You are not logged in. (Login)

Tin tức chung

Picture of Ngọc Huyền Trịnh
THÔNG BÁO VV NỘP BẰNG THPT VÀ HỌC BẠ THPT K9
by Ngọc Huyền Trịnh - Monday, 10 June 2019, 09:39 PM
 
THÔNG BÁO VV NỘP BẰNG THPT VÀ HỌC BẠ THPT K9
(Xem file đính kèm)
https://www.facebook.com/CTSVHVQ/photos/a.1334581293344559/1525009887635031/?type=3&theater

Picture of Ngọc Huyền Trịnh
Về việc làm thẻ bổ sung cho sinh viên hệ đại học chính quy
by Ngọc Huyền Trịnh - Wednesday, 5 June 2019, 02:02 AM
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2019
THÔNG BÁO
Về việc làm thẻ bổ sung cho sinh viên hệ đại học chính quy
Phòng GDCT&CTSV, Học viện Quản lý giáo dục thông báo đến các sinh viên hệ đại học chính quy thuộc Học viện về việc làm thẻ bổ sung cho sinh viên như sau:
1. Thời gian thu hồ sơ: Từ 10/5/2019 (thứ 2) đến 14/5/2019 (thứ 6).
- Sáng: từ 8h00’ đến 11h30’.
- Chiều: từ 14h00’ đến 17h00’.
Địa điểm: Phòng 102 nhà A1, Học viện Quản lý giáo dục.
2. Hồ sơ mở thẻ sinh viên gồm các giấy tờ sau:
2.1. Mẫu 05 (Mẫu trong file đính kèm)
2.2. Mẫu 06 (Mẫu trong file đính kèm)
2.3. Ảnh 2x3
2.4. CMTND photo
2.5. Mã sinh viên (Ghi góc trên đơn mở thẻ)
Lưu ý: Khi nộp sinh viên mang theo phiếu thu hồ sơ nhập học và CMTND gốc để đối chiếu.
Phòng GDCT&CTSV thông báo để các sinh viên biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Các lớp sinh viên;
- Lưu GDCT&CTSV, VP.

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG GDCT&CTSVThS. Đặng Thị Thanh Thảo


Picture of Ngọc Huyền Trịnh
THÔNG BÁO CỦA THƯ VIỆN HỌC VIỆN TỚI SINH VIÊN K8, K9 hệ chính quy
by Ngọc Huyền Trịnh - Tuesday, 4 June 2019, 03:37 AM
 

THÔNG BÁO CỦA THƯ VIỆN HỌC VIỆN TỚI SINH VIÊN K8, K9 hệ chính quy (xem link đính kèm trên facebook của phòng GDCT&CTSV)
https://www.facebook.com/CTSVHVQ/posts/1519156578220362
Picture of Đình Hiệp Lê
Thống báo lịch báo cáo thực tập 2
by Đình Hiệp Lê - Tuesday, 28 May 2019, 11:47 PM
 
Thông báo lịch báo cáo thực tập 2:

Bộ môn: KHMT - 8h30 ngày 5/6/2019; P203B1.
Bộ môn: Mạng & truyền thông - 8h30 ngày 5/6/2019; P204B1
Bộ môn: HTTT - 13h00 ngày 11/6/2019, P203B1
Sinh viên đến sớm chuẩn bị và kiểm tra máy tính, máy chiếu, Micro.
Lưu ý:
+ Bài báo cáo phải có ký xác nhận của GVHD mới được báo cáo.
+ Sinh viên nộp xác nhận của đơn vị thực tập mới được công nhận kết quả.
Trân trọng./.
Picture of Đình Hiệp Lê
Thông báo thay đổi lịch bảo vệ đồ án:
by Đình Hiệp Lê - Tuesday, 28 May 2019, 12:53 AM
 
Thông báo thay đổi lịch bảo vệ đồ án:


* Các em sinh viên đủ điều kiện bảo vệ đã nộp đơn xem lịch bảo vệ (file đính kèm) Lưu ý lịch bộ môn HTTT có sự thay đổi.
+ Bộ môn Mạng và truyền thông:
. 1h30 ngày 29/5/2019 Phòng 214A2 (Sv: Dương Giai Bảo, Lê Thị Quỳnh Thơ, Chu Thị Thoan, Nguyễn Thị Ngọc Mỹ)
. 8h30 ngày 01/6/2019 Phòng 101B2 (Sv: Ngô Văn Tuân, Vũ Trọng Đông, Đỗ Duy Hoàn)
+ Bộ môn KHMT: P214A2; 8h30 ngày 29/5/2019
+ Bộ môn HTTT: P214A2; 9h00 ngày 29/5/2019
* Nộp 2 bản cứng kèm 1 đĩa CD ngày 23/5/2019 (Giờ hành chính tại VPK), có xác nhận đồng ý cho bảo vệ GVHD
* 11h ngày 23/5/2019 các em tập trung tại phòng 102B1 nghe phổ biến quy chế, công tác chuẩn bị bảo vệ.
* Sau khi bảo vệ xong ngày 05/06/2019 các em nộp 1 bản mạ vàng có chữ ký GVHD.

Skip Recent Activity

Recent Activity

Activity since Saturday, 13 July 2019, 11:55 AM

Nothing new since your last login

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 Today Monday, 15 July 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip Latest News

Latest News

 • 10 Jun, 21:39
  Ngọc Huyền Trịnh
  THÔNG BÁO VV NỘP BẰNG THPT VÀ HỌC BẠ THPT K9 more...
 • 5 Jun, 02:02
  Ngọc Huyền Trịnh
  Về việc làm thẻ bổ sung cho sinh viên hệ đại học chính quy more...
 • 4 Jun, 03:37
  Ngọc Huyền Trịnh
  THÔNG BÁO CỦA THƯ VIỆN HỌC VIỆN TỚI SINH VIÊN K8, K9 hệ chính quy more...
 • 28 May, 23:47
  Đình Hiệp Lê
  Thống báo lịch báo cáo thực tập 2 more...
 • 28 May, 00:53
  Đình Hiệp Lê
  Thông báo thay đổi lịch bảo vệ đồ án: more...
Skip Upcoming Events

Upcoming Events

There are no upcoming events