You are not logged in. (Login)

Tin tức chung

Picture of Ngọc Huyền Trịnh
Về việc phát thẻ cho sinh viên Khóa 13 hệ đại học chính quy
by Ngọc Huyền Trịnh - Tuesday, 3 September 2019, 02:03 AM
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc phát thẻ cho sinh viên Khóa 13 hệ đại học chính quy
Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2018-2019 của Học Viện Quản lý giáo dục. Phòng GDCT&CTSV thông báo thời gian phát thẻ sinh viên cho sinh viên Khóa 13 như sau:
Thời gian: ngày 04/9/2019 (thứ 4)
- Sáng: 9h00'-11h00'
- Chiều: 14h00'-17h00'
Địa điểm: Phòng 102 nhà A1
Lưu ý: Các lớp trưởng Khóa 13 tới gặp thầy Trịnh Ngọc Huyền (điện thoại: 0922273222) nhận về phát cho sinh viên của lớp
Phòng GDCT&CTSV thông báo để các sinh viên biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Các lớp sinh viên;
- Lưu GDCT&CTSV, VP.

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG GDCT&CTSV


(Đã Ký)

ThS. Đặng Thị Thanh ThảoPicture of Ngọc Huyền Trịnh
Danh sách lớp k13 và mã số sinh viên
by Ngọc Huyền Trịnh - Tuesday, 27 August 2019, 12:56 AM
 
Gửi các em danh sách phân lớp và mã sv (file đính kèm)
Picture of Ngọc Huyền Trịnh
Về việc làm thẻ bổ sung cho sinh viên hệ đại học chính quy
by Ngọc Huyền Trịnh - Wednesday, 21 August 2019, 02:02 AM
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc làm thẻ bổ sung cho sinh viên hệ đại học chính quy
Phòng GDCT&CTSV, Học viện Quản lý giáo dục thông báo đến các sinh
viên hệ đại học chính quy thuộc Học viện về việc làm thẻ bổ sung cho sinh viên như sau:
1. Thời gian thu hồ sơ: Từ 23/8/2019 (thứ 6) đến 30/8/2019 (thứ 6).
- Sáng: từ 8h00’ đến 11h30’.
- Chiều: từ 14h00’ đến 17h00’.
Địa điểm: Phòng 102 nhà A1, Học viện Quản lý giáo dục.
2. Hồ sơ mở thẻ sinh viên gồm các giấy tờ sau:
2.1. Mẫu 05 (Mẫu trong file đính kèm)
2.2. Mẫu 06 (Mẫu trong file đính kèm)
2.3. Ảnh 2x3
2.4. CMTND photo
2.5. Mã sinh viên (Ghi góc trên đơn mở thẻ)
Lưu ý: Khi nộp sinh viên mang theo phiếu thu hồ sơ nhập học và CMTND gốc để đối chiếu.


Nơi nhận:
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Các lớp sinh viên;
- Lưu GDCT&CTSV, VP. TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG GDCT&CTSV

ThS. Đặng Thị Thanh Thảo

Picture of Ngọc Huyền Trịnh
THÔNG BÁO VV NỘP BẰNG THPT VÀ HỌC BẠ THPT K9
by Ngọc Huyền Trịnh - Monday, 10 June 2019, 09:39 PM
 
THÔNG BÁO VV NỘP BẰNG THPT VÀ HỌC BẠ THPT K9
(Xem file đính kèm)
https://www.facebook.com/CTSVHVQ/photos/a.1334581293344559/1525009887635031/?type=3&theater

Picture of Ngọc Huyền Trịnh
Về việc làm thẻ bổ sung cho sinh viên hệ đại học chính quy
by Ngọc Huyền Trịnh - Wednesday, 5 June 2019, 02:02 AM
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2019
THÔNG BÁO
Về việc làm thẻ bổ sung cho sinh viên hệ đại học chính quy
Phòng GDCT&CTSV, Học viện Quản lý giáo dục thông báo đến các sinh viên hệ đại học chính quy thuộc Học viện về việc làm thẻ bổ sung cho sinh viên như sau:
1. Thời gian thu hồ sơ: Từ 10/5/2019 (thứ 2) đến 14/5/2019 (thứ 6).
- Sáng: từ 8h00’ đến 11h30’.
- Chiều: từ 14h00’ đến 17h00’.
Địa điểm: Phòng 102 nhà A1, Học viện Quản lý giáo dục.
2. Hồ sơ mở thẻ sinh viên gồm các giấy tờ sau:
2.1. Mẫu 05 (Mẫu trong file đính kèm)
2.2. Mẫu 06 (Mẫu trong file đính kèm)
2.3. Ảnh 2x3
2.4. CMTND photo
2.5. Mã sinh viên (Ghi góc trên đơn mở thẻ)
Lưu ý: Khi nộp sinh viên mang theo phiếu thu hồ sơ nhập học và CMTND gốc để đối chiếu.
Phòng GDCT&CTSV thông báo để các sinh viên biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Các lớp sinh viên;
- Lưu GDCT&CTSV, VP.

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG GDCT&CTSVThS. Đặng Thị Thanh ThảoSkip Recent Activity

Recent Activity

Activity since Thursday, 19 September 2019, 03:11 PM

Nothing new since your last login

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 Today Saturday, 21 September 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip Latest News

Latest News

 • 3 Sep, 02:03
  Ngọc Huyền Trịnh
  Về việc phát thẻ cho sinh viên Khóa 13 hệ đại học chính quy more...
 • 27 Aug, 00:56
  Ngọc Huyền Trịnh
  Danh sách lớp k13 và mã số sinh viên more...
 • 21 Aug, 02:02
  Ngọc Huyền Trịnh
  Về việc làm thẻ bổ sung cho sinh viên hệ đại học chính quy more...
 • 10 Jun, 21:39
  Ngọc Huyền Trịnh
  THÔNG BÁO VV NỘP BẰNG THPT VÀ HỌC BẠ THPT K9 more...
 • 5 Jun, 02:02
  Ngọc Huyền Trịnh
  Về việc làm thẻ bổ sung cho sinh viên hệ đại học chính quy more...
Skip Upcoming Events

Upcoming Events

There are no upcoming events