường ĐHKT Hậu cân
 Lớp NVSP trường ĐH Thương mại
 Lớp NVSP Khóa 7 Tại Học viện
 Lớp NVSP-ĐHNN khoa 2
 Lớp BD NVSPTóm tắt
 Lớp NVSP Khóa 5
 Lớp NVSP Truong Cao dang KT-KT-TM
 Lớp NVSP ĐHTN
 Lớp NVSP- Học viện Bưu chính Viễn thông
 Lớp NVSP- Kkhóa 6 tai HV
 Lớp NVSP- Bac Ninh
 Lớp NVSP- Da Nang
 Lớp NVSP trường Cao đẳng Y tế Phú thọ
 Lớp NVSP trường Cao đẳng Lương thực-Thực phẩm Đà Nẵng
 Lớp NVSP trường Cao đẳng kỹ thuật đô thị Gia Lâm
 Lớp NVSP 8 tại Học viện
 NVSP ĐHNN khóa 3
 NVSP ĐH KTCN Minh khai HN
 NVSP Lao cai
 NVSP tại Học viện khóa 9
 NVSP tại Đại học Thành đô
 NVSP tại Học viện khóa 10
 NVSP tại Học viện khóa 11
 NVSP tại Trường CDKT QP
 NVSP tại Cao dang det may Gia Lam
 NVSP tại Học viện khóa 12
 NVSP tại Đại học NN khoa 4
 NVSP tại ĐH KTCN tại Minh Khai khóa 2
 NVSP tại ĐH KTCN Nam định khóa 2
 NVSP tại Học viện Phụ Nữ
 NVSP tại Cao đẳng kỹ thuật thương mại khóa 2
 NVSP tại Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp HN
 NVSP tại ĐH KTKT Hải Dương
 NVSP tại Cao đẳng kinh tế công nghiệp HN
 NVSP tại ĐH KTKT Hải Dương khoa 2
 NVSP tại Đại học y tế Hải Dương
 NVSP tại khoa 13 tại Học viện
 Trường Cao đẳng Sơn La
 NVSP tại Học viện Học viện Ngoại Giao
 NVSP tại Học viện Học viện Ngoại Giao chép 1
 NVSP tại Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
 NVSP tại CD CN-KTCN Thai nguyenTóm tắt
 NVSP tại Đại học Kiểm sát Hà NộiTóm tắt
 NVSP tại Học viện Quản lý xây dựngTóm tắt
 NVSP tại khoa 14 tại Học viện
 NVSP tại khoa 15 tại Học viện
 NVSP Học viện Y Dược Việt Nam
 NVSP tại trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Công thương Thanh Hoá
 NVSP tại trường Đại học Lâm nghiêp
 NVSP tại Học viện chính trị Khu vực 1
 NVSP tại trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên
 NVSP tại trường Cao dang su pham Nghe An
 NVSP 16 tại Học viện QLGD
 NVSP tại Trường Cao đẳng kinh tế Công nghiệp
 NVSP tại Học viện trường ASEAN
 NVSP tại Học viên Công nghệ BCVT
 NVSP tại Học viên QLCB Xây dựng và Đô thị
 Lớp NVSP tại ĐSP Nam Định
 Lớp NVSP tại Trường CĐKT Điện Biên
 Lớp NVSP tại Trường Điều dưỡng Nam định
 Lớp NVSP tại Trường CĐKT-KT Thành phố HCM
 Lớp NVSP tại Trường Cao đẳng sư pham Nghệ An
 Lớp NVSP tại Trường CĐKT-KT Hòa Bình
 Lớp NVSP tại Trường Đại học Y dược Thái Bình
 Lớp NVSP tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
 Lớp NVSP tại Học viện Khoá 17
 Lớp NVSP tại Học viện Hải quan Nha TrangKhoá học này cần có mật khẩu truy cập
 Lớp NVSP tại Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
 Lớp NVSP tại Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông chép 1
 Lớp NVSP 2 tại Trường CĐ Quốc phòng Phú ThọKhoá học này cần có mật khẩu truy cập
 Lớp NVSP tại Đại học Quy NhơnKhoá học này cần có mật khẩu truy cập
 Lớp NVSP tại Đại học Y Dược TP HCMKhoá học này cần có mật khẩu truy cập
 Lớp NVSP tại Đại học Hoa Lư - Ninh BìnhKhoá học này cần có mật khẩu truy cập
 Lớp NVSP tại Học viện Nông nghiệp Việt namKhoá học này cần có mật khẩu truy cập
 Lớp NVSP khoa 18 tại Học việnKhoá học này cần có mật khẩu truy cập
 Lớp NVSP tại Học viện Hậu cầnKhoá học này cần có mật khẩu truy cập
 Lớp NVSP tại CDSP Hoa BinhKhoá học này cần có mật khẩu truy cập
 Lớp NVSP Đại họcKhoá học này cần có mật khẩu truy cập

Bồi dưỡng Hiệu trưởng - Singapo 
 Huy động nguồn lực

Bồi dưỡng CBQL giáo dục 
 BỒI DUONG CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON
 Bồi dưỡng CBQL trường PT - CĐ 15
 Bồi dưỡng CBQL khoa Phong trường ĐH - CĐ
 Bồi dưỡng CBQL Giáo dục
 Bồi dưỡng CBQL nha truong
Khoa Quản lý 

Năm học 2010-2011 
 Khoa học quản lý giáo dục 2
 Quản lý sự thay đổi

Học ký I 

Năm học 2009-2010 
 Thống kê trong quản lý giáo dục
 Ứng dụng CNTT trong Quản lýTóm tắt

Học kỳ I 
 Khoa học quản lý K1A
 Khoa học quản lý K1B
 Khoa học quản lý K1C
 Khoa học quản lý K1D

Năm hoc 2014-2015 
Tìm hiểu Moodle 
 Moodle cho quản trịKhoá học này cần có mật khẩu truy cập
 Moodle cho giáo viênKhoá học này cần có mật khẩu truy cập
 Moodle cho sinh viênKhoá học này cần có mật khẩu truy cập
Thạc sĩ Quản lý giáo dục 
 Kiem tra bai tapKhoá học này cần có mật khẩu truy cập
 Cao học thạc sỹ khóa 2
 Cao học thạc sỹ QLGD lớp 3B
 Cao học thạc sỹ QLGD 3C
 Cao học thạc sỹ QLGD 6
 Cao học thạc sỹ Yên Bái
 Cao học thạc sỹ Yên Bái chép 1
 Cao học thạc sỹ QLGD 8
 Cao học thạc sỹ QLGD 7
 Cao học thạc sỹ QLGD 9
 Cao học thạc sỹ QLGD khóa 10Tóm tắt
 Cao học thạc sỹ QLGD khóa 11Tóm tắt
 Cao học thạc sỹ QLGD khóa 12Khoá học này cần có mật khẩu truy cậpTóm tắt
 Cao học thạc sỹ QLGD khóa 13
 Cao học thạc sỹ QLGD khóa 14
Trung tâm CLC VietNam-Singapo 

Bồi dưỡng Hiệu trưởng 
 Chuong trinh BDHT

Bồi dưỡng cán bộ Giám sát 
 Chuyên đề 1
 Chuyên đề 2
 Chuyên đề 3
 Chuyên đề 4
 Chuyên đề 5
 Chuyên đề 6
 Chuyên đề 7
Tài liệu tập huấn HT Vùng KKN 
 Ke hoạch Tổ chuyên môn
 Chuyen de 2Tóm tắt
Nghiên cứu khoa học SV CNTT 
 Nộp bài dự Hội nghị khoa học SV 2011Tóm tắt
 Đăng ký NCKH sinh viên 2011Tóm tắt
TÀI LIỆU ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ 
 Tin học cơ sở